11 jaar geleden

1 Kronieken 4:10

Misschien zal iemand aan het begin van een nieuw jaar, in zo’n ernstige tijd, hetzelfde bidden als Jabez. Zoals in die tijd de harten opgeheven werden tot God om Zijn hulp en bescherming af te smeken, zo mogen ook wij, Zijn geliefde kinderen, vandaag met nog meer vertrouwen tot Hem opzien. De naam Jabez betekent ‘smart’. Deze man werd door zijn naam steeds weer herinnerd aan de ernst en smarten van het leven. Dat zal hem ook met zijn vier verzoeken tot God uitgedreven hebben, opdat ‘hem geen smart zou treffen op zijn levensweg’. Ten eerste smeekt hij om zegen. De zonde heeft immers voor ons allen geen zegen, maar leed gebracht. Wat een genade dat de vloek van de zonde op het kruis van Golgotha is weggedaan. Daar werd Jezus Christus voor ons tot “een vloek” gemaakt (Gal. 3:13). Ook wij mogen erom bidden, dat we meer van Zijn zegeningen zullen genieten (Ef. 1:18).

Tenslotte horen we Jabez nog vragen: ‘Laat Uw hand met mij zijn, zodat het kwade mij niet treft’. Hij voelde zich machteloos tegenover de boze; daarom beval hij zichzelf aan in Gods machtige hand, opdat Zijn trouw hem zou bewaren. Laten ook wij ons elke dag opnieuw aanbevelen in de machtige handen van onze trouwe God en Vader. Hij kan onze ziel en ons lichaam in alle omstandigheden, moeilijkheden en gevaren van het leven bewaren.

Trouwe Leidsman, goede God,
‘k geef mijn toekomst, weg en lot,
over aan Uw vaderzorgen;
bij U ben ik gans geborgen.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW