13 jaar geleden

Interessante dingen over teken

En wat Christenen daaruit leren kunnen. September 2008. Elk jaar zijn er in de zomer teken-waarschuwingen. Deze kleine dieren zien er onschuldig uit, maar kunnen een hele reeks van gevaarlijke ziekten overbrengen. Daarom zou iedereen iets over teken moeten weten. tekenbeten zijn gevaarlijk. Wacht even … hier is de eerste fout: Een teek bijt helemaal niet, maar steekt …

Toen ik artikelen over tekens en de gevolgen van tekensteken las, kwamen mij sommige parallellen met betrekking tot geestelijke gevaren in de zin.

° Klein dier – grote gevolgen

• De ontwikkeling van een teek, ook in het algemeen houtboktor1 genoemd, duurt drie jaar. Uit een ei kruipt een onschijnbare larf van 0,5 mm. Ze is transparant, dus met het blote oog niet zichtbaar. Ondanks dat kan zij al de ziekteverwekker van Borrelia in zich hebben en ook overdragen2.

Als Christenen mogen wij voor onze Heer en Heiland, Jezus Christus, leven. Toch komen heel gemakkelijk dingen in ons leven die Hem niet behagen. Het begin is vaak zeer onbetekenend. Met de tijd ontwikkelt zich daaruit een nogal behoorlijk stevige, geestelijke ziekte, een afwijken van de rechte weg.

• De volwassen teken hebben een bijzondere leefomgeving nodig. Omdat zij hun waterbehoefte uit de lucht stillen, hebben zij in hun leefruimte gebieden met minstens 80% luchtvochtigheid nodig.

Het gevaar te zondigen hangt ook van de omgeving af, waarin we ons ophouden. Hoe meer de plaats waar we ons ophouden door zonde gekenmerkt wordt, des te groter is het gevaar voor ons. Zo zijn bijvoorbeeld de disco en de bioscoop gevaarlijker dan …

• Daarom leven zij nooit in huizen of woningen, daar zouden ze na korte tijd uitdrogen.

… een geordende, geestelijk gevormde omgeving.

• Teken zitten op dicht bij de grond groeiende vegetatie3 en loeren daar op hun slachtoffer.

Een Christen wordt steeds bedreigd. Satan zet hem duizend vallen, opdat hij zondigt. Gevaren loeren op plaatsen, waar wij het misschien niet verwachten. En het vlees dragen we in onszelf.

• Op de voorpoten bevindt zich het orgaan van Haller. Het bestaat uit chemische-, mechanische- en warmteontvangers, waarmee de teek haar doel lokaliseert.

Satan heeft ook een duizendjarige ervaring van de menselijke zwakke punten en weet, waar het zich loont aan te vallen.

• Heeft zij haar slachtoffer waargenomen, bijvoorbeeld een door de wei gaande wandelaar, laat zij zich gaan en houdt zich met haar gecompliceerde klemapparaat aan huid of kleding vast.

Misschien zie je bij het voorbij rijden een opvallende poster aan een reclamezuil. In het onderbewustzijn zet zich een gedachte bij je vast.

• Nu zoekt zij naar een geschikte plek voor de zuigactie. Die zoektocht kan meerdere uren in beslag nemen.

Deze gedachten draag je in je onderbewustzijn met je mee; misschien sluimert een gedachte uren of dagen bij je om.

• Is een plaats gevonden, scheurt zij de huid met het snijapparaat open en schuift het steekapparaat in de wonde.

Enige tijd later schiet je het opgenomene weer te binnen, en je vervolgt de zaak verder.

• Nu worden uit het speeksel van de teek ontstekingsremmende substanties in de wonde afgezonderd. Daardoor verneem je de tekensteek pas later als bijvoorbeeld een muggensteek.

In de eerste tijd mag je denken of doen je helemaal niet verwerpelijk toeschijnen. “Wat is daar mis mee …?”

