9 jaar geleden

Kleine vossen – kleine verstoorders met grote uitwerking

Er zijn dingen in ons leven waaraan we nauwelijks aandacht besteden. Kleine dingen – Pinda’s, die blijkbaar niet het vermelden waard zijn, maar die een grote invloed op ons leven hebben. “Vang voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien!” (Hooglied 2:15).

Dit vers uit het “Hooglied” van koning Salomo, is een passende titel op het onderwerp, waarover we willen nadenken: “Kleine vossen” ons leven.

Als de voorjaarsmaanden aanbreken, beginnen in de wijngaarden de wijnstokken te bloeien. Dit gaat relatief snel voorbij en als je niet voorzichtig bent, heb je de witte bloemen gemist. Vooral in het Oosten zijn  veel gebieden waar wijn wordt verbouwd en waar men moet rekenen met een rijke oogst.

In de hierboven beschreven wijngaard waren enkele kleine vossen geslopen, die in de bloeitijd de hele wijngaard verwoestten. Kleine vossen knagen aan de scheuten van de wijnstokken, ze eten de bladeren, de druiven en ondermijnen de wortels. Het resultaat hiervan is dat de vruchten niet geoogst kunnen worden.

Dit beeld sprak me erg aan in mijn persoonlijke leven. Laten we er eens over nadenken: Wat zijn de “kleine vossen” in ons leven?

We willen ons leven eens eerlijk aan een onderzoek onderwerpen, of er in ons leven ook dingen, gewoonten, eigenaardigheden, of zelfs zonden zijn, die de echte “vruchten” in ons leven verhinderen. Zou het zelfs zo kunnen zijn, dat er kleine zonden zijn, die elke geestelijke kracht uit je leven zuigen en de oorzaak ervan zijn, waarom je geestelijk zo onderkoeld en ineffectief geworden bent? Ik weet uit mijn eigen leven, dat “kleine” dingen grote schade kunnen aanrichten!

Kleine vossen ondermijnen de wortels van de wijngaard. Ook in uw leven kunnen kleine zonden daartoe komen, dat je je geestelijke wortels verliest. Ze worden afgehouwen. Eigenlijk zijn wortels er om het water tot voeding en de groei van de wijnstok op te nemen. Als je in je leven niet meer diep geworteld bent of de wortels zijn volledig afgesneden, dan is er geen vastheid meer in je geestelijk leven en ontvang je geen voeding meer uit de Bron, het Woord van God of de Heer Jezus Zelf.

“Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen” (Jer. 17:8).

Heb je enig idee wat een ‘kleine vos’ in je leven is? We moeten de Heer Jezus vragen om ons te tonen waar die kleine dingen in ons leven zijn, die onze geestelijke vrucht verhinderen of vernietigen.

Nu willen we eens kijken naar een paar verzen uit de Bijbel, die de kleine dingen beschrijven, die een grote impact hebben:

Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen

“Ik ging langs de akker van een luiaard, ja, langs de wijngaard van een mens zonder verstand. En zie, hij was helemaal vol gegroeid met netels, distels bedekten zijn oppervlak, en zijn stenen muur was afgebroken. Toen ik het zelf aanschouwde, nam ik het ter harte, ik zag het en nam vermaning aan: een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen, zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man” (Spr. 24:30-34).

Stel je eens de situatie voor, die we zojuist hebben gelezen: Je ziet een wijngaard die er vroeger prachtig uitzag, maar nu verwilderd is, bezaaid met distels, overal spruit er onkruid uit de grond en de muur is afgebroken. Een trieste aanblik, hier zal de landman geen vruchten meer kunnen plukken. Dan denk je erover na en stelt vast wat de reden voor de vernietiging is van deze eens zo fantastische wijngaard:

Een beetje slapen. Een beetje sluimeren. Een beetje liggen met gevouwen handen. Hoe snel kunnen deze drie dingen ons ook overkomen! Je wilt nu eindelijk eens uitslapen, niet al weer de wekker horen rinkelen om 6 uur. Nou, wat doe je dan? Je blijft gewoon liggen. Half 7, 7 uur … Nu moet je eruit komen, snel wat opfrissen en dan aan het werk. Geen tijd voor je stille tijd. Geen tijd voor het gebed. Je bent zonder de Heer Jezus de dag begonnen. Waar zal de kracht vandaag vandaan komen, als je vroeg in de ochtend niet bij de bron geweest bent? – Dit kan een “kleine vos” voor u persoonlijk zijn.

