b

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
19 jaar geleden

Beroepen in de Bijbel (6)

Les 6 Beste jongens en meisjes, Jullie weten natuurlijk allemaal wel wat soldaten zijn en wat zij doen. Ook in de Bijbel lezen we vaak over hen. Soms worden ze wapendrager, krijgsman of krijgsknecht genoemd. Er zijn twee dingen die heel belangrijk zijn voor een soldaat: Ze moeten precies doen wat hun aanvoerder (hun baas) zegt. Hun uitrusting (dat zijn de wapens en hun kleding) moet in orde zijn. Stel je nu eens voor, dat in een leger iedereen maar...

Lees verder
16 jaar geleden

Beschaamd worden bij Zijn komst?

Vraag: “Ik heb gehoord dat het hier om de komst van de Heer Jezus met de Zijnen gaat, wat uit het woord “geopenbaard” zou blijken. Maar hoezo is dan nog vrijmoedigheid nodig, en hoe kunnen wij dan nog beschaamd worden? Als het vers betrekking heeft op de komst van de Heer voor de Zijnen, zou mij de betekenis duidelijk zijn”. Hoe moet je 1 Johannes 2:28 verstaan? Antwoord: We willen het vers eens wat nauwkeuriger bekijken. “En nu, kinderen, blijft in...

Lees verder
12 jaar geleden

Besmet – Fukushima, Japan

De beelden van Japan houden ons in spanning. Daar heeft zich het leven van vandaag op morgen door de gevolgen van de verschrikkelijke aardbeving, vrijdag 11 maart, drastisch veranderd. De aardbeving met de sterkte van 9.0 op de schaal van Richter veroorzaakte een zware Tsunami, die duizenden mensen in de dood joeg. Radioactieve besmetting Een probleem, dat niet alleen in Japan, maar wereldwijd angsten aanjaagt, betreft de atoomcentrales voor de productie van elektriciteit. Want door de aardbeving vonden stroom-uitvallen plaats, die...

Lees verder
8 jaar geleden

Beste kans om aarde te redden …

De Volkskrant meldde 13 december 2015 het volgende: <<Obama noemt klimaatakkoord ‘beste kans om aarde te redden’. De Amerikaanse president Obama heeft het zaterdag in Parijs bereikte klimaatakkoord uitvoerig geprezen. ‘Deze overeenkomst is de beste kans om de enige planeet die we hebben te redden’, zei Obama vanuit het Witte Huis. Volgens de president, die het akkoord sterk en historisch noemde, kan het een ‘omslagpunt voor de wereld worden’>>. Wanneer we deze uitspraak eens een beetje dichterbij bekijken, moet ons...

Lees verder
18 jaar geleden

Bewuste en onbewuste zonden

Reinig mij van de verborgen afdwalingen Psalm 19:13 Soms wordt de vraag gesteld of men ook dan schuldig is voor God wanneer men onbewust gezondigd heeft. Menigeen handelt immers naar het motto: Wat niet weet, wat niet deert! Als hoogste beoordelingsinstantie accepteren zij alleen maar het eigen geweten. Helaas vindt men zulk een oppervlakkige houding ook vaak onder gelovigen. Maar de beslissende vraag is wat God erover zegt, wanneer men onbewust gezondigd heeft. In dit verband is het zeker van...

Lees verder
8 jaar geleden

Bezeten?

“… die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in Wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden” (Kol. 1:12-14). Vraag: Kan iemand die wedergeboren is, demonisch bezeten zijn? Antwoord: Nee, dat is niet mogelijk. Een gelovige kan onder satanische invloed geraken en zelfs door hem gebruikt worden (verg. Matth. 16:23), maar hij kan nooit in de macht van de duivel zijn. Ik wil een...

Lees verder
15 jaar geleden

Bezorgd? Kijk eens naar de vogels …

Oktober 2008. Zorgen … ja dat is mij bekend. Die heb ik ook. Wie heeft ze niet? Maar bezorgd zijn. Dat is toch even iets waar ik mij soms (vaak, af en toe ..) aan schuldig maak. Wat is het toch een geweldige rijkdom voor een Christen wanneer hij of zij niet alleen weet maar ook ervaart, dat zorgen op Hem geworpen kunnen worden, zonder dat deze als een boemerang weer in je hart terug ketsen. Nee, God onze Vader...

Lees verder
9 jaar geleden

Bidden en blaffen …

“En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!” (Gen. 1:26). Toen de bruine beer Bruno doodgeschoten werd, was er een protest in het hele land1. Een monument met een houten kruis werd opgericht, een doodsbrief ter kennisgeving samengesteld en protestmarsen georganiseerd....

Lees verder
5 maanden geleden

Bidden in geloof

“En Jezus hief de ogen op naar boven en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij hebt gehoord. Ik wist wel dat U Mij altijd hoort, maar terwille van de menigte die rondom Mij staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij hebt gezonden” (Joh. 11:41-42). Hier bij het graf van Lazarus zien we enerzijds de volmaakte afhankelijkheid van Jezus, maar anderzijds ook Zijn volmaakte eenheid met de Vader. Alles wat Hij deed, deed Hij in...

Lees verder
18 jaar geleden

Bidden tot de Vader in nood (1)

“Jezus zei tot hem: ben Ik zo lange tijd bij u en heb je Mij niet gekend, Filippus? Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9). Velen van de lezers zal het net zo vergaan respectievelijk gegaan zijn als de schrijver: Sinds onze bekering richt(te) zich het gebed bijna altijd op de Heer Jezus – op Hem die ons verlost heeft en tot Wie we daarom ook altijd vrijmoedig bidden. Maar het valt toch op, dat het Nieuwe...

Lees verder