i

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
10 jaar geleden

In den beginne [7]

Genesis 1 en 2 (vervolg deel III) Zesde dag: vers 24-31: De aarde wordt bevolkt Twee delen: Beeld van God – Gelijkenis van God Op deze dag wordt de aarde door dieren bevolkt, daarna wordt de mens geschapen. Ook deze dag wordt weer – zoals op de derde dag – in twee delen gedeeld. Eerst de dieren, dan de mens. De mens wordt als hoofd van de schepping geschapen. Hij wordt hier niet in morele betrekkingen gesteld, – dat is...

Lees verder
3 jaar geleden

In evenwicht …

“Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen …” (1 Tim. 2:1) Farizeïsme is voor christenen evenzeer te vrezen als vroeger voor de joden. De waarheid die ons wordt meegedeeld, gaat veel verder dan wat de Joden hadden ontvangen, en bovendien is de christelijke afzondering overwegend een innerlijke, terwijl de scheiding van de Israëlieten vooral uit uiterlijke vormen bestond. Niettemin is de christen voortdurend in gevaar een afzondering voor God te beschouwen als...

Lees verder
2 jaar geleden

In Uw licht zien wij het licht

Wanneer wij de Bijbel ter hand nemen en eens nazoeken hoeveel ons de Bijbel over de ogen en het zien zegt, zullen we over de hoeveelheid uitspraken verbaasd zijn. Dat is ook niet verwonderlijk. “Inderdaad is het oog een van onze belangrijkste zintuigen, waardoor wij verreweg meer dan de helft van alle informaties uit de omgeving waarnemen”.1 Oogcontact Al op de eerste bladzijden van de Bijbel wordt ons dit feit duidelijk getoond. Eva “zag, dat die boom goed was tot...

Lees verder
13 jaar geleden

Interessante dingen over teken

En wat Christenen daaruit leren kunnen. September 2008. Elk jaar zijn er in de zomer teken-waarschuwingen. Deze kleine dieren zien er onschuldig uit, maar kunnen een hele reeks van gevaarlijke ziekten overbrengen. Daarom zou iedereen iets over teken moeten weten. tekenbeten zijn gevaarlijk. Wacht even … hier is de eerste fout: Een teek bijt helemaal niet, maar steekt … Toen ik artikelen over tekens en de gevolgen van tekensteken las, kwamen mij sommige parallellen met betrekking tot geestelijke gevaren in...

Lees verder
16 jaar geleden

Is afdrijving moord?

Een professor vroeg aan zijn studenten die voor medicijnen studeerden, wat men in het volgende geval doen moest: “Vader heeft syfilis1, moeder TBC. Ze hebben al vier kinderen gehad. Het eerste is blind, het tweede stierf, het derde is doof, het vierde heeft tuberculose. De moeder is van het vijfde kind zwanger. De ouders zijn al zover om de zwangerschap af te breken. Wat vinden jullie?” De meeste studenten kiezen ervoor dat de moeder de afdrijving moest laten plaatsvinden. “Gefeliciteerd!...

Lees verder
8 jaar geleden

Is de "eeuwige verdoemenis" eeuwig?

Betekent “voor eeuwig” werkelijk eeuwig, en is daarom de “eeuwige verdoemenis” eeuwig? (1) Tegen de leer van de eeuwige verdoemenis heeft men veel argumenten voortgebracht. Zij is geschikt, hen die maar weinig kennis van het Woord van God hebben, aan het wankelen te brengen en het geloof van verscheidenen omver te werpen. Hoewel ik mij met deze zaak al geruime tijd grondig heb beziggehouden met de bedoeling er uitgebreid over te schrijven, heb ik het toch voor goed geacht, eerst...

Lees verder
8 jaar geleden

Is de Heer Jezus in de dodenwereld neergedaald?

Vraag: Martin Arhelger stelt de “Hoffnung für alle” voor in vergelijking met de “Elberfelder Übersetzung” (uitgave 8/99). Mij is door de confrontatie opgevallen, hoezeer verschillend de betekenis zijn kan. Compleet nieuw was voor mij en al mijn geloofsgenoten 1 Petrus 3 vers 19. Geeft u mij alstublieft een kort bericht over de juiste interpretatie van deze Schriftplaats.. Is de Heer Jezus niet in het dodenrijk gekomen? Is onze geloofsbelijdenis dan juist? Afgedaald in het dodenrijk1? Op de derde dag opgestaan...

Lees verder
5 jaar geleden

Is de Islam een vreedzame religie?

31-03-2016 Steeds weer wordt beweerd dat het jodendom, het christendom en de islam bij elkaar horen. Past daarbij dan het feit dat moslims christenen overboord hebben gegooid, toen zij als vluchtelingen op de Middellandse Zee dreven? Men kan het nauwelijks meer aanhoren, dat vertegenwoordigers van de kerk en politici voortdurend herhalen dat de verschillende religies samen horen. Ook de federale overheid heeft in de persoon van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, Minister van Staat Aydan Özoguz (SPD) deze positie...

Lees verder
16 jaar geleden

Is hoofdbedekking nog wel van deze tijd?

Leidraad: 1 Korinthe 11:5-10 “En iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekt hoofd, onteert haar hoofd; want het is een en het zelfde alsof zij geschoren was … maar als het voor een vrouw een schande is zich het haar te laten afknippen of zich te laten scheren, laat zij zich dan dekken … Daarom behoort een vrouw een macht op haar hoofd te hebben ter wille van de engelen … Oordeelt bij uzelf: is het gepast dat een...

Lees verder
8 jaar geleden

Is Israël de grootste bedreiging voor de wereldvrede? – EU-enquête

Een onderzoek door de Europese Commissie lijkt aan te tonen dat de EU-burgers Israël als de grootste potentiële bedreiging voor de wereldvrede houden. – Niet ten onrechte, zoals de Bijbel duidelijk maakt! In een enquête van de Europese Commissie onderzoek toonde duidelijk aan dat de EU-burgers uitzicht Is Israël als de grootste bedreiging voor de wereldvrede, nog voor Iran, Noord-Korea en, opmerkelijk, voor de Verenigde Staten. In een tijd waarin het nu bijna alles wat Israël of Joden betreft, hoewel alleen...

Lees verder