6 jaar geleden

Hebreeën 13 vers 20

De God nu van de vrede, Die uit de doden terugbracht de grote Herder der schapen, onze Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond…

In Genesis 9:15 belooft God als de trouwe Schepper de mensen, die Hij weer in het bezit gesteld had van de door de zondvloed gereinigde aarde, dat deze nooit weer door water zou vergaan. Hij maakt een eeuwig verbond met “alle levende ziel van alle vlees” dit betekent met Zijn schepselen, en stelt als teken en waarborg van dit verbond de regenboog in de wolken. Zo dikwijls Hij voortaan wolken (waaruit eens dat verschrikkelijke verderf voor de aarde voortkwam) over de aarde leidt en de boog in de wolken verschijnt, zal God Zijn verbond gedenken (vers 13-15). Daarom omringt in Openbaring 4 vers 3 de regenboog (hier in de vorm van een gesloten cirkel) de troon van het oordeel. Hoewel God op het punt staat Zijn rechtvaardig oordeel over de hele aarde te brengen, duidt de regenboog toch aan dat Hij ook Zijn verbond indachtig is. Eeuwig, dat is eindeloos, nooit ophoudend, zolang zon en maan bestaan, zal dit verbond duren. –

Geheel anders is het met het verbond uit Hebreeën 13. Daar is het niet de Schepper-God maar de God van de vrede Die het verbond gemaakt heeft dat zelf in verbinding staat met het bloed van Jezus Christus en met de in het werk van de verlossing geopenbaarde genade van God. Grondslag en Borg is de Heer Jezus, Die God “uit de doden terugbracht”. Hier gaat het om de nieuwe schepping en daarmee om de eeuwige verlossing en hemelse positie van al degenen die in Hem geloven. Dezen hebben een zekere aanspraak op de gevolgen van Zijn opstanding.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW