u

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
1 jaar geleden

Uren van gebed (03)

Concrete gebeden   Lukas 11 vers 1-10   Vaak worden gebedsbijeenkomsten gekenmerkt door doelloosheid en lijken het gebeden in een onsamenhangende wanorde te zijn. Als wij de Schrift zorgvuldig lezen, leren wij dan niet dat wij samen moeten komen met een aantal duidelijke verzoeken of smeekbeden op ons hart om die samen aan God voor te leggen? In elk geval zien we dat deze kenmerken aanwezig waren in de gebedsbijeenkomsten van de Schrift. In het algemeen zien wij, dat de...

Lees verder
1 jaar geleden

Uren van gebed (04)

Lange gebedspreken   Prediker 4 vers 17; 5 vers 1-2; Mattheüs 6 vers 7   Echte gebeden melden de Heer niet van alles en nog wat, waarbij bekende zinnen worden herhaald of leerstellige uitspraken worden gedaan, alsof we God beginselen willen uitleggen en Hem over alles willen vertellen. Lange preken en leerstellige gebeden zijn niets anders dan lezingen en verklaringen van mannen op hun knieën, en zijn niet in overeenstemming met het bijbelse patroon van een openbaar gebed. Zulke uitspraken...

Lees verder
1 jaar geleden

Uren van gebed (05)

Geloof en vergeving   Markus 11 vers 24-25 Doeltreffend bidden kan alleen als we bidden in geloof. “… alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het ontvangt, en het zal u gebeuren” (Mark. 11:24). Wij moeten in eenvoudig geloof en met een waarachtig hart in volle zekerheid bidden, opdat wij ontvangen, waar wij om vragen. Willen onze gebeden de troon van de genade bereiken, dan moeten zij op de vleugels van het geloof gedragen worden en voortkomen...

Lees verder