Als je thuis komt moet je eerst eens ontspannen. Niet weer actief zijn. Wie zal dat nu ook al van je verlangen?

Ik weet niet of dit uw probleem is, maar hoe snel hebben we “de handen in de schoot gelegd” en doen gewoon niets. Gewoon relaxen. Het is duidelijk, er moeten tijden zijn waarin we voor de Heer tot rust komen, maar dat wordt hier niet bedoeld (verg. Mark. 6:31). Het gaat erom, dat ons leven als discipelen van de Heer Jezus zeer ongedisciplineerd zijn kan. We laten ons gaan en hebben geen motivatie om echt voor de Heer te arbeiden.

Een wortel van bitterheid

“Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden” (Hebr. 12:15).

Bitterheid in het leven van een Christen begint vaak met een heel klein ding. Misschien heeft iemand je onrecht gedaan, je vals beschuldigd, een leugen bij je verondersteld of je innerlijk verwond. Hoe ga je ermee om, want zeker zal elk van ons dat al eens meegemaakt hebben? Misschien was je er zelf bij betrokken, of heb je je misdragen, had je een verkeerd oordeel.

Als zulke dingen niet opgeruimd worden, komt er geen bijbelse vergeving, dan begint een “wortel van bitterheid” te groeien. Tussen broeders en zusters en vrienden die elkaar eens goed begrepen, groeien muren die men niet over het hoofd kan zien. Steen voor steen, harten worden harder en de bitterheid groeit. De schrijver van de Hebreeën-brief waarschuwt ervoor, dat velen door deze verbittering (misschien van u?) verontreinigd kunnen worden. Echt een slechte zaak.

Men moet dus niet lichtvaardig omgaan met deze materie. Is dit jouw ‘kleine vos’ in jouw leven? Is er iemand die je gekwetst heeft en die je niet vergeven kunt? Je sluit jezelf op in de gevangenis van je eigen verwondingen en laat niemand tot je toe.

“Een broeder wie onrecht is aangedaan, is erger dan een sterke stad, en ruzies zijn als een grendel van een vesting” (Spr. 18:19).

God biedt u vergeving aan: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid!” (1 Joh. 1:9).

De tong, een klein lichaamsdeel

“Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt” (Jak. 3:4-5).

Als je aan de enorme cruise-schepen denkt, AIDA Diva, MS en Deutschland, en hoe ze ook allemaal maar heten, dan hebben ze allemaal gemeen, dat ze door een relatief klein roer geleid worden. Een klein ding met groot effect. Jakobus vergelijkt dit kleine roer met onze tong – ook een klein lid in het menselijk lichaam met groot effect!

Is dit jouw  “kleine vos”  in je leven? Hoe snel zegt men een woord dat men niet meer terug kan halen. Hoe snel lacht men om een vieze mop, waar je beter weg had kunnen gaan of de Heer Jezus beleden zou hebben. In negatieve alsook in positieve zin kan het kleine lid, de tong, een grote impact hebben.

Vang ons de vossen

Hoe kun je handelen als je misschien ontdekt hebt, dat er zo’n ‘kleine vos’ in je leven is en zijn vernietigingswerk verricht? De “kleine vos” moet gevangen worden opdat hij  geen verdere schade toebrengt. Als je nu weet, waar  een probleem in je leven is, een zonde, een nare gewoonte of karakter, vraag dan de Heer Jezus vanaf vandaag kracht om deze dingen in je leven te veranderen!

Het kunnen zo veel dingen zijn, je hobby, je muziek, je computer, je internetverbinding hoe en waar dan ook …

Vang “ons” de vossen, kan ook betekenen dat we ons aan elkaar toevertrouwen als we niet weten hoe we alleen een probleem in ons leven moeten oplossen. Dan kun je je vriend/vriendin om hulp vragen en met hem/haar bidden, zodat  uit je leven weer goede vrucht voortkomt.

De Heer Jezus wil dat wij echt gelukkig zijn in Hem, dat ons leven met vreugde en vrucht vervuld is.

“Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen” (Joh. 15:5).

Ik wens je van harte toe de “kleine vossen” in je leven te onderkennen en ze te “vangen”, zodat jouw leven, dat als jonge man of vrouw, waarschijnlijk juist zo vol “in bloei” is, echte vruchten voortbrengt, opdat de Heer Jezus  groot gemaakt wordt.

Bibelpraxis, Christian Achenbach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW