4 jaar geleden

Bijna twaalf uur …

“Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen” (1 Thess. 5:3).

Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst. Zullen de oorlogen zich verspreiden? Zullen nucleaire wapens gebruikt worden? Zal de wereld ten onder gaan, zal de beschaving worden weggevaagd? Deze angsten zijn niet geheel ongerechtvaardigd. Maar christenen hebben een ander perspectief.

Kort nadat de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in 1945 waren geworpen, werd voor de eerste keer het ‘Bulletin of the Atomic Scientists’1 gepubliceerd. In dit blad geven wetenschappers informatie over atoompolitiek en atoomwapens. Het bevat ook een symbolische klok die de waarschijnlijkheid van een nucleaire oorlog weergeeft. Dit uurwerk is gebaseerd op het gezegde, dat het “vijf voor twaalf” is, wanneer een erge gebeurtenis voor de deur staat.

In het begin werd deze symbolische klok op zeven voor twaalf ingesteld. Daarna ging het verder, dan weer terug. In 1991 werd de klok naar zeventien minuten voor twaalf teruggezet nadat de Verenigde Staten en Rusland omvangrijke ontwapeningsmaatregelen waren overeengekomen. In de daaropvolgende jaren veranderde het uurwerk echter, op één uitzondering, voortdurend richting twaalf uur. De ontwapening kwam tot stilstand, de politieke spanningen namen toe en verschillende staten die voorheen geen kernwapens hadden, brachten met succes “de bom” tot ontploffing. In januari 2017, nadat Donald Trump het roer in de Verenigde Staten overnam, werd de kans op een nucleaire ramp opnieuw als iets waarschijnlijker beoordeeld: de klok werd ingesteld op tweeënhalve “minuut” vóór “middernacht”. Een jaar later, in januari 2018, werd de klok weer een halve minuut vooruit gezet. Dit komt vooral omdat Trump en Kim Jong Un brute oorlogsretoriek gebruiken. In januari 2020 werd de klok weer vooruit gezet, het is nu honderd seconden voor twaalf, zo ver naar voren als nog nooit. De belangrijkste reden hiervoor was de afzwakking van verdragen voor wapenbeheersing alsmede de klimaatcrisis.

Interessant is dit de symbolische klok van het bulletin de Doomsday Clock2 wordt genoemd, wat letterlijk “de klok van de laatste dag” betekent. De jongste (of laatste) dag wordt meestal geassocieerd met het idee, dat er aan het einde van de tijd een grote catastrofe respectievelijk een goddelijk oordeel zal zijn.

De Bijbel spreekt vaak over de “dag van de Heer”. Deze “dag” van Christus’ regering wordt ingeleid en voorbereid door goddelijke oordelen. Voordat de oordelen plotseling over deze aarde los zullen breken, zal er een korte periode van rust intreden. “Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen” (1 Thess. 5:3). In de snel voorbijgaande periode van wereldvrede zullen de wijzers van de “nucleaire oorlogsklok” waarschijnlijk heel ver worden teruggedraaid – zelfs verder terug dan in 1991, toen de klok op zeventien tot twaalf stond vanwege veelbelovende ontwapeningsverdragen.

Maar in de nabije toekomst moet de wijzer plotseling op twaalf uur worden gezet: het ene volk staat op tegen de andere, overal oorlogen en geruchten van oorlogen (Matth. 24:6,7). We weten niet of en hoe kernwapens worden gebruikt. In ieder geval zullen de mensen niet langer zelfbewust “vrede en veiligheid” fluiten, maar zullen wegzakken in de diepste wanhoop: “En de koningen van de aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de sterken en elke slaaf en vrije verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor [het] aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?” (Openb. 6:15–17). Die vreselijke gebeurtenissen zullen zo overhaast op elkaar volgen, dat God de tijd van de verdrukking moet verkorten, zodat niet de hele mensheid wordt vernietigd (Matth. 24:22).

De tijd is nabij (Openb. 1:3)! Wat God voorspeld heeft, zal spoedig komen. De plotselinge ondergang komt; de ergste angsten van de bewoners van de aarde worden een bittere realiteit! Maar wij christenen wachten niet op een wereldwijde ramp. We zien naar de Heer Jezus uit, die ons tot Zich in de heerlijkheid brengt. Hij zal vóór het uur van verzoeking komen, dat over het hele aardrijk zal komen (Openb. 3:10). We wachten op de Zoon van God uit de hemel, die God uit de doden heeft opgewekt – Jezus, die ons redt van de komende toorn (1 Thess. 1:10). Op een dag, heel plotseling, zal het zover zijn: de Heer zal alle gelovigen tot Zich opnemen. Verheug jij je er ook op? Elke dag?

NOTEN:
1. Het Bulletin van de Atomic Scientists is een organisatie zonder winstoogmerk die zich bezighoudt met wetenschappelijke en wereldwijde veiligheidsproblemen die voortvloeien uit de versnelde technologische vooruitgang die negatieve gevolgen heeft voor de mensheid. Wikipedia (Engels)
2. De Doomsday Clock is een symbolische klok die sinds 1947 wordt bijgehouden door het Bulletin of the Atomic Scientists aan de universiteit van Chicago. De klok geeft aan hoe dicht de mensheid zich bij een door de mens zelf veroorzaakte wereldwijde ramp zou bevinden. {Wikipedia}

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 25.01.2020.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW