12 jaar geleden

Samuël en Daniël (5)

Herhalingsles

a) Lees eerst lessen 1 tot 4 nog eens rustig door.
b) Leg het dan aan de kant en neem de Bijbel ter hand; die mag je altijd gebruiken.
c) Maak nu de herhalingsles. De vragen, waarop u geen antwoord weet, kunt u eens weglaten.
d) Probeer tot slot nog eens de moeilijke vragen te beantwoorden. Indien nodig, kijkt u nog eens de vorige lessen na.

1. Hoe heten de vader en de moeder van Samuël?

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat betekent de naam “Hanna”?

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kunnen ouders het geloof aan hun kinderen ten erfdeel geven?

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat kunnen zij wel?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Wat is een ongeveinsd geloof?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

4. Welke moeder stookte haar dochter op, iets verkeerds te doen?

………………………………………………………………………………………………………………………

5. Waar gaat Elkana met zijn familie elk jaar naar toe?

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat bevindt zich daar?

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat doen zij daar?

………………………………………………………………………………………………………………………

6. Het huis van de Heere in Silo is niet de tempel van

………………………………………………………………………………………………………………………

7. Waardoor wordt duidelijk dat Elkana Hanna liefheeft?

………………………………………………………………………………………………………………………

8. Door wie wordt Hanna onophoudelijk gekweld?

………………………………………………………………………………………………………………………

9. Tot wie gaat Hanna met haar zorg?

………………………………………………………………………………………………………………………

10. De Heere verhoort het gebed van Hanna. Wie wordt geboren?

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat betekent zijn naam?

………………………………………………………………………………………………………………………

11. Waar leest men in het Nieuwe Testament iets van Hanna?

………………………………………………………………………………………………………………………

Waarom vraagt Hanna?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

12. Van wie zingt Hanna in haar lofgezang?

………………………………………………………………………………………………………………………

13. Noem 2 lofgezangen:

a) ………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………….

14. Hoeveel kinderen heeft Hanna nog na Samuël gekregen?

………………………………………………………………………………………………………………………

15. Mocht een Israëliet God snel iets beloven?

………………………………………………………………………………………………………………………

Welke richter deed gedachtenloos een gelofte?

………………………………………………………………………………………………………………………

16. Wat is een Nazireeër?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Welke regelingen gelden voor hem?

a) …………………………………………………………………………………..

b) …………………………………………………………………………………..

Noem een Nazireeër, die vaak verkeerd gehandeld heeft:

………………………………………………………………………………………………………………………

17. Wanneer brengt Hanna haar jongen in het huis van de Heere?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Wie heeft de supervisie over Samuël?

………………………………………………………………………………………………………………………

Wie waakt over hem?

………………………………………………………………………………………………………………………

18. Hoe worden Hofni en Pinehas genoemd?

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat wil de Heere doen, als deze twee jonge mensen op hun boze wegen blijven?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

19. Wat is de eerste handeling van Samuël, wanneer hij bij Eli komt?

………………………………………………………………………………………………………………………

20. Samuël draagt een linnen lijfrok. Wie draagt deze kleding?

………………………………………………………………………………………………………………………

Hoewel Hanna ver verwijderd van Samuël woont, zorgt zij toch nog voor haar zoon. Hoe doet zij dat?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

21. Als het goed met ons gaan moet, moeten wij net als Samuël bij

………………………………………………………………………………………………………………………

opgroeien.

22. Waarin neemt Samuël toe?

………………………………………………………………………………………………………………………

Van wie lezen we in de Bijbel (en waar staat dat), dat hij toenam in wijsheid, grootte en gunst bij God en de mensen?

………………………………………………………………………………………………………………………

23. Waarom is Eli medeschuldig en wordt mee bestraft?

………………………………………………………………………………………………………………………

Wie eerde Eli meer, zijn zonen of de Heere?

………………………………………………………………………………………………………………………

24. Wie hoorde zijn naam tweemaal roepen?

a) …………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………

Wat moest Samuël zeggen, als hij opnieuw zijn naam hoort?

………………………………………………………………………………………………………………………

25. Wat zal later geheel Israël erkennen?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat is een profeet?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Noem twee grote en twee kleine profeten?

a) …………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………

d) …………………………………………………………………………………

26. Wie wordt later door Samuël tot koning gezalfd?

a) …………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………………

27. Wat heeft van Samuël de meeste indruk op u gemaakt?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

* * * * *

Uit het hoofd leren – in het hart bewaren

Herhaal: 1 Samuël 2 vers 7-8. Leer daarnaast: 1 Samuël 2 vers 9-10. Kun je het lofgezang van Hanna nu uit je hoofd opzeggen?

* * * * *

 

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling

Wil je ook mee doen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl
Vermeld wel duidelijk waar u de antwoorden vandaan hebt.

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW