18 jaar geleden

Beroepen in de Bijbel (1)

Les 1

Beste jongens en meisjes,

Ga jij ook meedoen met deze bijbelles? Ik hoop van wel. Want het is heel belangrijk dat je veel van de Bijbel leert. Echt waar!Hoe je deze bijbellessen kunt opsturen, kun je onderaan de les vinden. Dat zou ik wel doen, want dan weet je ook of je de antwoorden goed hebt. Bovendien krijg je dan ook post (met soms een verrassing!) van de corrector of correctrice. Ook als je vragen hebt, mag je die altijd stellen, ook als het dingen zijn die niet in de les staan. Kijk maar eens goed, want er zijn twee manieren: namelijk per post, of per email. Je kunt dus kiezen. Overleg maar eens thuis of je mee mag doen. Je bent van harte welkom!!!

Zoals je wel weet, is de Bijbel het Woord van God. Er staat veel in de Bijbel. Dingen die lang geleden gebeurd zijn of die nog gaan gebeuren. De Heer wil jou en mij daardoor steeds meer leren. We moeten niet denken, dat het maar een gewoon geschiedenisboek is. Juist niet! Het is het belangrijkste Boek op aarde. Het vertelt ons van God, de Schepper, de Vader! De grote God, Die hemel en aarde gemaakt heeft! Die Zijn eigen Zoon naar de aarde heeft laten gaan, om daar (ook voor jou) te lijden en te sterven! Die God heeft ons Zijn Woord, de Bijbel, gegeven. Wat mogen we daar dankbaar voor zijn!
In deze bijbellessen zullen we wat vertellen over beroepen uit de Bijbel. Dus niet over een piloot of zo, want daarover lezen we niets in de Bijbel. Veel beroepen waarover we in de Bijbel lezen, zijn er nu ook nog.

We beginnen met: de meester (of leer-meester).

Jij weet natuurlijk precies wat een meester is. Dat is iemand die jou iets wil leren. Op school is dat zo. Maar ook thuis heb je leermeesters, je ouders. Later voor je beroep (bijvoorbeeld in een werkplaats, bedrijf of fabriek) heb je ook een leermeester nodig. Soms worden die leermeesters ook anders genoemd. Maar die vertelt jou hoe je je werk moet doen.

In het Nieuwe Testament, dat is het tweede deel van de Bijbel, lezen we over Paulus. Hij heeft bijvoorbeeld veel geleerd van een zekere Gamaliël.

De Heer Jezus wordt ook vaak “Meester” genoemd, door Zijn discipelen en anderen (discipel betekent: leerling). Hij wil ook graag jouw Meester zijn. Toch moet ik er nog iets bijvertellen, dat heel belangrijk is. Om iets te kunnen leren, moet jij zelf ook iets doen, en dat is … luisteren! Dat was voor Paulus en de discipelen nodig, maar ook voor jou. Als je niet luistert naar wat er gezegd wordt, dan leer je niks! Niet op school, niet thuis en ook niet later op je werk.
Maar … als jij luistert naar het Woord van God, dan leer je de Heer Jezus kennen of nog beter kennen. Dat is heel fijn! Daarom is het zo belangrijk dat je elke dag een stukje in de Bijbel leest. De Heer wil jou graag daardoor iets leren. En als je iets uit de Bijbel niet snapt, dan mag je aan de Heer vragen (bidden) om het jou duidelijk te maken. Dat wil de Heer graag doen!

Bij dat bijbellezen kun je deze lessen heel best gebruiken. Je moet de vragen goed lezen en dan proberen de antwoorden duidelijk op te schrijven.
En nu maar gauw aan de slag.

Vraag 1. Wie heeft ons de Bijbel gegeven?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 2. Waarom heb je een meester nodig?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 3. Waar heb je een meester bij nodig? (zet een kruisje door de letter voor het goede antwoord, dus door A, B of C)
A. alleen op school en thuis

B. alleen later op je werk

C. bij alles (ook bij het in de Bijbel lezen)

Vraag 4. Hoe heette de meester van Paulus?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 5. Wat betekent discipel?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 6. Wat moetje doen om iets te leren?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 7. Schrijf nu eens Romeinen 10 vers 17 op.

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 8. Je kunt dus gaan geloven door te luisteren naar het Woord van God, de Bijbel. Wie kun je dan (beter) leren kennen?

…………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 9. Wat is belangrijk om elke dag te doen?

…………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 10. Als je op school iets niet snapt, dan vraag je het aan de meester of de juf. Wat mag je doen als je iets uit de Bijbel niet snapt?

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

* * * * * * * * * * * *

Wilt u, wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt u, wil jij wel duidelijk en volledig aangeven waar u jij de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw, jouw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

* * * * * * * * * * * *

AANMELDINGSBON

 

Naam cursist: ……………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………..

Leeftijd: ……………………………………………………………………………………………………………

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………

man/vrouw*

* Streep door wat niet van toepassing is.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW