11 jaar geleden

Ps. 31:16a

Mijn tijden Heer zijn in Uw hand

Zijn we ons dit altijd bewust of is dit alleen een gevoel wat we aan het einde van een jaar hebben? David was zich ervan bewust dat de Heere zijn lot bepaalde en bestuurde. Wat een heerlijke geruststelling kan dit ook voor ons zijn, wanneer we ons ervan bewust zijn dat God onze Vader, alles, dus ook ‘mijn tijden’ in Zijn hand heeft. We gaan dan meer en meer zien en ervaren, dat Hij alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben (Rom. 8:28). "Wij weten" staat ook in dit vers. Weten wij dit ook? Ja, met mijn verstand al wel, maar … verder kom ik niet. Maar misschien zit ons verstand ons ook wel eens in de weg om te weten dat God dingen in ons leven toestaat, die we corrigerende genade zouden kunnen noemen. Genade, omdat de Heere ons ziet zitten, omdat Hij ons liefheeft en in ons leven ingrijpt als Hij dit nodig voor ons acht. We zien dit vaak niet, maar als we het niet zien of begrijpen kunnen, mogen we naar Hem gaan en Hem zeggen: "Vader, ik begrijp dit niet, ik begrijp uw handelen nu even niet, maar ik weet dat u mij liefhebt en het allerbeste met mij voor hebt. Help mij Uw liefdevolle hand met overgave en vertrouwen te aanvaarden. Dank U wel, dat Uw oog op mij rust en U mij leren wilt Wie U bent en Wie Hij is Die Zijn leven voor mij  heeft ingezet, mijn Heer en Heiland, Jezus Christus".

Ja, Zijn oog rustte al vóór de grondlegging van de wereld op u en mij die geloven in Hem en die Zijn kinderen zijn geworden door genade (zie Ef. 1:4-5). Maar ook nu rust Zijn oog op ons; niet om ons te plagen maar om ons "nader tot Hem" te krijgen.

We kennen misschien wel het bekende lied "Nader Mijn God tot U". Dit lied wordt door velen gezien als het laatste lied dat de band op de Titanic1 gespeeld zou hebben. Of dit nu wel of niet waar is, wordt ook weer door velen betwist. Maar Het is wel een prachtig lied. Een lied dat een overgave bezingt aan God.

Laten we hier eens over nadenken de komende dagen en Hem toelaten gedachten van vrede te bewerken door Zijn Geest en door Zijn Woord.

 

Nader, mijn God, bij U

zij steeds mijn bee,

zij ’t levenspad soms ruw,

ga Gij maar mee,

dan kent mijn ziele rust;

mij van Uw trouw bewust,

wacht ik aan blijder kust,

Uw sabbatsvree.

Wanneer voor mijn gezicht

de ladder rijst,

die naar U, Bron van licht,

mijn ziele wijst.

‘k Zie dan in ’t bangst gevaar

Uw heil’ge eng’lenschaar,

die U, Alzegenaar,

al dienend prijst.

 

En wenkt Uw eng’lenstoet

eens opwaarts mij

in ’s hemels zonnegloed,

verjongd en vrij,

‘k juich dan op hoger toon

bij naad’ren van Uw troon;
‘k ben eeuwig na Uw Zoon

en U nabij.

1 De RMS Titanic was het tweede van een drietal luxeschepen uit de Olympic-klasse, die een groot deel van het trans-Atlantisch verkeer moesten verwerken. De Titanic verging echter op zijn eerste reis. Tijdens de eerste reis van de Titanic op zondagmorgen 14 april 1912 kwam het schip in aanvaring met een ijsberg; een deel van de stuurboordzijde werd op verscheidene plaatsen doorboord, en binnen drie uur was het schip gezonken. 1522 opvarenden kwamen om het leven. Hoewel dit naar aantal slachtoffers niet de grootste scheepsramp in de geschiedenis is, is het wel de bekendste, vooral omdat het schip als “onzinkbaar” bekend stond.
In 1985 werd het wrak teruggevonden, waardoor veel informatie over het schip en zijn fatale reis aan het licht kwam.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW