Overdenking bijbeltekst

686 artikelen in deze categorie gevonden
17 jaar geleden

Genesis 3:6

Adam en Eva leefden in de hof van Eden in de gelukkigste omstandigheden die maar denkbaar zijn. Het ontbrak hen aan niets: onschuldige mensen, die iedere vrijheid kenden. Het enige gebod dat zij hadden – zij mochten van de boom van kennis van goed en kwaad niet eten – liet zien dat zij van God afhankelijke schepselen waren, die Hem gehoorzaamheid verschuldigd waren. Hoe lang deze paradijselijke toestand geduurd heeft, weten wij niet. In elk geval verscheen satan, de vijand...

Lees verder
17 jaar geleden

Psalm 27:12

Hier smeekt David tot God, toen de vijanden hem in het nauw dreven. Hierbij gaan onze gedachten uit naar Iemand, groter dan David. Want Wie heeft hier op aarde de vijandschap van de mensen meer ondervonden dan de Zoon van David, de Heer Jezus Zelf? Niemand heeft het ooit zo ervaren en meegemaakt als Hij. Tegen Hem zijn inderdaad “valse getuigen opgestaan, alsook die geweld uitblaast”. Satan zelf heeft de mensen opgehitst tot vijandschap en boosheid tegen Hem. In Psalm...

Lees verder
17 jaar geleden

Psalm 27:14

Dat is het genadige antwoord van de psalmist die aan de oproep “Zoek Mijn aangezicht!”, in eenvoudig vertrouwen gehoor heeft gegeven. Hij moet nog wel een poosje volhouden en in geloof op God wachten, maar zijn hart mag niet moedeloos worden. Nee, het moet juist krachtig zijn en moed houden: God zal hem zeker redden uit al zijn verdrukkingen. Dat geldt ook voor ons, als wij door moeiten en lijden moeten gaan, dit bemoedigend woord. Vaak kan de Heer ons...

Lees verder
17 jaar geleden

Exodus 34:34

Nadat Mozes veertig dagen en veertig nachten op de berg Sinaï bij God was geweest, straalde zijn aangezicht. Waarom? Omdat hij met God gesproken had! Dit stralen was zó sterk dat Aäron en het volk bang waren om hem te naderen, toen hij terugkwam. Mozes zelf merkte daar niets van. Het was ook niet de werking van zijn persoonlijke uitstraling, zoals men bij oppervlakkig lezen zou kunnen denken. Dit ‘stralen’ was veeleer de weerkaatsing van de heerlijkheid van God. Zolang...

Lees verder
17 jaar geleden

Kolosse 3:20

Op 27 maart 1982 stond in een krant het volgende bericht: “Het aantal ouders dat zich door hun kinderen laat tiranniseren, neemt steeds meer toe. Veel ouders zijn vandaag regelrecht bang voor hun onvolwassen pubers, sommige vluchtten zelfs in een martelaarsrol. Dit verkeerde gedrag van de kinderen is volgens de Parijse psycholoog Jean-Pierre Chartier een gevolg van een verkeerd begrip van een anti-autoritaire opvoeding of een overdreven ouderliefde. Voor vele van deze kinderen zou het nuttiger zijn geweest, wanneer ze...

Lees verder
17 jaar geleden

Galaten 6:1

Hoeveel schade is er al niet aangericht door ons gebrek aan geduld en zachtmoedigheid? Wat wij nodig hebben, is genade om onze geest nooit verbitterd te laten worden, ons niet te ergeren. Een dienstknecht van de Heer kwam eens bij een zuster die erg verbitterd was over haar man. Zij vroeg deze broeder om voor haar man te bidden, want er werd niet meer in de Bijbel gelezen en samen gebeden. Kortom, alles ging verkeerd.De broeder zei haar dat het...

Lees verder
17 jaar geleden

Lukas 18:13

De laatste brief van een jonge moordenaar Lang geleden werd een brief van een ter dood veroordeelde opgenomen in een Canadees dagblad. De 22-jarige Joseph R. Oulette had aan de krant toestemming gegeven om zijn brief, die hij kort voordat z’n doodstraf werd voltrokken had geschreven, te publiceren. Hier volgt die brief: “Het begon bij mij al als kind: mijn eerste diefstal was een paar schaatsen. Daarna werd het steeds erger. Nu heb ik nog slechts een paar dagen te...

Lees verder
17 jaar geleden

Jesaja 42:16

De duisternis tot licht maken Het was al donker, toen een meisje van acht jaar nog door het park liep. Ze was op weg van school naar huis. In de zomers, als de zon scheen, was het daar prachtig, de bloemen bloeiden en de vogels zongen. Maar in de herfst en in de winter, als het vroeg donker werd, was het er niet zo fijn. Als je aan het meisje vroeg of ze bang was, zei ze: ‘Nee, want mijn...

Lees verder
17 jaar geleden

Jakobus 1:12

Het geloof dat God bewerkt, wordt zichtbaar in de daad en in de beproeving. Een geloof dat de proef niet kan doorstaan, is niet puur, niet door de Geest van God bewerkt. Daarom is het noodzakelijk dat God het ‘toelaat’ dat de Zijnen door verzoekingen, beproevingen, moeiten en lijden gaan. Een ongelovige zal op zulke ogenblikken geen houvast meer hebben en vertwijfeld in een bodemloze afgrond zien. Maar de gelovige die op God vertrouwt, mag over een vaste brug over...

Lees verder
17 jaar geleden

Jeremí­a 10:23

Is dit ook de taal van onze harten, van uw hart? Laten deze woorden niet onze hele afhankelijkheid van boven zien? O, dat wij dit toch steeds waar mogen maken in ons leven. Hoe vaak moet God onze wegen en plannen niet doorkruisen, omdat ze niet van Hem zijn. Hoe vaak zijn we niet ontevreden met Zijn weg, omdat het niet met onze eigen wensen overeenkomt. “De wegen des HEEREN zijn recht”, laten we dat toch altijd vasthouden. Hij laat...

Lees verder