6 jaar geleden

1 Samuël 4 vers 3

“Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël: „Waarom heeft de HEERE ons vandaag vóór de Filistijnen verslagen? Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de HEERE bij ons nemen, en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden”.

Israël werd met groot verlies verslagen. Hun enige hoop om zich tegen de Filistijnen en het volk van het land in stand te kunnen houden, lag in de bescherming en hulp die God aan hen geven kon. Zij wisten dit, en dachten dat ze beveiligd zouden worden, als alleen de Ark van het Verbond bij hen was. Ze vergaten dat het alleen het materiële symbool van een geestelijke relatie was; dat was nutteloos, tenzij die relatie een levende kracht was; en dat de overschaduwing van de cherubijnen, zinnebeeldig voor de goddelijke bescherming, niet zou baten als hun relatie met de God van de cherubijnen door afvalligheid verbroken was.

Er bestaat een gevoel van waaruit we altijd de Ark willen zenden. De afhankelijkheid van uiterlijke gebruiken, zoals de doop en het avondmaal, van degenen die vervreemd zijn van het leven van God; het behoud van gebedsvormen en het lezen van de Schrift, die niet langer de toegewijde liefde van de ziel uitdrukken; de gewoonte van de kerkgang, die zo velen praktiseren, niet omdat ze God liefhebben maar omdat ze denken dat het op een of andere manier Zijn verbond in de levensstrijd zal waarborgen. Dit zijn allemaal vormen waarmee we de Ark van het Verbond nog steeds ophalen, terwijl onze harten verkeerd staan ten opzichte van de God van het verbond.

Het mag nooit vergeten worden, dat niets onszelf bescherming en hulp kan geven, dan alleen een levende gemeenschap met Christus. We moeten schuilen in Zijn verborgen omgang als we onder Zijn schaduw willen blijven. We moeten op de allerheiligste plaats wonen als we door Zijn vleugels overschaduwd willen worden. Er moet niets tussen ons en God zijn, als we samen wandelen en genieten van de gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon, Jezus Christus.

F.B. Meyer, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW