Geloof

121 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 jaar geleden

Handelingen 4 vers 12

“En in niemand is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden” (Hand. 4:12). In de wachtkamer van mijn huisarts sprak ik met een van mijn buren, een meisje van 17 jaar oud, die als moslim opgevoed was en weinig wist van het christelijk geloof. Zij woonde godsdienstlessen bij op school en moest leren over vormen en inhoud van het geloof. Zij zei: “Ik ben moslim. Ik...

Lees verder
5 jaar geleden

Geschikt voor de hemel

Hemel Geschikt te zijn voor de hemel, wat een belangrijke zaak! Er is geen onderwerp van zoveel betekenis voor ons allen ‑ jong of oud, van welke ontwikkeling we ook zijn, tot welke kring wij ook behoren ‑ als het onderwerp: Geschikt voor de hemel! Dat er een hemel is, een hemel waar God woont en waar de miljoenen zalige hemelingen zijn, behoeft wel niet bewezen te worden. Ieder mens wéét het, ook al beweert hij misschien het niet te...

Lees verder
5 jaar geleden

Lukas 19 vers 2, 3 en 5

“Zacheüs … trachtte Jezus te zien, Wie Hij wel was” (Luk. 19:2-3). Zacheüs de zoeker Jezus Christus kwam naar Jericho. Daar woonde de rijke belastinginner Zacheüs, wiens rijkdom echter hem geen aanzien bracht. Belastinginners dienden de Romeinse bezettingsmacht en waren er bekend om dat zij vaak hun medeburgers bedrogen. Ze werden dan ook gerekend tot de meest verachte mensen. Dus Zacheüs kon niet werkelijk gelukkig zijn geweest ondanks zijn rijkdom. Maar wat hem het meest drukte was niet de minachting...

Lees verder
5 jaar geleden

De oerknal – Big Bang, of toch niet?

“In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Gen. 1:1). De oerknal is het standaard model voor de oorsprong van het heelal. Eigenlijk werd de term oerknal (Big Bang) gebruikt om de ongerijmdheid van deze theorie te tonen. Van de ironische ondertoon zijn zich echter vandaag de dag velen niet bewust. Vandaag geloven ze allemaal in de grote oerknal. Maar wat was er vóór de oerknal? Hoe moet ik me dat voorstellen, dat ruimte en tijd vanzelf ontstaan?...

Lees verder
5 jaar geleden

Er is geen kapper!

Een christen sprak met zijn kapper over God. Want dat is uiteindelijk toch ook een goede kans die niet gemist mag worden. De kapper echter ontkende het bestaan van God. Zijn argument: Als er zoveel lijden is, dan kan er ook geen God zijn. De christen zag kort daarna op straat een man die een zeer onverzorgde indruk maakte en slonzige haren had. Hij ging snel naar de kapper en zei: “Er is geen kapper” – “Hoe kun je nu...

Lees verder
5 jaar geleden

2 Korinthe 13 vers 8

“Want wij vermogen niets tegen de waarheid …”. Mijn weg naar God. Ik bracht mijn jeugd door in de voormalige Sovjet Unie. Daar las ik veel boeken die tegen het christelijk geloof gekant waren. Maar op een dag kwam de vraag in mijn gedachten: Als God niet bestaat, waarom dan al die pogingen om Hem te weerstaan? In onze communistische maatschappij streed het hele systeem – onderwijs, media, wetenschap en kunst – tegen het geloof. Hoe waren de christenen in...

Lees verder
5 jaar geleden

Markus 4 vers 35-36

En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant. En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee” (Mark. 4:35-36). Onze Heer Jezus, Gods volmaakte dienstknecht en profeet, had een drukke werkdag achter Zich. Nu wilde Hij oversteken naar de overkant van het meer van Gennesaret1. Zij namen Hem in het schip mee “zoals Hij was”2. Dit is zeker een aanwijzing naar Zijn...

Lees verder
6 jaar geleden

Romeinen 10 vers 17

Om christenen aan te duiden, noemt het Nieuwe Testament dezen niet hen “die gedoopt” noch “die bekeerd” zijn. Het gebruikt de term “gelovige” of “hen die geloven”. Dit eenvoudig woord onderstreept het belang van het geloof. Velen vragen: “Maar wat moet ik dan geloven?” De vraag wordt een beetje ongelukkig geformuleerd. Het zou niet moeten gaan om WAT maar WIE wordt geloofd. Geloof is in feite in het bijzonder vertrouwen in God. De kwestie is niet de kennis van deze...

Lees verder
6 jaar geleden

100 jaar na de eerste wereldoorlog …

“Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen”. (2 Kor. 4:3-4). Laat op de avond aan het begin van augustus 1914, toen Europa in beroering was, werkte Lord Grey, de Britse minister van...

Lees verder
6 jaar geleden

Life is a festival

Juni 2014. Dit las ik tijdens mijn vakantie voor een etalage van een winkel. Het trof mij! Het liet me niet meer los en bracht mij ertoe om de bijbel, het Woord van God, hier eens naast te leggen. Omdat ook een vakantie emotioneel vrij ‘hectisch’ verlopen kan, voel ik sterk de behoefte om te zien wat God mij hierover te zeggen heeft. Het gedeeltelijke resultaat vind je in dit artikel. Het leven is een feest Dit is ongeveer de...

Lees verder