Geloof

124 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (11)

Psalm 128: 1. Een pelgrimslied. Welzalig is eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen gaat. 2. Want u zult eten van de inspanning van uw handen; welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. 3. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis, uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. 4. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de HEERE vreest. 5. De HEERE zal u zegenen...

Lees verder
4 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (9)

Psalm 126-128 Het herenigen van de gelovigen De pelgrimsliederen 126-128 beschrijven ons, hoe de beide groepen van de gelovige Joden weer herenigd worden. Wanneer de koning van het noorden Jeruzalem verovert, verwoest hij ook de tempel en het verschrikkelijke afgodsbeeld van het Romeinse beest. Daarop keren de gevluchte Joden uit den vreemde terug naar Jeruzalem en verenigen zich met met het kleine overblijfsel dat daar volhard heeft. Deze vereniging vindt helemaal aan het einde van de grote verdrukking kort voor...

Lees verder
4 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (1)

Inleiding op de pelgrimsliederen Wat betekent de uitdrukking “pelgrimslied”? De psalmen 120 tot 134 dragen alle het opschrift “een pelgrimslied”. Over deze uitdrukking hebben al velen nagedacht. Enkelen menen, dat de Israëlieten bij het opgaan naar de tempel bij elke trede een van zulke psalmen zongen. Anderen denken dat iedere psalm elk op een hogere toon gezongen werd. Maar dat komt allemaal voort uit menselijke overleggingen. Het Woord van God verklaart ons echter nergens waarom deze psalmen pelgrimsliederen heten. God...

Lees verder
5 jaar geleden

Van buiten mooi, van binnen rot

Is dat het? Van buiten mooi, van binnen rot? We weten allemaal te vertellen waar ons dit is overkomen. Niet alleen in eigen leven, toch? En zeker niet in het leven van de gemeente! Ligt dit allemaal echt zo ver weg? “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen … U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; … Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen...

Lees verder
5 jaar geleden

Teleurstelling … en het geneesmiddel ervoor

Lezen: Lukas 24:13-36 Teleurstelling is een van de meest vruchtbare bronnen van ontmoediging onder christenen en als gevolg daarvan depressie en het afglijden naar de wereld. Het is te vrezen dat het tegenwoordig erg krachtig aanwezig is en in vele richtingen werkt. In tijden van opwekking, wanneer de Geest van God zeer duidelijk werkt, is het voor een gelovige relatief eenvoudig om vrolijk en in de goede richting te gaan. Hij ervaart hoe hij door de stroom van geestelijk enthousiasme gedragen...

Lees verder
6 jaar geleden

Markus 5 vers 34

“En Hij zei tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal”. “Uw geloof heeft u behouden” (6) Op Zijn weg naar het huis van de overste van de synagoge en zijn stervende dochter stond Jezus plotseling stil om de nodige hulp aan die vrouw te geven die al jaren zo geleden had. Toen zij Hem “de hele waarheid” vertelde, ontving zij de volle zegen die de Heer zo graag geven...

Lees verder
6 jaar geleden

Markus 5 vers 33

“De vrouw nu, bang en bevend, daar zij wist wat er met haar was gebeurd, kwam en viel voor Hem neer en zei Hem de hele waarheid”. “Uw geloof heeft u behouden” (5) De vrouw had de vraag van Jezus wie Hem aangeraakt had, gehoord. En zij zag de uitdrukking op Zijn gezicht hoe Hij zoekend om Zich heen keek, een blik vol van goedheid en genade. Zo vond zij de kracht om haar terughoudendheid te overwinnen. Ze was nog...

Lees verder
6 jaar geleden

Markus 5 vers 31-32

“En Zijn discipelen zeiden tot Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt, en U zegt: Wie heeft Mij aangeraakt? En Hij keek om rond om haar te zien die dat gedaan had”. “Uw geloof heeft u behouden” (4) De woorden van de discipelen onthullen een terechtwijzing en een aansporing verder te gaan. De Heer was op weg naar het huis van de overste van de synagoge, Jaïrus, wiens dochter op sterven lag. De discipelen dachten waarschijnlijk dat Hij...

Lees verder
6 jaar geleden

Markus 5 vers 29-30

“En terstond droogde de bron van haar bloeding op en zij merkte aan haar lichaam, dat zij van de kwaal gezond was geworden. En terstond onderkende Jezus in Zichzelf de kracht die van Hem was uitgegaan, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?” “Uw geloof heeft u behouden” (3) Het geloof van de vrouw werd beloond. Gedurende twaalf jaren heeft zij vergeefs gezocht naar genezing, maar bij haar ontmoeting met Jezus ondervond zij ogenblikkelijk...

Lees verder
6 jaar geleden

Markus 5 vers 27-28

“… had over Jezus gehoord en kwam in de menigte van achteren en raakte Zijn kleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren aanraak, zal ik behouden worden”. “Uw geloof heeft u behouden” (2) Vanwege haar jarenlange ziekte waren alle middelen van de vrouw al uitgegeven. Er was geen vooruitzicht op verbetering en zij leidde een eenzaam leven en was geïsoleerd van haar omgeving. Haar ziekte vertoonde wat de zonde veroorzaakt in het leven van mensen: Het verzwakt...

Lees verder