a

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
4 jaar geleden

Altijd goede moed (5)

“Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, Hem welbehaaglijk te zijn” (2 Kor. 5:9); “Als u Mij liefhebt, bewaart* Mijn geboden” (Joh. 14:15). * Velen lezen: ‘Zult u bewaren’ De praktische gevolgen Het is een vreemde vermetelheid van ontrouw, een veronderstelling, dat men durft te zeggen dat de mens des te heiliger zou zijn, hoe meer het hem aan geloof in God ontbreekt, en dat de angst om aan het einde niet behouden te worden...

Lees verder
6 maanden geleden

Altijd veilig in Christus …

“Ik weet van een mens in Christus … die werd opgenomen tot in [de] derde hemel … is mij een doorn voor het vlees gegeven, een engel van satan, om mij met vuisten te slaan …” (2 Kor. 12:2,7). Hoe buitengewoon verschillend waren toch de ervaringen van deze dienaar van de Heer, toen hij enerzijds in de derde hemel was en anderzijds door een engel van satan op de aarde met vuisten geslagen werd. Maar toen hij pijniging, wrok en...

Lees verder
14 jaar geleden

Ambitie

Hebt u ooit echt dorst gehad en het gevoel gehad, dat u veel moest drinken? Wel, wat zou uw keus zijn? Een goede kop (of beker) van de beste Engelse thee, goed bereid en heet – heel verfrissend! Of misschien zou uw keus een lange teug van uw lievelingsdrankje zijn, goed gekoeld in de koelkast. David voelde zoiets toen hij zich verborg (2 Samuël 23:15). Maar belangrijker is, datgene waar de Heer naar kijkt in de laatste gemeente in Openbaring...

Lees verder
5 jaar geleden

Amos 5 vers 16,21,23 – Onderzeeër-christen?

“Daarom, zo zegt de HEERE, de God van de legermachten, de Heere: … Ik haat, Ik versmaad uw feesten … Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg, en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren!” (Amos 5:16,21,23). God spreekt Zijn volk hier aan met een onthutsend, maar ontroerend woord! God kan niet tevreden zijn wanneer mensen feestvieren, dat op het eerste gezicht tot Zijn eer is, terwijl hun hart ver is van Hem. Enkele ontmoetingen die...

Lees verder
15 jaar geleden

Angst

De paniek komt plotseling op en pakt zowel jong en oud, mannen zowel als vrouwen. Er zijn miljoenen mensen die lijden aan schijnbaar onverklaarbare angstaanvallen – alcoholverslaving, depressies en volledige ontwrichting van het leven kan het gevolg zijn. Artsen worden overvraagd, therapeuten weten geen uitweg” Omdat de hedendaagse maatschappij niet meer naar de stem van God wil luisteren, is een “periode van angst” het onvermijdelijke gevolg. Misschien is er bij u, bij jou persoonlijk nu ook wel zo’n periode. Hoe...

Lees verder
2 jaar geleden

Angst als afweermechanisme

God heeft ons mensen voorzien van een afweermechanisme dat gevaren erkent en ons wil beschermen tegen schade. Maar wil God dat we verpletterd worden door angst? Zeker niet. Door middel van opvoeding wordt een kind ertoe gebracht de bijzondere gevaren in zijn omgeving te herkennen om dienovereenkomstig te kunnen reageren. Elke slechte ervaring die we opdoen, vormt ons interne verdedigingsmechanisme – onze innerlijk gevoel van angst. Daardoor vermijden we vergelijkbare situaties. We kunnen de Schepper dankbaar zijn voor dit innerlijke...

Lees verder
4 jaar geleden

Arenlezen in het Oude Testament – Jona

Jona 1 vers 1-17   In tegenstelling tot de andere profeten, leert Jona ons minder door zijn woorden dan door zijn aangrijpende geschiedenis. Hij had indertijd het herstel van de grenzen van Israël aangekondigd: goed nieuws voor zijn volk (2 Kon. 14:25). Hier krijgt hij echter een stuk minder aangename opdracht: het oordeel over Ninevé aankondigen, deze grote heidense stad, die voor God zo schuldig was. Jona ontwijkt dit en vlucht “weg van het aangezicht van de HEERE”. De weg...

Lees verder
2 jaar geleden

Armzalige hut …

“… terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht” (Kol. 1:12). Er wordt verteld, dat een oude man een klein, smal stuk grond bezat waarop een armzalige hut stond. Naburige stukken grond waren voor een goed geldbedrag verkocht en hij had het gevoel, dat zijn stuk land hem ooit een fortuin zou brengen. Enige tijd later kwam een miljonair daar voorbij, zag de gunstige locatie...

Lees verder
9 jaar geleden

Auschwitz …

Een persoonlijke indruk In april 2010 had ik gelegenheid het voormalige concentratiekamp in Auschwitz* te bezoeken. Als Duitser voelt men schaamte en schuld, als men op een plaats komt, waar met medewerking van de Duitse SS (veiligheidsdienst van de SDAP onder Adolf Hitler) onder verantwoordelijkheid van NS-oversten meer dan een miljoen mensen op gruwelijke wijze zijn omgebracht. Enkele indrukken vat ik in dit verslag samen. Oud en toch jong De eerste indruk na het binnenkomen van het museumgebied krijgt men...

Lees verder
8 jaar geleden

Avondmaal: Waarom elke zondag?

Waarom vieren we elke zondag het avondmaal? “Ik begrijp echt niet”, zo begon onze broeder, “waarom we elke zondag avondmaal vieren. Het is mij een raadsel waar ze dat uit afleiden”. Even was ik geschokt. Droomde ik misschien? Sprak ik wel echt met een broeder die al bijna vijftien jaar lang wekelijks brood had gebroken? Nee, het was geen droom. In levende lijve stond deze broeder voor me en sprak deze onthutsende woorden. “Onvoorstelbaar”, dacht ik bij mezelf, “hoe kan...

Lees verder