• Aanvullend wordt een cementsubstantie tussen de weerhaken afgezonderd. Dit cement hardt met de tijd uit. Daardoor wordt de verwijdering van het dier moeilijker, hoe langer deze op zijn “gastheer” zit.

Hoe langer je met het verkeerde bezig houdt, des te moeilijker wordt het daarvan weer los te komen.

• In principe kan een teek overal steken. Er zijn echter bevoorrechte plaatsen: de omgeving van de lies, de genitaliën, de knieën en ellebogen alsook de oren.

De dingen die ons tot zonde verleiden kunnen, zijn zeer veelvoudig. Toch zijn er bijzondere gevallen. Dat kan bijvoorbeeld de geldliefde zijn, seksuele verlangens, verlangens naar schoonheid of muziek met slechte inhoud.

° Kleine steek – grote uitwerking

Tekens kunnen een reeks van ziekten overdragen. Op het ogenblik zijn er 11 bekend, die wederom zeer verschillende ziekteverschijnselen veroorzaken. De bekendste zijn FSME4 en Borreliose.

De lijst van zonden die het woord van God noemt, is lang. Lees bijvoorbeeld Markus 7:21 en 2 Timotheüs 3:1. Enkele daarvan zijn: Hoererij, bedrog, lastering, hoogmoed, zelfzucht, geldzucht, ongehoorzaamheid, …

• Door de tekensteek kunnen zeer snel de in de voorraadschuur van de dieren voorhanden zijnde virussen overdragen worden. Deze kunnen de FSME (Früh-Sommer-Meningo-Encefalitis), een ontsteking van de hersenvlies of hersenen, teweegbrengen.

Je zult vast wel eens van zware misstappen van ernstige gelovigen gehoord en je afgevraagd hebben, hoe het zover heeft kunnen komen. De oorzaak ligt meestal enige tijd terug. Daar lag een zonde in het begin die niet geoordeeld werd en later erger naar zich toe trok.

• Na een incubatietijd van 7-14 dagen treden klachten met griepachtige symptomen en koorts op. Een deel van de zieken ontwikkelt na een koortsvrije periode van ongeveer een week vernieuwd sterke koorts als teken van een hersenvlies- respectievelijk hersenontsteking. In zeldzame gevallen verloopt de ziekte dodelijk.

Niemand moet menen, dat hem of haar dat niet kan gebeuren. Het kan er soms onschuldig uitzien, maar dan breekt de zonde toch nog uit. Denk aan Petrus, die zich zeker voelde en toen zijn Heer verloochende. Hij was te zelfverzekerd en nam de waarschuwingen van de Heer niet serieus.

• De naam Früh-Sommer-Meningo-Encefalitis suggereert, dat deze ziekte voor de eerste zomertijd eigenaardig zou zijn. Dat klopt niet. Zij kan het hele seizoen door optreden.

Zolang wij nog op aarde leven, zijn wij in gevaar te zondigen. Niet dat wij elke dag voor een erge val angst moeten hebben. Maar er is geen leeftijd in het leven, waarin men immuun tegenover de zonde is.

° Voorkomen is beter dan genezen

Een juist gedrag kan ziekten vermijden.

• “Mijn zoon, verwerp de tucht des HEEREN niet”, vermaant Spreuken 3:11.

Vermijdt plaatsen die bijzonder tekenrijk zijn, bijvoorbeeld schaduwachtige bosranden. Vermijdt plaatsen waarvan je weet, dat daar de verleiding tot zonde bijzonder groot is.

• Wanneer je je daar toch ophoudt, bescherm je door kleding, welke de benen bedekken.

Wanneer je bijvoorbeeld door school of beroep gedwongen bent, je in “risicogebieden” te bewegen, bescherm je dan door bewust gebed om bewaring.

• Teken met de FSME-ziektekiemen zijn regionaal zeer verschillend verbreid. Wie zich in het risicogebied ophoudt, moet zich voor die tijd laten inenten. Dat is een zeer werkzame bescherming.

Wanneer het woord van God in je hart woont, heb je daar afweerkrachten tegen het kwade. “Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou” (Psalm 119:11).

