19 jaar geleden

Beroepen in de Bijbel (2)

Les 2

Beste jongens en meisjes,

Fijn dat jij nu ook meedoet met deze bijbelles? Ik hoop dat je de vorige les leuk vond en leerzaam. Want het is immers heel belangrijk dat je veel van de Bijbel leert. Zoals je al in les 1 hebt kunnen lezen, kun je deze bijbellessen opsturen. Hoe dat moet, kun je ook onderaan les 1 vinden. Dat zou ik wel doen, want dan weet je ook of je de antwoorden goed hebt. Bovendien krijg je dan ook post (met soms een verrassing!) van de corrector of correctrice. Ook als je vragen hebt, mag je die altijd stellen, ook als het dingen zijn die niet in de les staan. Als je iets niet weet mag je natuurlijk ook thuis aan je ouders of verzorgers ook vragen of zij je willen helpen. Misschien vinden zij dat wel heel leuk. In ieder geval: veel plezier en veel succes!!!

Wel, daar gaan we dan.

De herfst is de tijd van het jaar, dat er geoogst wordt. De aardappels, bieten en mais enz. worden van het land gehaald. Jullie weten natuurlijk allemaal wie dat werk doen. Juist, de boeren. Ook in de Bijbel kun je lezen over boeren. Soms worden ze “landman” genoemd of “landbouwer” Maar ook “zaaier”. De allereerste keer in de Bijbel, dat er over een landbouwer geschreven wordt is in Genesis 4 vers 2. Daar lezen wij dat Kaïn landbouwer werd. Dat is dus in het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament (het tweede deel van de Bijbel) lezen we over boeren. Je hebt vast het verhaal van de zaaier wel eens gehoord. Het zaad dat hij zaait, komt op verschillende plaatsen terecht. Op de ene plaats groeit het beter dan op de andere. Als de Heer Jezus dit verhaal vertelt, heeft Hij daar natuurlijk een bedoeling mee. Hij wil de mensen die naar Hem luisteren, iets leren.
Met het zaad, wordt het Woord van God bedoeld. Als dit Woord gepredikt wordt, dan zijn er altijd mensen, die er niets mee te maken willen hebben. Sommigen vinden het wel fijn om er eens een keer naar te luisteren, maar ze vergeten het weer gauw. Er zijn ook mensen die blijven luisteren! Zij willen steeds meer over de Heer Jezus weten.

Hoe is dat met jou? Als jij uit de Bijbel hoort voorlezen, of als je er zelf in leest, word je dan een beetje warm en blij van binnen? Of vind je er helemaal niks aan? Ik hoop dat jij weet dat de Heer Jezus de straf voor jouw verkeerde dingen (zonden) heeft gekregen; Hij is daarvoor gestorven op het kruis. Hij heeft jouw straf op Zich willen nemen. Waarom? Omdat Hij jou liefheeft! Geloof jij dat en heb je de Heer Jezus hiervoor ook gedankt?

Als je een vriendje of vriendinnetje hebt, dan wil je graag alles over hem of haar weten. Of niet soms? Je denkt vaak: “Hoe zou mijn vriendje dat vinden?” Of, “Wat zou hij er van zeggen?” Zo is het ook met de Heer Jezus. Als je bij Hem hoort, is Hij jouw grootste Vriend. Dan wil je graag alles van Hem weten. Dat kan! Hoe? Door in de Bijbel te lezen. Dan leer je steeds meer over de Heer Jezus.

Ook aan andere kinderen mag je iets over Hem vertellen. Bijvoorbeeld als iemand verdriet heeft of bang is, dan kun je zeggen: “Ik zal voor je bidden of de Heer je wil helpen”. Of je kunt vertellen dat de mooie natuur (de schepping) door de Heer gemaakt is. Zo kun je soms door een paar woorden aan iemand laten zien, dat je bij de Heer Jezus hoort. Maar je zorgt er misschien ook voor, dat zo iemand zelf aan de Heer Jezus gaat denken. Toch zal het niet altijd gemakkelijk zijn om over deze dingen te praten. Als je dat echt graag wilt, dan mag je de Heer Jezus vragen jou daarbij te helpen. Dan lijk je eigenlijk een beetje op het zaad dat in de goede aarde terecht komt en vrucht gaat dragen.

Zo, en dan is het nu weer tijd voor de vragen.

Vraag 1. Waar lees je voor het eerst in de Bijbel over een boer?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 2. Zoek nu eens Markus hoofdstuk 4 op. Wie vertelt dit verhaal?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 3. Je leest in Markus 4, dat het zaad op 4 verschillende plaatsen terecht komt.

In vers 4 valt het zaad …………………………………………………… en de vogels eten het op.

In vers 5 valt het ………………………………………………………………………

In vers 7 lezen we dat het in de …………………………… valt en ook geen vrucht draagt.

Maar in vers 8 valt het tenslotte in …………………………en brengt veel vrucht voort.

Vraag 4. Schrijf nu eens Markus 4 vers 14 op.

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 5. Wat wordt er met het zaad bedoeld?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 6. De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen om de straf voor de verkeerde dingen (zonden) te krijgen, van alle mensen die in Hem geloven. En ik hoop dat Hij ook in jouw plaats is gestorven aan het kruis. Waarom heeft Hij dat gedaan?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 7. En als je dan bij de Heer Jezus mag horen dan is Hij jouw allergrootste

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 8. Hoe kun je een heleboel van Hem leren?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 9. Wat mag jij tegen iemand zeggen die verdriet heeft, of ziek is?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 10. Kun je zelf ook iets bedenken, waardoor je kunt laten zien dat je bij de Heer hoort?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

* * * * * * * * * * * *

Wilt u, wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt u, wil jij wel duidelijk en volledig aangeven waar u, jij de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw, jouw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW