b

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
18 jaar geleden

Brengen van tienden (I)

Is het brengen van tienden, dat betekent het tiende deel van alle inkomsten, voor de nieuwtestamentische gelovigen heilige plicht, of bestaat er voor hen geen enkele verplichting zich aan de ondubbelzinnige oproep van het Oude Testament te houden? Heeft deze oproep voor ons als nieuwtestamentische gelovigen ook nog betekenis? In twee artikelen willen we hierop nader ingaan. Is het brengen van tienden, dat betekent het tiende deel van alle inkomsten, voor de nieuwtestamentische gelovigen heilige plicht, of bestaat er voor...

Lees verder
18 jaar geleden

Brengen van tienden (II)

De tienden hebben ons vandaag zeker ook iets te zeggen … Een sociale wetgeving van de ‘bovenste’ plank, kunnen we wel zeggen. Wat een zorg van God voor de Zijnen! En hoe eenvoudig en doeltreffend ook geregeld! … Dit is het tweede deel over dit onderwerp en het is raadzaam om ook (of opnieuw) eerst het eerste deel te lezen. Wel, bekijk het zelf maar eens, het is zeker in deze decembermaand tijdens de vrije dagen een overdenking waard …...

Lees verder
3 maanden geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (1)

Bijbelvers: Hebreeën 6 vers 1 Een goed begin Beste gelovige vriend, Als nieuwe bekeerling sta je op de drempel van een compleet nieuw tijdperk in je leven. Veel dingen zijn vast nieuw voor jou en de weg die je net bent ingeslagen lijkt een beetje geheimzinnig. Ik wil je graag kennis laten maken met een of twee dingen die je, met Gods zegen, kunnen helpen aan het begin van je christelijke loopbaan. We hoeven niet over je verleden te praten...

Lees verder
3 maanden geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (2)

Bijbelvers: Romeinen 10 vers 9   Uw belijdenis Beste gelovige vriend, Als je eenmaal een houvast hebt aan het Woord van God, belijd Christus dan zonder aarzelen. Het gezegde: “Wie aarzelt, is verloren” is maar al te waar. De Schrift zegt: “… dat als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God Hem uit [de] doden heeft opgewekt, u behouden zult worden” (Rom. 10:9). Zonder dat zul je nooit gelukkig zijn, want...

Lees verder
1 maand geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (3)

Bijbelvers: 1 Johannes 1 vers 9   Jouw eerste ‘geval’   Beste gelovige vriend, Slechts enkele dagen of zelfs uren na je bekering zul je ontdekken, dat er vele valstrikken voor je voeten liggen. Laat me er een paar noemen, zodat je gewaarschuwd en met Gods hulp ook toegerust bent. Ten eerste is het een slechte tijd als de eerste val na je bekering plaatsvindt, vooral als je eerder gevangen zat in bepaalde slechte gewoonten of zonden. Deze ervaring blijft...

Lees verder
4 weken geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (4)

Bijbelgedeelte: 2 Korinthe 6 vers 14-18   Jouw oude verbindingen   Beste gelovige vriend, Er is nog iets anders. Pas op voor oude vriendschappen en verbindingen. Soms, als een bekeerling zelf goed begint, getuigt van de Heer en probeert te breken met zijn oude vrienden, zijn ze niet bereid om afscheid van hem te nemen en gebruiken ze al hun invloed om hem tegen te houden. Soms gebeurt het, dat in latere jaren de liefde koud begint te worden en...

Lees verder
2 weken geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (5)

Bijbelgedeelte: 2 Korinthe 11 vers 13-14 Valse leraars   Beste gelovige vriend, Laat je ook waarschuwen voor valse leraren en hun leerstellingen. Verwonder je er niet over, dat ze bestaan. Net als God heeft ook satan zijn dienaren en hij werkt door imitatie. De apostel zei over sommige van zijn dienaren: “Want zulke [mensen] zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van...

Lees verder
5 dagen geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (6)

Bijbelgedeelte: Hebreeën 12 vers 1-2 Jouw hobby’s   Beste gelovige vriend, Nog een waarschuwing, ook al lijkt het je vreemd. Vraag God om de genade om een leven zonder hobby’s te leiden. Veel gewaardeerde christenen, zowel jong als oud, ontbreekt het aan frisheid en vitaliteit. Ze zijn als een pruim zonder “pluis”, en dit is vaak niet omdat ze zonde of wereldse gezindheid in hun leven tolereren, maar omdat ze een hobby of bezigheid hebben die veel kostbare tijd in...

Lees verder
2 dagen geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (7)

Bijbelgedeelte: Hebreeën 9 vers 24 Jouw hulp Beste gelovige vriend, Ik kan me goed voorstellen, dat je nu denkt dat christen zijn een heel moeilijke, zo niet hopeloze zaak is. Het kan ook geen kwaad om te ontdekken, dat het een hopeloze zaak is voor je eigen kracht, als je maar niet vergeet dat Gods kracht tot je beschikking staat. Er zijn zeker leeuwen op je weg, maar speel niet de rol van “mijnheer de angsthaas,” want God heeft je...

Lees verder
1 dag geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (8)

Bijbelgedeelte: 1 Johannes 4 vers 4   Jouw kracht   Beste gelovige vriend, Het is een geweldig feit dat de Heilige Geest van God, een Goddelijk persoon, op aarde is en dat jij de Heilige Geest hebt ontvangen. Maar misschien zeg je: “Ik heb nog niets bijzonders gevoeld. Is het mogelijk voor iemand om de Heilige Geest te ontvangen zonder een grote en unieke ervaring?” Natuurlijk is dit mogelijk, twee dingen spreken hiervoor. Ten eerste bestaan de uiterlijke en zichtbare...

Lees verder