• Zeer belangrijk is na een tocht door de natuur, dat je je lichaam en kleding naar teken nazoekt. Vaak kun je hen ontdekken, voor zij je gestoken hebben.

“Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart”. Dit gebed uit Psalm 139:23 moeten wij in verbinding met zelfbeproeving bidden.

• En wanneer zij al gestoken heeft, is een snelle verwijdering belangrijk, omdat het infectie-risico met de lengte van de zuigactie toeneemt.

Wanneer je belijdt dat je gezondigd hebt, geldt 1 Johannes 1:9: “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”.

• Iemand zei eens: ‘Ik ben er niet verantwoordelijk voor dat een vogel boven mijn hoofd vliegt en misschien iets laat vallen, maar daarvoor wanneer hij op mijn hoofd zijn nest bouwt’. Je kunt soms niet verhinderen door een teek gebeten te worden, maar wel dat zij meerdere dagen op je lichaam zit.

Zolang je nog op aarde leeft, zal het je helaas steeds weer gebeuren, dat je zondigt. Maar dat moet nooit regel zijn, maar altijd een ongevalachtige gebeurtenis zijn. Hoe sneller je de concrete zonde belijdt, des te minder kan zij je duurzaam schaden.

° Waakzaamheid is belangrijk

• In tegenstelling tot snelle virusinfectie van de FSME vindt de overdracht van borreliose pas na uren plaats. In de eerste 12 uur na de tekensteek is een infectie eerder onwaarschijnlijk. Daarvoor is de borreliose wezenlijk verder verbreid dan de FSME. In 2006 schatte men 240.000 borreliose-infecties tegenover slechts 541 FSME gevallen in Duitsland5.

Behalve de “zware misstappen” is er een groot aantal zogenaamde “kleinere zonden”. Maar deze zijn niet te verwaarlozen. Zonde scheidt van God, of zij ons klein of groot toeschijnt. Meestal trekt een “kleinere” zonde nog zo’n zware achter zich aan.

• De borreliose wordt vaak pas laat ontdekt. Na een tekensteek moet de betroffen plek nog minstens drie weken lang nauwkeurig in de gaten worden gehouden. In de helft van de infectiegevallen tonen zich de zogenaamde wandelsporen. Dat is een zich van de steekplek uitbreidende rode vlek. Dan is een langer anti-bioticabehandeling noodzakelijk.

Sommige zonden worden pas na enige tijd openbaar. Dat is bijvoorbeeld een kleine leugen die er zomaar uitvliegt. Later nu zal zij voor God en mensen bekend worden.

• In de andere helft van de gevallen komt het tot eigenaardige huidreacties, die soms helemaal over het hoofd gezien worden. Of men brengt ze niet meer met de steek in verbinding en stelt een verkeerde diagnose. Men moet letten op griepgevoel, gewrichtsproblemen of opvallend sterke vermoeidheid. Bij deze gevallen is echter de aanwijzing vaak moeilijk, in het bijzonder in de eerste weken van de infectie.

Geestelijke vermoeidheid, geen zin om de bijbel te lezen, geringe interesse in de Christelijke samenkomsten, het zijn aanwijzingen op een door de zonde gestoorde gemeenschap met God. Her geldt, de Goddelijke arts op te zoeken en Hem om beoordeling te vragen. Hij zal je tonen waar precies het probleem in je leven ligt.

• Blijft de infectie verborgen, kan zij chronisch worden. Onder omstandigheden treden jaren later langdurige klachten van de huid, de gewrichten, het hart of van de lever op.

Zonde in het leven van een gelovige die niet geoordeeld wordt, leidt op den duur tot een afwijken van de rechte weg in het volgen van de Heer. De vreugde van de behoudenis (heil) gaat verloren. Zo nu en dan kent herkent men zulke Christenen na jaren nauwelijks meer terug. Zij hebben zich aan het doen van de wereld aangepast. Dat is tot oneer van de Heer en tot eigen schade.

° Gebeten! – en nu?

