Overdenking bijbeltekst

468 artikelen in deze categorie gevonden
14 jaar geleden

Lukas 11:9

De treurende nabestaanden zetten boven op de rouwkaart van een van hun geliefden de woorden: De tijd om God te zoeken is het leven. De tijd om God te vinden is de dood. De tijd om bij God te zijn is de eeuwigheid. De bedroefden vonden vast en zeker troost in deze woorden. Maar kloppen ze eigenlijk wel? "Zie, nu is het de welaangename tijd, zie nu is het de dag van het heil" zegt het Woord van God in...

Lees verder
14 jaar geleden

Handelingen 17:27

Blijft het bij tasten? "Al tastende vinden", hoe aanschouwelijk schilderen deze woorden ons de moeite die de mensen doen om God te vinden, dat wil zeggen op de een of andere manier in een bewuste relatie met Hem te komen. Dit zoeken van God onderscheidt de mens van het dier; daarom noemt God degene die niet naar Hem wil vragen, een dwaas: "De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God" (Psalm 14:1). Maar hoewel God niet ver van...

Lees verder
14 jaar geleden

Handelingen 8:39

Ja, zo zouden we het allemaal wel willen, nietwaar? We willen allemaal wel graag dat elke dag van ons leven vervuld is met zo’n blijdschap. Omdat dat echter, zoals we uit ervaring weten, niet het geval is, zoeken we gelegenheden om eens lekker ongestoord blij te kunnen zijn, zonder stress, problemen en angsten. Maar een blijvende vreugde kunnen we nu eenmaal niet kopen! Iedereen die dat wel denkt, wordt vroeg of laat teleurgesteld. De man over wie dit Bijbelgedeelte iets...

Lees verder
14 jaar geleden

Psalm 25:5

Leid mij … Het is erg nodig en een grote zegen voor een kind van God, wanneer het in de tegenwoordigheid van God zijn onmacht en onbekwaamheid in iets erkend heeft en dit ook voortdurend voelt. God is de God van de zwakken, de nederigen. En niets is zo gezegend als in vertrouwende afhankelijkheid van God te wandelen. Een oude Christen gaf de raad: "Verander niets uit eigen beweging in uw uiterlijke omstandigheden, wanneer God het niet duidelijk laat zien....

Lees verder
14 jaar geleden

1 Samuël 3 vers 9

Dit is misschien wel een van de moeilijkste dingen in het leven van een mens, maar zeker ook in het leven van een Christen. Toch is het van bijzonder groot belang om te luisteren naar de stem van de Heer. Ja, het leven van een Christen begint daar zelfs mee. “Dus het geloof is uit de prediking, en de prediking door het Woord van Christus” (Romeinen 10:17). Het woord “prediking” of “boodschap” betekent in het Grieks zowel het “gehoorde”, dit...

Lees verder
14 jaar geleden

Psalm 27:5

Velen van ons zijn al eens in de bergen op pad geweest. Het panorama, dat vanaf deze hoogte te zien is, is altijd weer zeer indrukwekkend. Maar daar wandelen kan ook gevaarlijk zijn. Het weer slaat vaak in korte tijd om en de wandelaar wordt door regen, onweer, sneeuw of mist verrast. Als men bij zulk een weersverandering al vermoeid is of als het donker wordt, is men blij als er in de buurt een berghut is, waar men een...

Lees verder
14 jaar geleden

1 Korinthe 7:31

Wat de beroemde natuurkundige Ampère eens heeft gezegd over het "eeuwige licht" is vrij onbekend. Toch is dit zéér behartigenswaardig! Hij zei daarover het volgende: "Doe je werk altijd met gebed; onderzoek de dingen van deze wereld, dat ben je immers aan je positie verplicht; maar doe dat slechts met één oog, opdat je andere voortdurend gebonden wordt door het eeuwige licht! Luister naar de wijzen van deze aarde, maar ook slechts met één oor, opdat je andere in staat...

Lees verder
14 jaar geleden

Efeze 5:14

Deze ernstige vermaning is des te belangrijker, omdat zij wordt gericht aan gelovigen, aan wie hun positie in Christus, als ook de raadsbesluiten van God, geopenbaard waren. Ze kenden deze positie en de verheven voorrechten, die daarmee verbonden waren. Ze kenden God als hun Vader in Christus Jezus en wisten dat zij op grond van hun positie in Christus heilig en onberispelijk voor God stonden en Zijn kinderen waren. Met recht kan van hen een wandel verwacht worden, die bij...

Lees verder
14 jaar geleden

Jeremia 23 vers 29

Een trouwe Christin schonk een goddeloze man in haar omgeving een Bijbel, hoewel hij dreigde de Bijbel in het vuur te werpen als de bezoekster de woning verlaten zou hebben. Nauwelijks was zij vertrokken of hij probeerde zijn dreigement waar te maken. Zijn vrouw smeekte hem om het niet te doen maar toen hij bij zijn voornemen bleef, verliet ze snel de woning. Toen zij na een poosje terugkwam, had de man intussen de Bijbel verscheurd en verbrand. Daarbij was...

Lees verder
14 jaar geleden

Psalm 77 vers 20

De wegen van God Vele kinderen van God moeten in hun leven zware beproevingen doormaken. Zo kwam een een oude, ervaren Christen bij een jonge vrouw. Deze had haar geliefde kind moeten afstaan doordat het na een korte ziekte stierf. Zij was in opstand tegen God. Zij kende de grote God niet als haar Vader door de Heere Jezus. Nee, zij was onbekeerd, had zich weinig om het Woord van God bekommerd, maar gaf nu gaf zij wel deze God...

Lees verder