15 jaar geleden

Joël 1:3

Dat is een belangrijke boodschap van de profeet Joël (Joël 1 vers 3) die ook ons hart zou moeten treffen. Vinden wij in onze dagen van haast en onrust steeds weer de zo noodzakelijke tijd het Woord van God met onze families te lezen en het zo onze kinderen door te geven? In de wereld heerst geestelijke duisternis, maar in de huizen en woningen van de gelovigen wil God graag licht geven, licht door het Woord van de Heer en door het gebed.

De dichter zegt: “O zalig huis, waar men U opneemt!” – Hoe ontvankelijk zijn onze kleine kinderen toch voor het Woord van God! Het is een onschatbaar voorrecht de liefde van de Heiland, de Goede Herder in de jonge kinderharten te planten. Zouden we onze kinderen en kleinkinderen iets beters mee kunnen geven op de weg? Als onze harten daarentegen door de geest van deze wereld beïnvloed worden en vervuld zijn met het streven naar vergankelijke dingen, zouden we de harten van onze kinderen daarmee zeer schaden. Maar als we zelf onze diepe vreugde in de Heer vinden en deze blijdschap genieten en ons leven door de trouw en overgave aan Hem gekenmerkt is, zal dit niet zonder gezegende invloed op onze kinderen blijven.

Hoe zeer zou het ons blijvend verlangen moeten zijn, uit deze onuitputtelijke bron van Gods Woord steeds weer nieuw te putten, opdat niet alleen wij zelf, maar ook onze familieleden groeien in de genade en de kennis van onze Heer.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW