13 jaar geleden

Samuël en Daniël (8)

De droom en zijn betekenis

We lezen Daniël 2 vers 24-49.

Hier staat Daniël vóór de machtigste vorst van de wereld; een uit zijn land verdreven jonge man voor de koning der koningen. “breng mij bij Nebukadnezar”, had hij tegen Arioch gezegd, “zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven”. Hij alleen kon de koning helpen!

Dan richt de koning zich tot hem: “Bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb, en de uitleg ervan?” Het antwoord van Daniëls luidt: “De verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomst-voorspellers de koning niet te kennen geven. Maar …!”

1. En nu verwachten wij dat Daniël met volle trots zal zeggen: “maar ik weet het”, of “ik kan het voor de koning oplossen”.  Nee, nee, dan kennen wij Daniël niet. Hij geeft eer, aan wie de eer verdient. “Maar

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

2. Toen Jozef uit de gevangenis gehaald werd en vóór de farao stond, om zijn dromen te verklaren, zijn zijn eerste woorden (Gen. 41:16):

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

3. God alleen is alwetend. Hij vertelt reeds bij het begin, wat aan het eind zal gebeuren. Hoe staat het in Jesaja 46 vers 10a?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

4. Aan wie schenkt God Zijn vertrouwen en aan wie deelt Hij Zijn geheimenissen en Zijn besluiten mee (Psalm 25:14 en Amos 3:7)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

5. In Daniël ziet men duidelijk dat hij God vreest. Hij is ook een profeet, zelfs één van de grote profeten. Andere grote profeten zijn Jesaja, Jeremia en

…………………………………………………………………………….………………………………………….

6. Waarover heeft Nebukadnezar nagedacht, wanneer hij op bed lag?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

7. Eerst vertelt Daniël de droom. Wat heeft de koning gezien en hoe zag het eruit?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

8. Wat gebeurde met het indrukwekkende beeld en wat gebeurde daarna?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

9. Maar nu de verklaring, de betekenis van de droom. Wie is het hoofd van goud (vs. 38)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

10. Na het Babylonische rijk van Nebukadnezar zal een ander wereldrijk komen, voorgesteld door de borst en de armen van zilver. Welk koninkrijk is dat (Dan. 5:28)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

11. Op het Babylonische rijk volgen ook het Medo-Perzische rijk en daarna het derde wereldrijk, vertegenwoordigd door buik en lendenen van koper. Welk rijk was dat?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

De bijbel geeft ook hier het antwoord. Lees maar Daniël 8 vers 20 en 21.
Het rijk van Meden en Perzen gaat ten einde en het volgt het derde rijk, het Grieks-Macedonische rijk van

…………………………………………………………………………….………………………………………….

12. Wij vinden de naam van het vierde koninkrijk (dijen van ijzer en voeten van ijzer en klei) niet in het boek Daniël vermeld. Het is het Romeinse wereldrijk. Wij lezen hierover bijvoorbeeld aan het begin van Lukas 2. Kent u een keizer van dit koninkrijk?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

13. In Daniël 7 vinden wij dezelfde vier wereldrijken als in Daniël 2, maar nu voorgesteld als dieren. Welke?
• Het Babylonische wereldrijk als

…………………………………………………………………………….………………………………………….

• Het Medo-Perzische wereldrijk als

…………………………………………………………………………….………………………………………….

• Het Grieks-Macedonische wereldrijk als

…………………………………………………………………………….………………………………………….

• Het Romeinse wereldrijk als

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Het Romeinse rijk bestond in het verleden, ging ten gronde, maar wordt, zoals wij in het Openbaring 17 vers 8a lezen, opnieuw ontstaan. Wij geloven, dat het zal bestaan uit de landen van het Christelijke West-Europa.

14. Het koninkrijk van Jezus Christus zal al deze grote wereldrijken ten einde brengen. Zal dit Rijk ook vernietigd worden (Daniël 2 vers 44)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

15. Welke fout maakte Nebukadnezar (vs. 46)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Lees eens Handelingen 14 vers 8 tot 15. Wilden Paulus en Barnabas goddelijke eer ontvangen?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Zelfs WIE wilde geen aanbidding van mensen aannemen (Openb. 22:8-9)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

16. Wat is het mooie aan Daniël in vers 49?

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

17. In vers 37 wordt Nebukadnezar de koning der koningen genoemd. Wat wilde deze koning toch erkennen (lees het antwoord in vers 47)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

* * * * *

Uit het hoofd leren – in het hart bewaren

We geloven dat God de hemel en de aarde geschapen heeft. Daarmee begint het (Hebr. 11:3). Vers vier laat ons zien, dat Abel, om tot God te kunnen komen, weet had van de betekenis van een bloedig offer (zie Gen. 4). Weten wij dat ook? Christus wilde dat offer zijn! Zijn bloed vloot op Golgotha. Ook voor u, ook voor jou!

We herhalen Hebreeën 11 vers 1 tot 3.

* * * * *

 

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling.

 

Wil je ook mee doen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl
Vermeld wel duidelijk waar u de antwoorden vandaan hebt.

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW