11 jaar geleden

Hebreeën 4:12

Want het Woord van God is levend en krachtig

De Amerikaanse evangelist Moody vertelde eens hoe sommige Christenen evangelisatie-lectuur stuurden naar de leden van de meest exclusieve club in een grote Amerikaanse stad. Eén traktaat droeg de titel: ‘Het is tijd om uw God te ontmoeten!’ Eén geadresseerde die dit traktaat ontving, was een man die bekend stond om zijn goddeloze leven. Hij was in zijn kantoor toen hij het traktaat kreeg. ‘Wat heeft dit te betekenen: het is tijd om uw God te ontmoeten?’, riep hij uit toen hij de enveloppe opende. ‘Wie had de brutaliteit om mij dit te zenden?’ In zijn boosheid stond hij van zijn stoel op om het traktaat in de vlammen van het vuur van zijn open haard te gooien. Maar plotseling kwam hij op het idee om het traktaat naar één van zijn vrienden te sturen om te horen wat hij zou zeggen  over zijn ‘grap’. Hij stopte het traktaat in een enveloppe en schreef met een onherkenbaar handschrift de naam en het adres van zijn vriend er op. Deze brief werd ontvangen met een vloek over ‘deze Christelijke onzin’. De vriend stond op het punt om het traktaat stuk te scheuren, toen zijn oog op de titel viel: ‘Het is tijd om uw God te ontmoeten’, en hij vroeg zich af waarom.

 

Uit nieuwsgierigheid begon hij te lezen. God had zijn hart bereikt en raakte zijn geweten. Het duurde niet lang totdat hij overtuigd was van zijn zonden en hij zocht genade waar het gevonden kan worden, bij de Heere Jezus Christus. Hij gaf deze Goddelijke boodschap door aan zijn goddeloze vriend, die ook Gods roepstem leerde verstaan door middel van de lectuur.

Ook u kunt op zijn tijd Gods boodschap doorgeven. ‘Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen’!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW