13 jaar geleden

Samuël en Daniël (7)

De droom van Nebukadnezar

“Dromen zijn bedrog”, zeggen wij vaak en zo is het ook vaak. Maar God gebruikte soms een droom om iemand iets duidelijk te maken. Er zijn in de Bijbel verscheidene voorbeelden van mensen, die droomden en hun droom heel duidelijk een betekenis had. Deze voorbeelden vinden wij in Daniël 2. Wij lezen vers 1 tot 23.

1. Wat is vaak de oorzaak van dromen (Pred. 5:2 en 6)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

2. Wie zag in de droom een ladder, waarvan de top tot aan de hemel reikte?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

3. Weet u, wie in het Oude Testament de “jongen van de 6 dromen” genoemd wordt? (Hij droomde ze niet allen zelf, maar hij wordt nauw aan allen verbonden.)

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Noem kort welke 6 dromen dat zijn (Gen. 37, 40 en 41):

a) …………………………………………………………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………………………………………………………….

c) …………………………………………………………………………………………………………………….

d) …………………………………………………………………………………………………………………….

e) …………………………………………………………………………………………………………………….

f) …………………………………………………………………………………………………………………….

4. Van wie wij lezen in Mattheüs 1 en 2 tot drie keer toe, dat een engel van de Heer hem in de droom verschijnt?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Vertel kort, welke inhoud van de drie boodschappen is, die de engel hem brengt:
a) …………………………………………………………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………………………………………………………….

c) …………………………………………………………………………………………………………………….

5. En nu gaan wij naar Daniël 2 terug. Nebukadnezar had gedroomd. Hij voelde, dat het geen dagelijkse droom was, maar hij was van mening dat het iets bijzonders was, want wij lezen in vers 1:

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

6. Wie worden geroepen om de droom van de koning te interpreteren?

a) …………………………………………………………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………………………………………………………….

c) …………………………………………………………………………………………………………………….

d) …………………………………………………………………………………………………………………….

7. Nebukadnezar moet hen de droom vertellen, dan willen zij de betekenis aanwijzen. Maar dat is niet genoeg voor de koning. Wat eist hij?

a) …………………………………………………………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………………………………………………………….

8. Wat moet met de wijzen gebeuren, als zij de opdracht niet nakomen?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

9. Nu wordt het zichtbaar, dat men met menselijke wijsheid niets kan beginnen, als men dromen als deze moet kennen en interpreteren. In vers 11 verklaren dan ook de wijzen van de koning, dat niemand, geen enkel mens dus, de droom van de koning niet kan verklaren. Wie alleen kan volgens hun mening hem verklaren?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Zij kenden de enige ware God nog niet.

…………………………………………………………………………….………………………………………….

10. Ook de geleerden van Egypte waren tot veel in staat, zeer veel zelfs. Maar op een bepaald punt, namelijk bij de 3 plagen, moesten zij erkennen (Gen. 8:15):

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Hun kunnen had een eind gevonden!

…………………………………………………………………………….………………………………………….

11. Ik adviseer u vooral 1 Korinthe 1 vers 18-31 te lezen. Wat zegt ons vers 25?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Merk op: Waar de mensenraad ten einde is, begint God pas!

12. Dan geeft de koning het bevel om alle wijzen van Babel te doden. Ook Daniël en zijn vrienden zijn in gevaar. Nu richt Daniël zich op verstandige en betamelijke manier tot de overste van de lijfwacht van de koning (vers 14 en 15) en tot de koning (vs. 16). Waagt Daniël niet teveel, als hij de koning na korte tijd de betekenis van de droom bekend maken wil? Hoe denkt u erover?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

13. Hoe zoekt Daniël de oplossing van het probleem?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

14. Ook kunnen wij in moeilijkheden komen en geen uitweg zien. Wat kunnen wij dan doen (Jak. 1.5)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

15. Geef een voorbeeld, waarin gelovigen samenkomen, om samen voor bepaalde dingen te bidden (een bidstond zie bijvoorbeeld Hand. 12)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

16. Daniël krijgt snel antwoord op het gebed. Is het een vaststaande wet dat onze gebeden onmiddellijk verhoord worden?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

De oorzaken kunnen ook aan ons liggen. Bestudeer voor uzelf: Psalm 37 vers 4 en 66 vers 18; Jakobus 1 vers 6 en 4 vers 3 en 1 Johannes 5 vers 14.

17. Wat doet Daniël eerst, wanneer God hem de oplossing van de droom bekend maakt?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Daarvan kunnen wij veel leren!

18. In vers 23b zegt Daniël: “want U hebt ons de zaak van de koning laten weten”.
Zou dat niet mij moeten zijn?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

* * * * *

Uit het hoofd leren – in het hart bewaren

We leren Hebreeën 11 vers 1 en 2.

* * * * *

 

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling.

Wil je ook mee doen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl
Vermeld wel duidelijk waar u de antwoorden vandaan hebt.

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW