11 jaar geleden

Klaagliederen 3:55-57

Het gebed van iemand die diep bedroefd is en die zijn toevlucht tot Christus neemt, bereikt altijd zijn doel. De grootste zwakheid is de sterkste aanspraak op de oneindige liefde van God. Het is onmogelijk dat zo’n gebed onbeantwoord blijft. Job vroeg eens: “Zal God zijn geroep horen, als benauwdheid over hem komt?” (Job 27: 9). En die God Die de stem van de jonge Ismaël hoorde, toen zijn moeder hem al had opgegeven, geeft het antwoord: “God heeft naar de stem van de jongen gehoord” (Gen. 21:17).

Bidden en door God gehoord worden is een wonderbare ervaring! Eens was een arme vrouw heel blij met het bezoek van haar zielzorger. Wat had hij haar gebracht? Niet eens een paar troostwoorden, want op die dag was hij, naar zijn eigen bekentenis, zelf niet zo best gestemd. En toch had hij haar de grootste weldaad bewezen. Hoe kon dat? Hij had geluisterd – en dat was het wat de vrouw het meest nodig had. Maar God luistert niet alleen, Hij heeft ook alle hulpbronnen ter beschikking!

Bent u in beproeving? Voelt u zich misschien in het nauw gedreven? Wend u dan tot de Heere Jezus! Open uw hart voor Hem! Als u geen woorden vindt, schrei dan maar bij Hem. Hij zal uw tranen drogen en uw wonden verbinden. Zijn doel is, u goed te doen; misschien niet te geven wat u begeert, maar wel wat Hij naar Zijn wijsheid voor u wil. Vertrouw op Hem! Uw hele houvast bestaat daarin, dat u zich geheel overgeeft aan Zijn erbarming, Hem uw problemen voorlegt en ze Hem op Zijn manier, die altijd de beste is, laat oplossen.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW