7 jaar geleden

Habakuk 3 vers 6

“Hij stond en deed de aarde schudden, Hij keek en liet heidenvolken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd, de eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van Hem”.

De rustige, weloverwogen wijsheid en gerechtigheid van de Heer Jezus Christus wordt hier prachtig afgeschilderd door de wijze waarop Hij in staat is om de exacte toestand van de aarde en al haar bewoners perfect te onderscheiden op het moment dat het oordeel over een goddeloze wereld moet komen. Die dag is nabij. God heeft ten opzichte van de voortdurende, hardnekkige rebellie uitermate geduldig mensen de mogelijkheid gegeven om zich te bekeren en gered te worden. Maar zelfs na zo veel geduld, wanneer de schuld van de mens schreeuwt om het oordeel, zal de Heer het oordeel niet zonder onderscheid uitvoeren, maar zal het meten en dienovereenkomstig oordelen.

Maar wanneer het oordeel valt, zal het verwoestend en geweldig zijn. De aloude bergen, die op de meest stabiele en veilige regeringen van de wereld lijken, zullen worden verpletterd. De eeuwige heuvels, lagere overheden, die schijnbaar ook nooit worden verplaatst, zullen buigen. Rome wordt door mensen “de eeuwige stad” genoemd, maar Openbaring 18 vers 19 verklaart in profetische taal: “… want in één uur is zij verwoest”.

Ons vers hierboven eindigt met de prachtige contrastrijke woorden: “De eeuwige wegen zijn van Hem”. Mensen bouwen alsof hun werk altijd zal blijven, maar alles wat van de mens is, zal worden teruggebracht tot niets. Hoe geheel anders zijn de wegen en werken van de Heer! Bij Zijn dood heeft Hij “een eeuwige verlossing” verworven (Hebr. 9:12) voor allen die Hem nu als Verlosser aannemen. Hij heeft hen “eeuwig leven” gegeven als een geschenk en onveranderlijk bezit, met het oog op “een onvergankelijk, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis in de hemelen” (1 Petr. 1:4). De wijze mensen kunnen zeker zeggen: “Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht” (Pred. 3:14).

L.M. Grant, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW