Overdenking bijbeltekst

679 artikelen in deze categorie gevonden
17 jaar geleden

1 Samuël 23:16

Voor allen die in de Heer Jezus geloven, is het iets kostbaars om te weten, dat onze Heer de omstandigheden temidden waarvan wij leven, volkomen kent. Hijzelf is ons daarin voorgegaan als de "overste Leidsman en Voleinder van het geloof" (Hebreeën 12:2), en als Zijn volgelingen nemen wij hier op aarde Zijn plaats in. Daarom mogen wij vele ervaringen van een man als David, die vaak een beeld van de Heer Jezus is, ook op ons toepassen. Het bos (woud)...

Lees verder
17 jaar geleden

Psalm 27:11

Zo smeekte David die, hoewel hij onder de wet stond, toch de genade van God kende. Dit verzoek was zeer zeker aangenaam voor God. Aan de ene kant geeft hij hiermee zijn volledige afhankelijkheid van God aan; zonder Hem kan hij niets. Aan de andere kant geeft hij hiermee aan dat hij niet eigen wegen, maar de weg van God wil bewandelen. Zo zou ook ons dagelijks gebed moeten zijn! Maar ach, hoe vaak verzuimen we dit niet en slaan...

Lees verder
17 jaar geleden

Numeri 9:17

Het is weer tijd om de vakantie te plannen. Dat wil zeggen de weg naar de vakantiebestemming. Daarvoor gebruiken we de reisgidsen en landkaarten. We stippelen deze zo nauwkeurig mogelijk uit en dat doen we van te voren. Een goede reisgids is dus onontbeerlijk. Wat te denken van een woestijn? Ook is het van groot belang om een goede gids te vinden, die de woestijn en haar gevaren precies kent, een eerste vereiste om haar zonder schade door te trekken....

Lees verder
18 jaar geleden

Numeri 11:4

Nauwelijks had het lied van de verlossing aan de overkant van de Rode Zee geklonken, of het volk mopperde: “Wat zullen wij drinken?” En hoe vaak lezen we, dat zij tijdens de woestijnreis mopperden. Niet dat hun gevoelens over de verdrukkingen in de woestijn op zich iets slechts zouden zijn. Wie zou in zo’n situatie bij honger en dorst niet in angst en nood raken? Maar dat zij hun nood iedere keer God verweten, dat was hun zonde. Deze tekst...

Lees verder
18 jaar geleden

Psalm 94:19

Zoals één die door zijn moeder vertroost wordt … Ons brein is ongelooflijk in staat om veel te presteren. Wij zijn in staat met onze zintuigen informatie op te nemen: wij horen, zien, voelen, proeven en ruiken. Wij verwerken deze informatie in ons brein in de vorm van gedachten, slaan het op in ons geheugen als herinnering van het verleden en trekken voor de toekomst er conclusies uit. Maar nu kunnen herinneringen en conclusies ons soms heel mooi bezig doen...

Lees verder
18 jaar geleden

Openbaring 1:17

God zei eens tot Mozes: “Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien, en leven” (Ex. 33:20). Johannes zegt twee keer: “Niemand heeft ooit God gezien” (Johannes 1:18 en 1 Joh. 4:12). Paulus spreekt van Hem als de “onzichtbare God” (Kol. 1:15). En toch heeft deze grote en onzichtbare God Zich geopenbaard in Zijn Zoon. In het Oude Testament liet God Zich al zien in de “Engel des HEEREN”. Wonderbaar geheim! Welk een heerlijkheid omgeeft...

Lees verder
18 jaar geleden

Job 37:11-12

Waarom verduistert onze horizon zich zo vaak na gelukkige dagen? Waarom vermeerderen zich zulke moeilijkheden op onze weg? Waarom zijn er zoveel terneerdrukkende beproevingen? Hoeveel ‘waaroms’ zijn er toch in ons leven! Job kon het “zweven van de wolk” aan zijn tot dan toe heldere hemel ook niet begrijpen. Hij Die aan wijsheid volkomen is, was bezig om hem te leren dat ook de stormen een deel van de grote dingen zijn die Hij doet. En welk een ‘late regen’...

Lees verder
18 jaar geleden

Job 33:12

Wij mensen zijn geneigd de gewoonlijke maatstaf die bij de beoordeling van aardse dingen vaak deugdelijk is gebleken, ook daar aan te leggen waar het om God en Zijn doen, Zijn wegen gaat. We vergeten dan dat God meer is dan een mens, onbereikbaar voor iedere maatstaf die mensen ooit zouden kunnen aanleggen. Had Job die verder rechtschapen en godvruchtig was, dit in het oog gehouden, dan zou hij niet aan zijn eigen gerechtigheid hebben gedacht. Dan had hij van...

Lees verder
18 jaar geleden

Bijbelleesrooster voor stille tijd

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je “verborgen omgang” met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol spelen, namelijk het Woord van God en het gebed. Evenwel ook een derde element wil ik nog noemen, namelijk de overdenking van het Woord van God (zie Ps. 119:9-16), waarin we ons mogen oefenen en laten voorlichten door de Heilige Geest. Dit Bijbelleesrooster komt uit een ‘erfenis’ van iemand die op jonge leeftijd (20...

Lees verder
18 jaar geleden

Romeinen 12:12

Bijna niets kan zo snel nagelaten worden als het gebed. Hier wordt niet gedacht aan het dagelijkse gebed, maar in het bijzonder aan het aanhoudende gebed voor een bepaalde zaak. In het tegenwoordige haastige leven zijn er veel noden en uitzichtloze situaties onder de kinderen van God en wij zijn misschien ook bereid ons daarvoor ogenblikkelijk in gebed tot God te wenden. Toch doen wij vaak de ervaring op dat door vele nieuwe indrukken die op ons inwerken, de vorige...

Lees verder