o

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
17 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (2)

Om een taak voor God te kunnen vervullen is er voorbereiding nodig. Gebed, afhankelijkheid en nederigheid zijn hierbij zeker ook ingrediënten die niet mogen ontbreken. Dat geldt voor elke Christen, die de Heer dienen wil. Drinken wij ook uit de ware bron alleen? Gaan wij voorbij aan de bronnen die de satan ons voorhoudt, door het Woord van God als een zwaard te hanteren? Ook wij kunnen veel leren van datgene wat Nehemia geleerd heeft om de Heer te dienen...

Lees verder
15 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (20 – slot)

In alle bedelingen vertrouwt God de mensen iets toe, waarvoor hij verantwoordelijk is. Het mislukt echter iedere keer weer en dat niet aan het einde van elke bedeling, maar aan het begin. Adam zondigde niet aan het einde van zijn leven van 930 jaar, maar in het begin daarvan, toen hij tot hoofd van de schepping was gesteld (Genesis 2:15-3:24). Noach zondigde, toen hij nog maar net zijn voet op de gereinigde aarde had gezet (Genesis 9:20-21). Israël brak de...

Lees verder
17 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (3)

Wie heeft er vandaag nog de moed om in de puinhopen van het Christendom te gaan bouwen, te gaan herstellen? Wat is daarvoor nodig? Een diepe weg van ootmoed en afzondering van deze wereld en ’toezondering’ naar de Heer toe … drinken uit de bron van levend water … Nehemia 2:13-20 Mest- of Aspoort Bovendien moest de Mest- of Aspoort steeds voor Nehemia’s aandacht staan. Hij ging naar de Mestpoort en niet eraan voorbij. God leidt Zijn knecht op een steeds...

Lees verder
17 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (4)

Onze dagen hebben veel overeenkomst met de tijd, waarin Nehemía leefde. De gemeente, het getuigenis van God, is erg vervlakt. De officiële Christenheid heeft zich vandaag in veel opzichten met de wereld verbonden. Velen hebben voor zich de muur van afzondering neergehaald en door menselijke ideeën een deel van de poorten verbrand. Maar in de begintijd was de gemeente ommuurd … Iemand schreef eens: ‘De muur is Christus, God en Zijn Woord’. Zoals toen niet een nieuwe muur gebouwd, maar...

Lees verder
17 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (5)

Als wij de stem van de goede Herder volgen, net als de door de Heer Jezus tot de dienst geroepenen, kan Hij opdracht geven om mensen voor Hem te winnen. Hij kan opdracht geven om het visnet in de zee van mensen te werpen, het met Zijn hulp op de oever te brengen – geestelijke zekerheid bijbrengen – en met overtuiging de goede vissen in vaten verzamelen – ze daar brengen, waar Gods gedachten geleerd en gehandhaafd worden. De Heer...

Lees verder
17 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (6)

Aloude paden, maar niet verouderd! … aloude Woord! Nog steeds razend actueel en levend! Iedere dienstknecht van de Heer mag uit het aloude Woord al Gods plannen openbaren. Hij mag herstellen en laten zien, dat al deze dingen op grond van het werk van de Heer eenmaal in vervulling zullen gaan. Hoe nodig is het om in onze losgeslagen tijd naar Zijn Woord en getuigenissen te handelen. Het is het door God gegeven middel om jong en oud voor afwijking...

Lees verder
17 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (7)

De mest- of aspoort spreekt van de plaats, waar de Zoon des mensen verhoogd moest worden, waar het oordeel van God de Heer Jezus als Zoon des mensen trof. In dat oordeel heeft de oude mens een einde gevonden … Laten we in onze tijd de plaats van het oordeel over de oude mens in Christus meer openbaren en verwerkelijken, meer de deuren, sloten en grendels in de praktijk toepassen, zodat elke lichtvaardige vleselijke werking naar buiten kan worden gebracht,...

Lees verder
17 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (8)

Wat kunnen we veel van de poorten leren. De fonteinpoort, zo zagen we de vorige keer, spreekt van levend water … Het is ook nu nodig om de waarheid van de werkzame kracht van de Heilige Geest, zowel in de gelovige persoonlijk als in het samenkomen van de gemeente, geheel te herstellen en in verbinding daarmee de deuren met hun sloten en grendels aan te brengen. De fonteinpoort bepaalt ons bij de krachtdadige werking van de Heilige Geest. De Waterpoort...

Lees verder
16 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (9)

Wanneer er gebouwd wordt aan de afzondering naar de Heer toe, zal er ongetwijfeld tegenstand komen. Satan blijft niet stil toekijken. Grote ontstemming en bespotting hebben we al gezien maar nu komt daarbij nog openlijke toorn, verachting en samenzwering. Dat is nu niet anders. Dit komt juist vaak van de kant van “christenen”, die tot een vormendienst zonder enige Bijbelse grond vervallen zijn … Toen de vijand spottend zei, dat de joden een machteloos volk vormden, had hij menselijk gezien...

Lees verder
1 jaar geleden

Overdenkingen bij Psalm 46 (2)

In deel 1 van dit artikel hebben we enkele inleidende opmerkingen gehad over de Psalmen en over Psalm 46 in het bijzonder. In hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 3, zien we God als oppermachtig voor veiligheid, kracht en bijstand. De reden van het geloof (vs. 2) “God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” “God is onze toevlucht” – Veiligheid De openingsverklaring brengt ons allereerst de aanspraken en rechten...

Lees verder