b

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
5 jaar geleden

Bezeten?

“… die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in Wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden” (Kol. 1:12-14). Vraag: Kan iemand die wedergeboren is, demonisch bezeten zijn? Antwoord: Nee, dat is niet mogelijk. Een gelovige kan onder satanische invloed geraken en zelfs door hem gebruikt worden (verg. Matth. 16:23), maar hij kan nooit in de macht van de duivel zijn. Ik wil een...

Lees verder
12 jaar geleden

Bezorgd? Kijk eens naar de vogels …

Oktober 2008. Zorgen … ja dat is mij bekend. Die heb ik ook. Wie heeft ze niet? Maar bezorgd zijn. Dat is toch even iets waar ik mij soms (vaak, af en toe ..) aan schuldig maak. Wat is het toch een geweldige rijkdom voor een Christen wanneer hij of zij niet alleen weet maar ook ervaart, dat zorgen op Hem geworpen kunnen worden, zonder dat deze als een boemerang weer in je hart terug ketsen. Nee, God onze Vader...

Lees verder
6 jaar geleden

Bidden en blaffen …

“En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!” (Gen. 1:26). Toen de bruine beer Bruno doodgeschoten werd, was er een protest in het hele land1. Een monument met een houten kruis werd opgericht, een doodsbrief ter kennisgeving samengesteld en protestmarsen georganiseerd....

Lees verder
16 jaar geleden

Bidden tot de Vader in nood (1)

“Jezus zei tot hem: ben Ik zo lange tijd bij u en heb je Mij niet gekend, Filippus? Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9). Velen van de lezers zal het net zo vergaan respectievelijk gegaan zijn als de schrijver: Sinds onze bekering richt(te) zich het gebed bijna altijd op de Heer Jezus – op Hem die ons verlost heeft en tot Wie we daarom ook altijd vrijmoedig bidden. Maar het valt toch op, dat het Nieuwe...

Lees verder
16 jaar geleden

Bidden tot de Vader in nood en lof (2)

Velen van de lezers zal het net zo vergaan respectievelijk gegaan zijn als de schrijver: Sinds onze bekering richt(te) zich het gebed bijna altijd op de Heer Jezus – op Hem die ons verlost heeft en tot Wie we daarom ook altijd vrijmoedig bidden. Maar het valt toch op, dat het Nieuwe Testament aan ons Christenen de toegang tot de Vader openbaart. Kennen wij deze Vader? En is het ons al eens duidelijk geworden, dat Hij ons vanuit twee verschillende...

Lees verder
2 jaar geleden

Bidt te allen tijde …

De bewoording in Efeze 6 vers 18 is heel opmerkelijk: “terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen”. Vier keer wordt het kleine woord “alle” genoemd. Eén gevolg van de vreselijke ramp die Europa de afgelopen maanden heeft getroffen, is een zekere opleving van het uitoefenen van het gebed, en daar kunnen we dankbaar voor zijn. Het is echter in het licht van...

Lees verder
16 jaar geleden

Bidt voor het Huis van Oranje

De Remonstranten van 2004 kunnen nu trots in de richting van de Nederlandse Hervormde Kerk kijken. Eindelijk hebben zij dan eens een overwinning behaald op die verstokte orthodoxe Hervormden. Wat hun voorgangers nimmer bereikt hebben, heeft nu prinses Juliana in haar laatste wilsbeschikking wel bereikt. Haar uitvaartdienst zal geleid worden door een Remonstrantse emeritus-predikante, namelijk dominee Welmet Hudig. Zoals de media bericht, toont de prinses voor het laatst nog eens haar eigenzinningheid. In de eerste plaats geen Hervormde inbreng bij...

Lees verder
16 jaar geleden

Bij het eerste nummer

De naam herinnert aan Psalm 42 waar het verlangen van een hert naar waterstromen wordt beschreven. Dit verlangen was aanwezig bij de dichter van deze Psalm. Hij zegt zelfs: “Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God” (Ps. 42:2,3). Het hoofddoel van dit magazine is dat dit verlangen naar omgang met God, de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus versterkt en gevoed mag...

Lees verder
13 jaar geleden

Bijbel contrast-rijk (I)

Vaak struikelen – nooit struikelen Bijbelverzen moeten indien mogelijk in verband van de tekst onderzocht worden. Desondanks struikelt men steeds weer over de op het eerste gezicht verrassende “tegenstellingen” tussen afzonderlijke bijbelverzen. Deze contrasten nodigen uit om over na te denken. Daarom … als u misschien ook zulke contrasten ontdekt hebt of zoekt naar verklaringen hieromtrent: mailt u dan gerust. We hopen dan hierop verder in te gaan. We bijten hier alvast de spits af met het woord “struikelen”. •...

Lees verder
13 jaar geleden

Bijbel contrast-rijk (II)

Oordelen – niet oordelen Bijbelverzen moeten indien mogelijk in verband van de tekst onderzocht worden. Desondanks struikelt men steeds weer over de op het eerste gezicht verrassende “tegenstellingen” tussen afzonderlijke bijbelverzen. Deze contrasten nodigen uit om over na te denken. Daarom … als u misschien ook zulke contrasten ontdekt hebt of zoekt naar verklaringen hieromtrent: mailt u dan gerust naar: frissewateren@ctmax.nl. We hopen dan hierop verder in te gaan. Dit keer gaat het over “niet oordelen” en “oordelen”. Hoe zit...

Lees verder