d

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
19 jaar geleden

De Bijbel is Gods eigen Woord!!!

Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond! (Psalm 119:103). Bij inspiratie bedoelen we dat wat door God is ingegeven. Ons werd verteld dat “alle (of iedere) Schrift wordt gegeven door inspiratie van God”. Het kan worden weergegeven door: “iedere Schrift is door God ingegeven” (2 Timotheüs 3:16). De Schriften zijn daarom een openbaring van God; en haar kracht of gezag op ons hart en geweten vloeit uit dat feit voort. Wanneer de Schriften Gods...

Lees verder
19 jaar geleden

De Bijbel kan ook jou veranderen!

Bestaat er een God? Ja, er bestaat een God, zoals wij die Hem kennen, getuigen kunnen. Vraag dat maar eens aan iemand waarvan je weet dat hij of zij een kind van God is en in Jezus Christus gelooft. Het is zelfs zo, dat je een dwaas bent als je niet in God gelooft. Dat is wat de Bijbel zegt (Psalm 14:1). Nog steeds kan door het lezen van de Bijbel de meest ongelovige mens overtuigd worden van het bestaan...

Lees verder
2 maanden geleden

De Bijbel redt – soms letterlijk!

Leestijd: 2 minuten Vrijdag 24 november 2023 De Heer Jezus is onze Redder. Door Zijn dood aan het kruis van Golgotha heeft Hij ons gered van de eeuwige dood. Maar soms is Zijn verlossing ook van een fysieke, letterlijke aard! Er zijn zulke wonderen – ook vandaag nog! De Heer Jezus zei eens tegen een vrouw: “Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede” (Luk. 7:50). Het is geloof van onze kant, dat Gods redding door de Heer Jezus...

Lees verder
5 jaar geleden

De Bijbel zegt “nee” tegen elke vorm van homoseksualiteit!

Voorwoord In verband met de huidige commotie over de Nashville- verklaring kan het raadzaam zijn voor elke christen om nog eens de Bijbel na te slaan omtrent de gedachten van God over homoseksualiteit. In de huidige landen in Europa mag men over het algemeen nog getuigen van de waarheid van God omtrent dit onderwerp in woord en geschrift. Dat heeft echter niets te maken met het oproepen van haat tegen welke ‘mens’ dan ook. Integendeel, vanuit onze liefde tot God...

Lees verder
5 jaar geleden

De Bijbel-roker

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (Joh. 3:16). Het huidige vers doet in enkele woorden enkele belangrijke bijbelse uitspraken. Maarten Luther noemde dit vers “de miniatuurbijbel”. Talloze mensen die deze indrukwekkende woorden lazen of hoorden, werden daardoor al tot nadenken gezet en tot verbazing gebracht. Maar dat niet alleen. Velen kregen door dit vers de beslissende impuls...

Lees verder
3 jaar geleden

De biografie van het Lam

Het Lam van Genesis tot Openbaring   Eigenlijk kunnen we de hele Bijbel wel de biografie van het Lam van God noemen. Ik geef het volgende overzicht: Het Lam in type voorgesteld (Gen. 4). Het Lam profetisch aangekondigd  (Gen. 22). Het bloed van het Lam toegepast (Ex. 12). Persoon en werk van het Lam (Jes. 53). Het Lam aangewezen (Joh. 1:29, 36).  Het Lam grootgemaakt (Openb. 5). Het Lam in Zijn eeuwige glorie (Openb. 22). Het onderwerp van het Lam...

Lees verder
2 jaar geleden

De blijdschap van de Heer Jezus

Bijbelgedeelten: Psalm 16 vers 8-11; Jeremia 15 vers 16; Matthäus 13 vers 44; Lukas 15 vers 4-5; Hooglied 3 vers 11. Hebt u ook niet het verlangen om de Heer Jezus steeds beter te leren kennen? Veel daden en woorden zijn u zeker bekend. Maar de Bijbel zwijgt niet over de innerlijke gevoelens van de Heer Jezus. Je hebt misschien vaak gedacht aan het verdriet en de diepe pijn die Hij voelde, vooral op weg naar het kruis, maar misschien...

Lees verder
9 jaar geleden

De bloemen voor de Meester

Troost ondanks diepe smart “Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen” (Ps. 116:15) Vele jaren geleden verzorgde een tuinman met veel enthousiasme en vreugde de prachtige tuin van iemand van adel. Toen de tuinman op een ochtend in de tuin kwam, wilde hij bij zijn lievelingsbloemen gaan kijken. Maar tot zijn schrik moest hij echter vaststellen, dat ze allemaal geplukt waren. Hij  riep verontwaardigd zijn helpers ter verantwoording en vroeg hen: “Wie heeft mijn...

Lees verder
2 jaar geleden

De boer en de ganzen

Er was eens een man die niet geloofde in de maagdelijke geboorte van Christus, noch in de geestelijke betekenis daarvan. Hij was zelfs sceptisch over God. Hij en zijn vrouw woonden op een boerderij. Zijn vrouw was een godvruchtige gelovige. Hij maakte het haar soms moeilijk over haar geloof en spotte met haar religieuze voorschriften. “Het is allemaal onzin – waarom zou God zich verlagen en een mens worden zoals wij? Het is zo’n belachelijk verhaal,” zei hij. Op een...

Lees verder
14 jaar geleden

De brief aan Filemon – Een uitweg uit een uitzichtloze situatie

Intermenselijke problemen en de daaruit voortvloeiende gevolgen zijn zo oud als de mensheid. Ook onder Christenen komt het steeds weer tot situaties, waarin de verhouding tussen brusters schijnbaar hopeloos vastgelopen is. Men voelt zich door de andere gekwetst, bedrogen, niet begrepen, misleid of vernederd. Het gevolg is, dat de verhouding tussen de betreffende brusters  duidelijk afkoelt. Men spreekt niet meer met elkaar en gaat de ander uit de weg. In plaats van de zaak op te lossen, gaat men liever...

Lees verder