13 jaar geleden

Samuël en Daniël (9)

De brandende oven

Tot nu toe heeft vooral Daniël op de voorgrond gestaan. Maar nu moeten zijn drie vrienden een zware beproeving alleen doorstaan. Zij moeten aantonen dat zij ook zonder Daniël standvastig in het geloof zijn. Het gaat erom, God of Nebukadnezar te gehoorzamen. En dat is een zaak van leven of dood. Tot nu toe bleven zij ten opzichte van God trouw. Maar is hun geloof groot genoeg om zich ook verder aan de kant van de God te stellen?

1. Wij lezen eerst Daniël 3 vers 1 tot 30.
Wat laat Nebukadnezar maken?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Wat moeten de vertegenwoordigers van alle volkeren, naties en talen doen, als zij de muziek horen?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

2. Wat zijn de afmetingen van dit enorme beeld?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

En waar is het opgesteld?

………………………………………………………………………………….

(een duim Babylonische mijl komt ongeveer overeen met 50 cm.)

3. Hoe zal het grote, gouden beeld in de zon zal geglansd hebben! Hij, Nebukadnezar, heeft dit beeld opgericht. Hij, de grootste, de machtigste, moet schitteren als zijn beeld. Wat heeft Nebukadnezar vergeten (hfdst. 2:37)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

4. De muziek zet in. Allen werpen zich op aarde neer. Allen? Neen! Wie blijft staan?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Ongeacht het bevel van de machtigste vorst van de wereld, ongeacht hen, die het gouden beeld aanbidden, staan deze drie mannen als rotsen in de branding. Zij denken: “Wij moeten God meer gehoorzamen dan de mensen”. Zij weigerden niet om naar de vlakte van Dura te komen, maar nu, als de eer van God op het spel staat, weigeren ze.

5. Daar komen zij al, de Chaldeeuwse mannen. Blij dat zij iets over de drie Joodse mannen kunnen melden, verschijnen zij voor de koning. Welke drie beschuldigingen brengen zij tegen hen in?

a) ……………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………..

c) ……………………………………………………………………………..

6. Dan worden de drie gehaald. Nebukadnezar wil hen opnieuw een kans geven. Onverbiddelijk wacht de brandoven op hen, als zij verder weigeren het beeld te aanbidden. Nebukadnezar gaat in zijn inbeelding en grootspraak zo ver, dat hij eraan toevoegt: “en wie …

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Hij plaatst zich dus boven …………………… .

7. Kijk eens goed naar deze drie vrienden. Zij geven de keizer, wat van de keizer is, en God, wat van God is (Mark. 12:17) is. Is hun geloof groot genoeg? Ja, onverschrokken spreken zij van hun God, welke in staat is

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

En wat, als God het anders beslissen zou?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

8. Bij deze woorden kookt Nebukadnezar van woede. Welke bevel volgt nu?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

9. Zij worden gegrepen en in het vuur geworpen. Waaraan ziet men, dat het een zeer heet vuur is?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

10. Maar welke ontdekking doet Nebukadnezar tot zijn grote schrik?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

11. Wie is de vierde man?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Waartoe worden engelen uitgezonden (Hebr. 1:14)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

12. Er wordt letterlijk geen haar van hun hoofd verschroeid. Wie zei dit later ook (Luk. 21:18 en Hand. 27:34)?

a) ……………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………..

13. Het vuur doodde eerst de mannen, die de taak hadden om hen in de oven te werpen. Wat zou het vuur nog gedaan hebben? Vergelijk eens het begin van vers 21 met vers 27b.

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

14. Blijft in vers 28 en 29 nog iets van de grootsprakerige toespraak van Nebukadnezar over?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

15. De uitspraken van Nebukadnezar in vers 28 en 29 gaan verder dan zijn erkennen in hoofdstuk 2 vers 47. Wat verbiedt hij nu zijn onderdanen?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

16. Welke gevolgen heeft deze geschiedenis tenslotte voor de drie vrienden?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

17. De doodstraf wordt bij de verschillende volkeren verschillend uitgevoerd.

a) Wat doen Babyloniërs met de drie vrienden?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

b) De Perzen werpen Daniël

…………………………………………………………………………….………………………………………….

c) De Heer Jezus wordt door de Romeinen

…………………………………………………………………………….………………………………………….

d) Stefanus wordt door de Joden

…………………………………………………………………………….………………………………………….

* * * * *

Uit het hoofd leren – in het hart bewaren

 

Hebreeën 11 vers 5 vertelt ons van Henoch, die de dood niet gezien had, maar door God opgenomen werd. Dat gebeurde, omdat hij geloofde (Gen. 5:21-24). Zo zullen ook wij, de levenden, die overblijven tot de Heer komt, niet sterven, maar zullen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Lees maar eens 1 Thessalonika 4 vers 13-18.

Wij herhalen Hebreeën 1 vers 1-4 en leren vers 5 erbij.

* * * * *

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling.

Wil je ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl
Vermeld a.u.b. wel duidelijk waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW