Geloof

119 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 jaar geleden

Markus 5 vers 34

“En Hij zei tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal”. “Uw geloof heeft u behouden” (6) Op Zijn weg naar het huis van de overste van de synagoge en zijn stervende dochter stond Jezus plotseling stil om de nodige hulp aan die vrouw te geven die al jaren zo geleden had. Toen zij Hem “de hele waarheid” vertelde, ontving zij de volle zegen die de Heer zo graag geven...

Lees verder
5 jaar geleden

Markus 5 vers 33

“De vrouw nu, bang en bevend, daar zij wist wat er met haar was gebeurd, kwam en viel voor Hem neer en zei Hem de hele waarheid”. “Uw geloof heeft u behouden” (5) De vrouw had de vraag van Jezus wie Hem aangeraakt had, gehoord. En zij zag de uitdrukking op Zijn gezicht hoe Hij zoekend om Zich heen keek, een blik vol van goedheid en genade. Zo vond zij de kracht om haar terughoudendheid te overwinnen. Ze was nog...

Lees verder
5 jaar geleden

Markus 5 vers 31-32

“En Zijn discipelen zeiden tot Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt, en U zegt: Wie heeft Mij aangeraakt? En Hij keek om rond om haar te zien die dat gedaan had”. “Uw geloof heeft u behouden” (4) De woorden van de discipelen onthullen een terechtwijzing en een aansporing verder te gaan. De Heer was op weg naar het huis van de overste van de synagoge, Jaïrus, wiens dochter op sterven lag. De discipelen dachten waarschijnlijk dat Hij...

Lees verder
5 jaar geleden

Markus 5 vers 29-30

“En terstond droogde de bron van haar bloeding op en zij merkte aan haar lichaam, dat zij van de kwaal gezond was geworden. En terstond onderkende Jezus in Zichzelf de kracht die van Hem was uitgegaan, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?” “Uw geloof heeft u behouden” (3) Het geloof van de vrouw werd beloond. Gedurende twaalf jaren heeft zij vergeefs gezocht naar genezing, maar bij haar ontmoeting met Jezus ondervond zij ogenblikkelijk...

Lees verder
5 jaar geleden

Markus 5 vers 27-28

“… had over Jezus gehoord en kwam in de menigte van achteren en raakte Zijn kleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren aanraak, zal ik behouden worden”. “Uw geloof heeft u behouden” (2) Vanwege haar jarenlange ziekte waren alle middelen van de vrouw al uitgegeven. Er was geen vooruitzicht op verbetering en zij leidde een eenzaam leven en was geïsoleerd van haar omgeving. Haar ziekte vertoonde wat de zonde veroorzaakt in het leven van mensen: Het verzwakt...

Lees verder
5 jaar geleden

Markus 5 vers 25-27

“En een vrouw die twaalf jaar een bloedvloeiing had gehad en veel had geleden van vele artsen, en alles wat van haar was, besteed en geen enkele baat gevonden had maar veeleer achteruit was gegaan, had over Jezus gehoord en kwam in de menigte van achteren en raakte Zijn kleed aan …”. “Uw geloof heeft u behouden” Jaïrus, een zeer gerespecteerde religieuze Jood, kwam tot Jezus; zijn dochter lag op sterven. In zijn droefheid vroeg Jaïrus de Zoon van God...

Lees verder
5 jaar geleden

De Keuze van Daniël

Vier jongens krijgen in het buitenland een geweldige opleiding en baan aangeboden. Hun opdrachtgever zorgde voor hun eten en huisvesting. Hun kostje was gekocht… Of toch niet?! Deze vier jongens waren Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. In Daniël 1 lezen we hoe zij vanuit het land Israël terechtkwamen in Babel. De koning van Babel – Nebukadnezar – belegerde Jeruzalem en nam het in. Hij roofde de schatten uit de tempel en bracht ze naar zijn eigen land, in de tempel...

Lees verder
5 jaar geleden

Johannes 14 vers 2

“In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen”. Ik heb hen gezien, opgerold op banken in parken in Chicago. Ik vond hen slapende in de portieken van huizen in de schaduw van het Witte Huis. Zij lagen languit tegen de muren van de metro in New York. Zij schoolden samen in de achterbuurten van Los Angeles: de daklozen. Ze voelden zich ongemakkelijk, zonder enige hoop voor de toekomst en vaak ziek. Voor mij vertegenwoordigen de daklozen het menselijk bestaan...

Lees verder
5 jaar geleden

Handelingen 4 vers 12

“En in niemand is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden” (Hand. 4:12). In de wachtkamer van mijn huisarts sprak ik met een van mijn buren, een meisje van 17 jaar oud, die als moslim opgevoed was en weinig wist van het christelijk geloof. Zij woonde godsdienstlessen bij op school en moest leren over vormen en inhoud van het geloof. Zij zei: “Ik ben moslim. Ik...

Lees verder
5 jaar geleden

Geschikt voor de hemel

Hemel Geschikt te zijn voor de hemel, wat een belangrijke zaak! Er is geen onderwerp van zoveel betekenis voor ons allen ‑ jong of oud, van welke ontwikkeling we ook zijn, tot welke kring wij ook behoren ‑ als het onderwerp: Geschikt voor de hemel! Dat er een hemel is, een hemel waar God woont en waar de miljoenen zalige hemelingen zijn, behoeft wel niet bewezen te worden. Ieder mens wéét het, ook al beweert hij misschien het niet te...

Lees verder