• Is een teek gevonden, dasn moet zij zo snel als mogelijk is verwijderd worden.

Hoe vroeger een misstap wordt gereinigd, des te beter.

• De mening dat de houtboktor er rechtsom of linksom uitgedraaid moet worden, is verkeerd. Dat leidt alleen maar tot een licht afscheuren van de vasthoudende instrumenten. Ook de soms aanbevolen toepassing van alcohol, olie of kleefstof is schadelijk.

Er zijn sommige mooi klinkende aanbevelingen om met de zonde om te gaan. Alleen die, die het woord van God aanbeveelt, zijn juist.

• Ter verwijdering pakt men haar met een pincet vlak over de huid maakt haar los door voorzichtig heen en weer wrikken. Het lichaam moet daarbij niet gekwetst worden om niet daarbij ook nog een afscheiding in de wond te persen.

Ben je bewust geworden van een zonde, of heeft iemand je daarop gewezen, moet je dat zo snel als mogelijk is in orde brengen. Een open belijdenis tegenover de Heer Jezus (en, in het geval mensen betreft, ook voor hen) is de weg tot reiniging.

• Aansluitend moet de wond zo mogelijk met een loup naar restanten onderzocht worden. Soms scheurt het vasthoudapparaat van de teek af en blijft steken. Deze moeten ook nog verwijderd worden, voordat de wonde gedesinfecteerd wordt.

Na de zondebelijdenis is het goed af te vragen, waarom het zover kwam. Misschien moet je nog “restanten” verwijderen. Wanneer je nu door gebed en het lezen van het woord van God weer opnieuw de gemeenschap met de Heer zoekt, zul je weer vrede in je hart opmerken.


 

Deze tekst heb ik gedurende een zomervakantie in Zweden geschreven. Natuurlijk waren wij vaak in de natuur. Ieder van ons had minstens eeén tekensteek. Andere dieren hebben we vóór de steek ontdekt en verwijderd. God zij dank hebben wij geen ziekteverschijnselen als gevolg gehad. En geestelijk gezien? Hier heb ik de vergeving van de Heer ook meer dan eenmaal nodig gehad.

Matthias Franke Vertaling:

NOTEN VERTALER:
1. In Duitsland zo genoemd; in ons land parasitaire mijt.
2. [Borrelia burgdorferi is een pathogene bacterie die behoort tot de spirocheten. Deze bacterie veroorzaakt een ziekte genaamd borreliose beter bekend als de ziekte van Lyme. Deze ziekte kwam in de Verenigde Staten voor het eerst voor in het stadje Old Lyme – WIKIPEDIA.
3. Tekens zitten te wachten tot een gastheer langskomt in struikgewas, bomen en op grassprieten – WIKIPEDIA.
4. FSME is een virusinfectie die kan worden overgedragen door een tekenbeet. Het virus wordt direct na de beet overgebracht op de mens. Hierdoor kan een besmetting in geen van de gevallen meer worden voorkomen.
5. De Lymeziekte, veroorzaakt door de Borrelia-bacterie die ook in Nederland en België voorkomt. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit is gebleken dat in 2006 gemiddeld 23,6% van de teken in Nederland besmet was met de Borrelia-bacterie (variaties van 0 tot 50%). Hiermee zit Nederland ver boven het Europees gemiddelde van 10,1%. Een vorm van encefalitis, Frühsommer Meningo Encephalitis (FSME) en Russian Spring Summer Encephalitis (RSSE). Deze ziekten zijn zeldzaam in Nederland en België en worden veroorzaakt door twee virussen die behoren tot de groep van flavivirussen. In Nederland (2003) zijn nog geen teken met dit virus aangetroffen. FSME komt voor in Centraal- en Oost-Europa, de Balkan, Finland, Zweden, Denemarken, in het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland. Het RSSE-virus komt voor in grote delen van Rusland, Centraal-Azië, Noord-China en Afrika. Tegen FSME en RSSE kan gevaccineerd worden. – WIKIPEDIA.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW