7 maanden geleden

Efeze 2 vers 8

“Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God.”

Er zijn veel religieuze personen die op maandag denken, dat zij een soort rekening hebben met tegoeden en schulden bij God. Voortdurend worden boekingen op hun rekening bijgeschreven: aan de ene kant al het verkeerde, dat wil zeggen overtredingen en zonden van nalatigheid, aan de andere kant al het goede, dat wil zeggen de trouwe vervulling van hun plicht en hun goede daden. God zal uiteindelijk de balans opmaken van de vele boekingen. Zij hopen dat de balans hen in het gelijk zal stellen, zodat God hen zal aanvaarden. Hun voorstelling vindt geen steun in het Woord van God! Als schepsel van God is de mens verplicht Hem met heel zijn wezen te dienen (verg. Kol 1:16). Het is de plicht van de mens om het moreel goede dat hij in de praktijk doet, uit te voeren. Als het wordt afgewogen tegen slechte of verdorven daden, blijft er niets van over.

Bovendien moet men zeggen, dat al het goede dat iemand doet gewoon niet goed genoeg is voor God en voor de hemel. Zelfs de beste van onze werken zijn niet absoluut vrij van de smet van de zonde. Dit kunnen we gemakkelijk testen door de vraag te stellen of we onze goede daden werkelijk verrichten uit liefde voor God en onze naaste, of dat andere motieven een rol spelen (verg. Luk. 10:27). De conclusie van de Bijbel is: “Wij allen zijn als een onreine, en al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed” (Jes. 64:6). We hebben dus geen krediet bij God om op terug te vallen.

Om ons te helpen en te redden is Christus gekomen en heeft “eenmaal voor [de] zonden geleden, [de] Rechtvaardige voor [de] onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Petr. 3:18). Behoudenis is alleen mogelijk “uit genade” en “door geloof.”

 

© The Good Seed

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW