Geloof

124 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (08)

Schriftplaatsen: Genesis 22 vers 7-8 Een stille wandeling “Toen sprak Izak tot zijn vader Abraham en zei: Mijn vader! Hij zei: Zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer?” (Gen. 22:7). Het lijkt een stille wandeling van vader en zoon naar Moria te zijn geweest. Er zijn ons niet veel woorden overgeleverd tussen deze beiden. Maar plotseling onderbreekt Izak de stilte met een vraag....

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (07)

Schriftplaats: Genesis 22 vers 6 Het hout voor het brandoffer “Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Izak” (Gen. 22:6) Voor de resterende afstand legde Abraham het hout voor het brandoffer op zijn zoon Izak. We lezen er niets van dat Izak zich daarover beklaagd of verwonderd heeft. Zeker was hij gewoon om zijn vader te helpen. Gehoorzaam droeg hij het hout voor het brandoffer op zijn schouders naar de plaats die God...

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (06)

Schriftplaatsen: Genesis 22 vers 4-5 De daadkracht van Abraham “Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, en hij zag die plaats in de verte” (Gen. 22:4). Nadat Abraham alle nodige voorbereidingen getroffen had, ging hij op weg. De reis naar de plaats die God hem gezegd had, was niet kort. Drie dagen was Abraham onderweg. Hij zou voldoende tijd en gelegenheid gehad hebben om zijn gedachten te veranderen en om te keren (verg. Hebr. 11:15). Maar hij bleef...

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (05)

Schriftplaatsen: Genesis 22 vers 2-3 Het brandoffer Genesis 22 vers 2: “en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal”. De opdracht van God aan Abraham was Izak te offeren als brandoffer. Hoewel God de verordeningen over de verschillende offers pas later gaf (in Leviticus), sprak Hij al op deze plaats over het brandoffer. Had Hij daarbij niet Christus al voor ogen, die eens het ware Brandoffer zou zijn? Als brandoffer heeft de...

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (04)

Genesis 22 vers 2: “Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga  naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal”. De Zoon van de Vader We gaan in gedachten nog eens van Izak naar Christus. Net als Izak de geliefde zoon van Abraham was, zo is ook de Heer Jezus de geliefde Zoon van God. Van eeuwigheid af was Hij Zoon in de...

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (03)

Schriftplaats: Genesis 22 vers 2 De liefde van de Vader tot de Zoon “Hij zei: Neem toch uw zoon,  uw enige, die u liefhebt, Izak, ga  naar het land Moria” (Gen. 22:2). Om de betekenis van een term in de Bijbel beter te kunnen begrijpen, is het vaak nuttig om te kijken naar het begrip van de plaats waar het voor de eerste keer voorkomt. In dit hoofdstuk lezen we voor de eerste keer van liefde in de Bijbel. Het...

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (02)

Schriftplaats: Genesis 22 vers 1 Gods verheerlijking en zegen voor Abraham Abraham had zijn geloof in God reeds meermalen onder verschillende omstandigheden bewezen. Maar nu eerde God hem hierdoor, dat Hij zijn geloof op een unieke, ongekende wijze beproefde, om hem daardoor tot een blijvende herinnering te stellen. Het is daarbij opmerkelijk, dat God deze beproeving niet door levensomstandigheden aanbracht, die Hij in Zijn voorzienigheid gebeuren liet, maar doordat Hij Abraham een directe opdracht gaf. Maar waarom deze beproeving? Wat...

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (01)

Schriftplaats: Genesis 22 vers 1 Inleiding Abraham was een man van geloof. In Romeinen 4 vers 11 wordt hij aangeduid als de vader van allen, die (in onbesneden staat) geloven, en onder de geloofsgetuigen in Hebreeën 11 neemt hij een prominente plaats in. Abraham is in zekere zin het toonbeeld voor allen, die geloven. Bijna niemand heeft ooit zo’n grote en unieke beproeving van het geloof ondergaan als hij. In Genesis 22 bereikt zijn geloof een hoogtepunt. Juist om deze...

Lees verder
4 jaar geleden

Waar zijn christenen wanneer zij gestorven zijn?

Gods Woord laat ons duidelijk zien waar bekeerde mensen na hun dood zijn. Vreemd, dat onder de Christenen daarover zo’n onwetendheid heerst. In slaap? Met de vraag waar Christenen na hun dood zijn, heeft enige tijd geleden bijvoorbeeld de professor in de theologie Hans Schwarz (Regensburg) in het Lutherse tijdschrift “Confessio Augustana” zich beziggehouden. Hij meent dat hij daarover in de Bijbel twee verschillende verklaringen heeft gevonden. Zo zouden de doden in het Nieuwe Testament enerzijds genoemd worden als degenen...

Lees verder
4 jaar geleden

Zonder gezichtsverlies? Verloren onschuld en zorgeloosheid

14.01.2004 Jongeren willen deze wereld leren kennen. Aan de ene kant is dit normaal. Maar anderzijds zijn er vele gevaren. Het grootste is dat deze wereld ons hart rooft. Het is vaak meer dan het hart. En plotseling zijn we verbruikt – hebben ons gezicht verloren, onze onschuld, onze zorgeloosheid. En dan is het zo moeilijk om een weg terug te vinden! Deze dagen las ik een journalistiek artikel over het fenomeen van een vrouwelijk model, dat erin geslaagd is,...

Lees verder