15 jaar geleden

Haggaï 1:9

Velen van ons gaat het goed, zelfs zéér goed. En toch hopen velen, dat het hen in de toekomst nog beter zal gaan. En zo werken zij hard aan de verwerkelijken van hun dromen. Zij investeren in hun ontwikkeling, doorstaan beproevingen en verkrijgen diploma’s en onderscheidingen. Zij investeren ook in kansspelen, en hopen eenmaal het winnende lot te trekken.

Zo dacht een jongere uit India bij een interview ter gelegenheid van de viering van 50 jaar onafhankelijkheid van Groot-Brittannië: ‘India is ontwaakt. Iedereen zal rijk en beroemd worden!’ Dat deze droom van bijna één miljard mensen wel nooit werkelijkheid zal worden, ligt voor de hand. Zoals de ervaring leert, lukt het maar zeer weinigen, hoewel allen er naar streven. Je kunt nooit weten!

Koning Salomo, één van de zeer groten van zijn tijd, kwam tot het punt: "Toen wendde ik mij tot al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en tot de arbeid, die ik, werkende gearbeid had; ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes, en daarin was geen voordeel onder de zon’"(Pred. 2:11).

Maar het leven moet meer zijn dan een droom. De apostel Paulus kon schrijven: "Het leven is mij Christus". Hij had een levensinhoud gevonden, waarvoor het loonde, te leven: de Persoon van zijn Verlosser. Hij was eens voor Jezus Christus gecapituleerd, toen had hij in Hem geloofd en zijn leven aan Hem overgegeven. Nu had zijn leven een werkelijke inhoud en een heerlijk doel. Hoe leeft u?

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW