5 jaar geleden

Hebreeën 11 vers 24-26

“Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen”.

Veel mensen beschouwen Mozes als een bijbelse “pilaar” van de Oudtestamentische dagen – een man die zijns gelijke in de godsvrucht niet heeft. En zeker, hij heeft de aanwezigheid van de Almachtige op een meest ongewone wijze ondervonden en werd geroepen om machtige dingen te doen met de hulp van de Heer. Maar net als wij, was hij een normaal, zondig menselijk wezen. Waarin het Nieuwe Testament hem prijst, is iets wat we allemaal kunnen hebben: geloof.

De verzen hierboven komen uit een gedeelte wat wel bekend staat als de bijbelse “zaal van geloof”. Diegenen die in dit hoofdstuk vereerd werden, werden gekozen omdat ze gehoorzaam handelden, en God heeft grote dingen door hen bereikt.

Ook wij kunnen Zijn hand in ons leven gadeslaan als we uit geloof handelen. Wanneer we Hem vertrouwen en gehoorzamen, toont God Zijn kracht en laat zien dat Hij werkelijk Heer is. Als we vanuit Zijn kracht en in onze zwakheid arbeiden, leert Hij ons op Hem te vertrouwen.

Dat wil niet zeggen dat de weg gemakkelijk is; Jezus waarschuwde dat de weg van geloof lijden omvat. Inderdaad, veel Christenen uit de begintijd werden gemarteld of gedood voor Zijn zaak, en het geloof ontmoet nog steeds op vele plaatsen in de wereld harde vervolging. Hoewel dat niet onze ervaring is, ondervindt ieder van ons spot, misverstand of verloren vriendschappen, omdat we Christus volgen.

Zelfs milde vervolging kan ons de vraag stellen of het leven van ons geloof het offer waard is. De waarheid is dat het de beste weg om te leven is. God reageert op het geloof door Zijn kinderen in staat te stellen om moeilijkheden te verdragen, door Zijn kracht te demonstreren in hun omstandigheden, en door vreugde te geven.

Tim Hadley, Sr., © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW