18 jaar geleden

Beroepen in de Bijbel (5)

Les 5

Beste jongens en meisjes,

Als je in een stad woont, dan weet je dat er enorm grote warenhuizen zijn. Je kunt het haast zo gek niet bedenken, of het is er te koop. Natuurlijk heeft zo’n grote winkel een directeur. Hij is “de grote baas” zeggen wij. Hij hoeft ook niet alles alleen te doen. Hij heeft personeel in de winkel. En alles wat je in zijn winkel kunt kopen, is vaak samen met andere winkels in één keer bij een fabriek gekocht. Dat wordt gedaan door zogenaamde “inkopers”.

Maar vroeger ging dat héél anders. We lezen daarvan in de Bijbel. Als je toen koopman was, dan moest je vaak wèl alles alleen doen. Spullen kopen van iemand en dat later weer aan de klanten verkopen. Zulk een koopman maakte dan lange en verre reizen. Je kunt wel begrijpen dat die soms erg gevaarlijk waren. Hij had meestal veel geld en goederen bij zich en dat waren nou juist dingen waarvan rovers ook hielden. Dikwijls reisde de koopman mee met een karavaan. Dat is een hele groep kooplui met hun kamelen, die allerlei waren op hun rug dragen en die van de ene plaats naar de andere trekken. Denk maar aan de geschiedenis van Jozef. Hij werd door zijn broers verkocht aan kooplui en moest met zo’n karavaan mee naar Egypte.

Van één zo’n koopman lezen wij in Mattheüs 13 vers 45 en 46. Daar staat: “… een koopman, die schone parels zoekt; en toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en kocht haar”.

Moet je nagaan, alles verkopen wat hij had, om die ene parel te kunnen kopen! Dat moet wel een ontzettend dure parel geweest zijn, denk je ook niet?

Zal ik je eens zeggen, waar ik nu aan moet denken? Er is Iemand geweest, Die ook alles heeft “weggedaan”, wat Hij had, om “iets” te bezitten. Zelfs Zijn leven heeft Hij ervoor overgehad! Nou … weet je al Wie ik bedoel? Juist! De Heer Jezus!

Het heeft Hem álles gekost. Hij heeft met Zijn leven betaald! Hij is aan het kruis gestorven. Waarom? Wat, of beter gezegd, wie wilde Hij daarmee “kopen”? Jòu! mij! en vele anderen; iedereen die gelooft dat de Heer Jezus gestraft is voor zijn (of haar) zonden. Als je dat gelooft, mag je altijd bij Hem horen! Dan kun je steeds gelukkig zijn!

De Heer Jezus heeft daarvoor de hoogste prijs moeten betalen. Maar Hij heeft dat gedaan, omdat Hij jou en mij wilde “bezitten”. Wat mogen we de Heer Jezus dankbaar zijn, dat Hij dat voor ons heeft willen doen! Misschien heb je je ouders, de dominee, of wie dan ook daarvoor wel eens horen danken. Maar … waarom zou een ánder dat voor jou moeten doen? Als jij bij de Heer Jezus hoort, dan mag jijzelf Hem daar elke dag opnieuw voor danken! Want Hij heeft zoveel voor jou gedaan, of niet soms? Nou, dan mag jij Hem ook zeggen hoe dankbaar je daarvoor bent.

Dan mag je nu de vragen gaan maken. Denk er om: eerst rustig de vraag lezen en over het antwoord nadenken, voordat je gaat schrijven. Enne … wel netjes schrijven hoor!

Vraag 1. Waarom was het vroeger gevaarlijk voor een koopman om alleen op reis te zijn?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 2. Wat is een karavaan? (zet een kruisje door de letter voor het goede antwoord, dus door A, B of C)

A. een heleboel kooplui

B. een “vakantiehuisje” achter de auto

C. een heleboel kooplui met hun kamelen en helpers

Vraag 3. Wie moest ook met een karavaan mee naar Egypte?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 4. Wie heeft alles “weggedaan” om “iets” te bezitten?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 5. Zoek Mattheüs 20 vers 28 eens op en schrijf hem over.

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 6. Wat kun je altijd zijn, als je dat gelooft?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 7. Voor wie heeft de Heer Jezus met Zijn leven moeten “betalen”?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 8. Wie mag Hem daarvoor bedanken? (zet een kruisje door de letter voor het goede antwoord, dus door A, B of C)

A. alleen grote mensen

B. de dominee

C. iedereen, oud en jong, die gelooft.

Vraag 9. Hoe vaak mag je Hem daarvoor danken?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 10. Als je iets gekocht hebt, dan is het van jou. Jij bent er de baas over.
Er staat ergens in de Bijbel: “Gij zijt voor een prijs gekocht”.
Dat betekent, dat iedereen die bij de Heer Jezus hoort, van Hem is.
Wie beslist er dan over je leven, wat je wel en niet mag doen?

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Wel, zo de Heer wil tot de volgende keer!

 

* * * * * * * * * * * *

Wilt u, wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt u, wil jij wel duidelijk en volledig aangeven waar u, jij de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw, jouw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW