b

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
16 jaar geleden

Bob Dylan

Enige jaren geleden overnachtte ik met mijn gezin tijdens een fietsvakantie in een vakantiehuis. Daar bracht juist een groep jonge mensen een vakantie door. Zij nodigden ons uit om een dia-lezing over de folk- en rockzanger Bob Dylan bij te wonen. Deze lezing heeft mij steeds weer bezig gehouden … Christelijk of Christen zijn? Deze beide zijden – Christen aan de ene kant, leven in de “oude wereld”, zoals tot nu toe aan de andere kant – van zijn leven...

Lees verder
14 jaar geleden

Boomwortels: wat vertellen zij ons?

Wie bij een sterke storm al eens een boom bekeken heeft, die zal zich misschien verwonderd hebben over, hoe hij de sterke storm trotseert. Elastisch en zeker buigt hij zich opzij, om zich aansluitend weer op te richten. Nog een ander wonder gebeurt er in elk voorjaar: Nadat alle loof verwelkt en afgevallen is, komen nieuwe groene bladeren tevoorschijn. In de zomer kan de zon nog zo heet schijnen, ondanks dat maakt het de boom schijnbaar helemaal niets uit, hij...

Lees verder
4 maanden geleden

Bouwstop

  Bijbelgedeelte: Ezra 4-6 Er brak een tijd aan, dat het werk aan het huis van God in Jeruzalem stopte. Een trieste episode in de geschiedenis van het teruggekeerde overblijfsel van Israël, dat zo hoopvol begon. Maar waarom was de bouw van het huis van God gestopt? Was het de tegenstand van de vijanden van Israël? Zeker, de tegenstand was er echt. De brief aan Arthahsasta, de koning van Perzië, werd ondertekend door alle etnische groepen die op dat moment...

Lees verder
16 jaar geleden

Brengen van tienden (I)

Is het brengen van tienden, dat betekent het tiende deel van alle inkomsten, voor de nieuwtestamentische gelovigen heilige plicht, of bestaat er voor hen geen enkele verplichting zich aan de ondubbelzinnige oproep van het Oude Testament te houden? Heeft deze oproep voor ons als nieuwtestamentische gelovigen ook nog betekenis? In twee artikelen willen we hierop nader ingaan. Is het brengen van tienden, dat betekent het tiende deel van alle inkomsten, voor de nieuwtestamentische gelovigen heilige plicht, of bestaat er voor...

Lees verder
15 jaar geleden

Brengen van tienden (II)

De tienden hebben ons vandaag zeker ook iets te zeggen … Een sociale wetgeving van de ‘bovenste’ plank, kunnen we wel zeggen. Wat een zorg van God voor de Zijnen! En hoe eenvoudig en doeltreffend ook geregeld! … Dit is het tweede deel over dit onderwerp en het is raadzaam om ook (of opnieuw) eerst het eerste deel te lezen. Wel, bekijk het zelf maar eens, het is zeker in deze decembermaand tijdens de vrije dagen een overdenking waard …...

Lees verder
3 jaar geleden

Brullende leeuw en listige slang

“Weest nuchter, waakt; uw tegenpartij, [de] duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petr. 5:8). De mens hoeft niet bang te zijn voor veel dieren, maar leeuwen en slangen dwingen hem veel respect af. De leeuw door zijn ongebreidelde kracht en de slang door haar gevaarlijke gif. De leeuw is relatief eenvoudig te herkennen als een gevaar, maar als hij je eenmaal wil grijpen, heb je slechte kaarten. Het is nauwelijks mogelijk...

Lees verder
7 jaar geleden

Buiten de legerplaats

In Hebreeën 13 vers 13 staat: “Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige”. 1. De bijbelse betekenis van de legerplaats a) In het Oude Testament De Hebreeën-brief richt zich, zoals de naam zegt, tot Christenen die uit het Jodendom kwamen. Daarom was voor hen het Oude Testament en de geschiedenis van Israël goed bekend. Wellicht in geen ander boek van het Nieuwe...

Lees verder
4 jaar geleden

Buiten de pistes

We leven in een amusementen-samenleving. Alles wat vermaak geeft, is geoorloofd. Hoe meer sensatie, des te meer plezier. “Snowboarder verliet de piste en ging in een verboden gebied, waar hij een lawine ontketende, die hem begroef”. Kennen wij dat ook niet? Altijd alleen maar in het spoor blijven is saai. Men moet toch ook wel eens iets naar links en naar rechts kijken, men moet geïnformeerd zijn. Niet altijd zo wereldvreemd met oogkleppen op door het gebied gaan. Hoe gemakkelijk...

Lees verder
16 jaar geleden

Buiten de rei dansen

Misschien verwonder je je over deze titel. Wat moet dat betekenen: Opvallen gewenst? Moeten we dan zo ongeveer bij elke gelegenheid “buiten de rei dansen” en ons zo gedragen, dat anderen met de vinger naar ons wijzen? Moeten wij ons dan ongeveer zo kleden, dat de mensen op straat zich hoofdschuddend naar ons omdraaien, of misschien medelijdend over ons lachen, wanneer zij ons ontmoeten? Nee, zo is dat natuurlijk niet bedoeld. Opvallen betekent niet “eruit flippen”. Bedoeld is iets heel...

Lees verder