a

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
5 maanden geleden

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij

Mattheüs 14 vers 24-34 Golven van problemen storten zich over ons heen. Ze tillen ons op en geven een duidelijk zicht op de gruwelijke branding, om ons het volgende moment in de diepte te trekken en zich als een muur voor ons opstapelen. Vreselijk! Maar wat gebeurt er dan? Een stem overstemt het geraas van de storm: “Hebt goede moed”. Van wie is deze stem? “Ik ben het!”, klinkt het nu met kracht: “weest niet bang!” Het is de stem...

Lees verder
1 jaar geleden

Als een bloem van het gras

1 Petrus 1 vers 24 Inleiding De woorden in 1 Petrus 1 vers 24 zijn een citaat uit Jesaja 40 vers 6-8, waarvan de volledige tekst luidt als volgt: “Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig”. Hier...

Lees verder
2 jaar geleden

Als een dief …

Bijbelgedeelten: Mattheüs 24:43,44; Lukas 12:39,40; 1 Thessalonika 5:2; 2 Petrus 3:10; Openb. 3:3; Openb. 16:15. Het opduiken van een dief is onverwacht en ongewenst. Zo zal de openbare verschijning van de Heer Jezus op deze aarde zijn. Plotseling zal de rechtvaardige Rechter verschijnen om de aarde door oordelen te reinigen en Zijn koninkrijk op te richten. Zijn duizendjarige heerschappij van vrede met de voorafgaande oordelen wordt in de Bijbel de dag van de Heer genoemd. Voor de (ongelovige) mensen zal...

Lees verder
2 jaar geleden

Als een terrorist …

Bijbelgedeelten: Romeinen 8 vers 3; Filippi 2 vers 7; Mattheüs 26 vers 48-49. Stel je voor: een terroristische aanslag schokt ons land. De schuldige (de dader) wordt door heel het land gezocht met een fantoombeeld1. Wanneer je de krant opent, stokt je de adem in de keel: de schuldige lijkt precies op jou! De mensen in de supermarkt draaien zich om, de buren kijken argwanend langs je heen. Na een kort verblijf bij de politie ben je vrij, maar de...

Lees verder
1 jaar geleden

Als je alleen maar iets meent …

“Vrouw, waarom ween je? Wie zoek je? Zij meende dat het de tuinman was …” (Joh. 20:15). Bij drie gelegenheden wordt in de evangeliën bericht, dat iemand iets “meent” met betrekking tot de persoon van de Heer Jezus. In Lukas 2 vers 43-44 zeiden de ouders van de Heer dat Jezus met het reisgezelschap was meegetrokken, maar dat was Hij niet. In Markus 6 vers 49 meenden de discipelen dat de Heer het niet was (ze spraken over een geest),...

Lees verder
3 jaar geleden

Als u bidt …

“En als u bidt, gebruikt dan geen omhaal van woorden zoals de volken; want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen worden verhoord. Wordt hun dan niet gelijk; want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u het Hem vraagt” (Matth. 6:7,8). Deze woorden van de Heer Jezus uit de Bergrede zouden tot twee verkeerde conclusies kunnen leiden: Als ik een zaak de Heer vaak voorleg, is dat brabbelen. Dat moet ik niet doen; ik moet...

Lees verder
13 jaar geleden

Altijd daar …..

Altijd daar ….. U bent altijd daar, wanneer ik minder ben dan ik zou moeten zijn Wanneer duisternis rondom mij valt. Wanneer mijn ogen niet duidelijk meer zien; En ik over alles heen struikel Dan leun ik op U, U houdt mij sterk. U tilt mij op wanneer ik val. U bent daar waar ik U het meest nodig heb. U bent zo constant aanwezig Wanneer het leven me op de knieën brengt Wanneer ik met mijn rug tegen de...

Lees verder
5 jaar geleden

Altijd goede moed (1)

“Hij nu die ons hiertoe heeft bereid, is God, Die ons het onderpand van de Geest gegeven heeft. Daarom hebben wij altijd goede moed, en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, niet bij de Heer wonen …” (2 Kor. 5:5,6). We sluiten dit hoofdstuk van het evangelie van onze redding af met de geïnspireerde woorden: “Daarom hebben wij altijd goede moed”, en wensen dat iedere lezer dat van harte zeggen kan. “Goede moed!” Ja, beste vriend, maar...

Lees verder
5 jaar geleden

Altijd goede moed (2)

“Want de God die gezegd heeft: ‘Uit duisternis zal licht schijnen’, Die heeft geschenen in onze harten tot [de] lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in [het] aangezicht van <Jezus> Christus” (2 Kor. 4:6). Wij hebben goede moed, wanneer onze harten met Gods ogen zien God heeft het licht doen schijnen in onze harten. Eens waren deze harten een morele chaos, eens waren ze duister en dood; geen licht en geen liefde was daarin en vijandschap tegen...

Lees verder
4 jaar geleden

Altijd goede moed (3)

Lezen: 2 Kor. 4:7-5:8 Wij hebben goede moed, veroorzaakt door onze zwakheid Wij zijn slechts vaten, en wel aardse vaten, zwak en kwetsbaar; maar het gevoel van zwakheid veroorzaakt nooit een gebrek aan vertrouwen wanneer je verblijft in Gods tegenwoordigheid. God heeft eenvoudige en kwetsbare vaten uitgekozen, om Zijn heerlijkheid in hen te vestigen. Hij vult hen met de onuitsprekelijke rijkdom van Zijn eigen licht; en Hij heeft Zijn licht ontstoken, opdat het straalt! En als het licht schijnt uit...

Lees verder