13 jaar geleden

Samuël en Daniël (3)

Het lofgezang van Hanna; Samuël komt in het huis van van de Heere.

Lezen: 1 Samuël 2 vers 11-26

Samuël in Silo

Hanna en Elkana geeft hun kleine jongen aan de Heere. Zij, wat zij beloofd hadden! Zij brengen Samuël naar het huis van God, waar hij onder de supervisie van Eli de Heere dient. Maar in welke omgeving wordt hij daar geplaatst!

Stel u eens voor: Een gelovige vader en een gelovige moeder verlaten hun zoontje op een plaats achter, waar vreselijke dingen gebeuren, waar men niet met de Heere rekent en niet naar Zijn Woord luistert. Dat moet toch scheef gaan!

Want: “Wie met pek omgaat wordt ermee besmet!” Dit mag zo zijn, maar wij willen één ding niet vergeten, namelijk dat Hanna haar jongen aan de Heere geeft!

Hoewel Hanna en Elkana nu zonder Samuël naar hun huis in Rama terugkeren, waakt de Heere over hun kind!

1. Hoe worden de zonen van Eli in vers 12 genoemd?

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Hofni en Pinehas gedroegen zich in het huis van God als heidense priesters in hun afgodstempel. Wat mochten de priesters van een offergave eten (Lev. 10:14)?

a) ………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………….

Maar wat doen zij? (1 Sam. 2:13-14 en 29)?

………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Het vet van offerdieren is voor de Heere bestemd en moet eerst worden gerookt. Houden zij zich aan het gebod?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat zeggen zij, als een man, die het slachtoffer brengt, hen op hun zonden wijst (vs. 16b)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

4. “Zo was de zonde van deze jongemannen voor het aangezicht van de Heere erg groot, want

………………………………………………………………………………………………………………“.

5. In de verzen 22 tot 25 nog wordt nog een grote zonde van Hofni en Pinehas vermeld. Heeft het resultaat, als hun vader Eli hen waarschuwt?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Een mens kan door de zonde zover komen dat geen omkeer, geen bekering, meer mogelijk is. (Het hart wordt verhard!). Dat is met de zonen van Eli het geval.

6. Dit slechte voorbeeld is een ernstige waarschuwing voor ons allen. De zonen van Eli zijn nog jonge mensen en al zo bedorven dat er niets meer te veranderen is. Laat ons liever het voorbeeld van de kleine jongen, het voorbeeld van Samuël volgen, waarvan wij nu zullen horen. Wat doet hij het eerst, als hij bij Eli komt (vs. 18)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

7. Dat is een goed begin! Zo kan de Heere Samuël in Zijn dienst gebruiken, hoewel eerst nog onder de supervisie van Elia (vs. 11). Samuël is omgordt met een linnen lijfrok. Wie alleen draagt de witte linnen kleding (1 Sam. 22:18)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

8. Zijn moeder vergeet hem niet. Hoe vaak ziet zij haar jongen (vs. 19)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

En wat neemt zij dan voor hem mee?

……………………………………………………………………………………………………………………….

9. Aan het slot van vers 21 staat al weer een korte, maar mooie opmerking zich over Samuël. Welke?

……………………………………………………………………………………………………………………….

10. Groeide Samuël alleen fysiek?

……………………………………………………………………………………………………………………….

De jonge Samuël  groeit op tot een groot man, een man van God! Zou dat voor ons geen stimulans moeten zijn, om innerlijk volwassenen te worden? Wat denkt u, is het ook voor u mogelijk:

a) om u alleen vóór de Heere te buigen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

b) om de Heere te dienen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

c) om te groeien in de Heere?

……………………………………………………………………………………………………………………….

d) om in gunst bij de Heere en de mensen toe te nemen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

11. Ik ken nog een andere jongeling, die zijn godvruchtige ouders vroeg verlaten moest. Hij ontving zijn verdere opvoeding in een milieu, waarin veel verleiding was. Maar zoek zijn naam niet onder zondaars, maar onder de geloofshelden (Hebr. 11). Wie is de jongeling?

……………………………………………………………………………………………………………………….

12. Wat lezen we van Johannes de Doper, toen hij nog klein was? (Luk. 1:80a)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

13. Er staat weer veel in deze les, waaruit wij iets kunnen leren. Maar ik zou graag nog naar het beste voorbeeld willen verwijzen: op de Heer Jezus, toen het twaalf jaar oud was. In Lukas 2 vers 51 lezen wij dat hij zijn ouders onderworpen was. Wat zegt het volgende vers?

 

* * * * *

Uit het hoofd leren – in het hart bewaren

Herhaal: 1 Samuël 2 vers 1-4. Leer daarnaast: 1 Samuël 2 vers 5-6.

* * * * *

 

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling

 

Wil je ook mee doen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl
Vermeld wel duidelijk waar u de antwoorden vandaan hebt.

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW