19 jaar geleden

Beroepen in de Bijbel (4)

Les 4

Beste jongens en meisjes,

Welkom bij les 4. Zoals je misschien nog weet van de vorige lessen, kun je deze bijbelles ook weer opsturen. Hoe dat moet, kun je onderaan les 1 vinden. Dat zou ik wel doen, want dan weet je ook of je de antwoorden goed hebt. Bovendien krijg je dan ook post (met soms een verrassing!) van de corrector of correctrice. Ook als je vragen hebt, mag je die altijd stellen, ook als het dingen zijn die niet in de les staan. Als je iets niet weet mag je natuurlijk ook thuis aan je ouders of verzorgers vragen of zij je willen helpen. Misschien vinden zij dat wel heel leuk. In ieder geval: weer veel plezier en veel succes!!!

Een van de oudste beroepen is dat van herder. Al direct in het begin van de Bijbel (in het boek Genesis) kom je ze tegen. Abel bijvoorbeeld, was herder. Maar ook op andere plaatsen in de Bijbel lees je van hen. Na de geboorte van de Heer Jezus waren de herders, de eersten die Hem kwamen eren!

Een herder zorgt voor zijn schapen, ook voor eten en drinken. Hij zorgt ervoor dat ze niet op gevaarlijke plekken komen. Soms wil een schaap niet zo goed luisteren en dan moet de herder het wel eens even een tikje met zijn stok geven.

Zo is het ook bij ons mensen, klein en groot. Als jij in de Heer Jezus gelooft en weet dat Hij voor jouw zonden de straf gedragen heeft, dan is Hij jouw goede Herder! De allerbelangrijkste Herder is dus de Heer Jezus Zelf. Hij zegt in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 10: “Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen …”. Fijn is dat hè, dat wij “schapen” van de Heer Jezus mogen zijn?! Niet een echt schaap natuurlijk, maar de Heer Jezus heeft dat zo gezegd, opdat wij het beter zouden kunnen begrijpen. De goede Herder zegt: “Ik ken de Mijnen …”. Heb je daar wel eens goed over nagedacht? De Heer Jezus kent jou! Hij zorgt voor je.

De Heer Jezus heeft ook gezegd, dat de schapen de stem Van de herder horen en kennen. Schapen weten dus, als er iemand roept of het hun eigen herder is of niet. Dat moet bij jou ook zo zijn: Als je bij de goede Herder hoort, dan hoor je Zijn stem. De Heer Jezus heeft gezegd: “… Ik ken de Mijnen …”. Maar Hij zei er nog iets bij, namelijk: “… en word door de Mijnen gekend”.

Luister niet naar andere stemmen binnen in je. Die soms tegen je “zeggen” dat je gerust iets mag doen, waarvan je weet dat het niet goed is. Maar luister alleen naar de stem van de goede Herder. Hij waarschuwt je als je verkeerde of gevaarlijke dingen wilt gaan doen. Nee, het is niet zo, dat de Heer Jezus echt tegen je praat, maar door in de Bijbel te lezen, kun je toch Zijn stem “horen”.

En later zei Hij ook nog: “en zij volgen Mij”. Dat wil de Heer Jezus, de goede Herder graag: dat Zijn schapen Zijn stem herkennen en Hem volgen. Dus luisteren naar de Bijbel. En doen wat in de Bijbel staat. Daarom is het ook zo belangrijk om elke dag een stukje in de Bijbel te lezen.

Zo, dan zijn we nu weer toegekomen aan de vragen. Doe je best!

Vraag 1. Schrijf nu eens op wat een herder zoal moet doen.

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 2. Zoek nu Johannes 10 eens op en schrijf hieronder vers 11 over.

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 3. Probeer zo kort maar wel zo duidelijk mogelijk met je eigen woorden op te schrijven wat dit bijbelvers betekent.

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 4. Lees nu eens Johannes 10 vers 2 en vul dan in:

De schapen horen …………………………………………………….

De Herder kent ze en zij …………………………………………….

Vraag 5. En in Johannes 10 vers 28 staat, dat de Herder hun het eeuwige leven geeft. Nu ook weer invullen.

De schapen kunnen niet verloren gaan, ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

omdat niemand ze uit ………………………………………………………………………………………..

Vraag 6. Nu misschien een wat moeilijker vraag. Wanneer mag je zeggen dat de Heer Jezus jouw goede Herder is?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 7. De goede Herder wil je bij alles helpen, als je maar naar Hem luistert! Hoe kun je de stem van de Herder horen?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 8. Wat is daarom goed om elke dag te doen?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

* * * * * * * * * * * *

Wilt u, wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt u, wil jij wel duidelijk en volledig aangeven waar u, jij de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW