Overdenking bijbeltekst

474 artikelen in deze categorie gevonden
14 jaar geleden

1 Samuël 3 vers 9

Dit is misschien wel een van de moeilijkste dingen in het leven van een mens, maar zeker ook in het leven van een Christen. Toch is het van bijzonder groot belang om te luisteren naar de stem van de Heer. Ja, het leven van een Christen begint daar zelfs mee. “Dus het geloof is uit de prediking, en de prediking door het Woord van Christus” (Romeinen 10:17). Het woord “prediking” of “boodschap” betekent in het Grieks zowel het “gehoorde”, dit...

Lees verder
14 jaar geleden

Psalm 27:5

Velen van ons zijn al eens in de bergen op pad geweest. Het panorama, dat vanaf deze hoogte te zien is, is altijd weer zeer indrukwekkend. Maar daar wandelen kan ook gevaarlijk zijn. Het weer slaat vaak in korte tijd om en de wandelaar wordt door regen, onweer, sneeuw of mist verrast. Als men bij zulk een weersverandering al vermoeid is of als het donker wordt, is men blij als er in de buurt een berghut is, waar men een...

Lees verder
14 jaar geleden

1 Korinthe 7:31

Wat de beroemde natuurkundige Ampère eens heeft gezegd over het "eeuwige licht" is vrij onbekend. Toch is dit zéér behartigenswaardig! Hij zei daarover het volgende: "Doe je werk altijd met gebed; onderzoek de dingen van deze wereld, dat ben je immers aan je positie verplicht; maar doe dat slechts met één oog, opdat je andere voortdurend gebonden wordt door het eeuwige licht! Luister naar de wijzen van deze aarde, maar ook slechts met één oor, opdat je andere in staat...

Lees verder
14 jaar geleden

Efeze 5:14

Deze ernstige vermaning is des te belangrijker, omdat zij wordt gericht aan gelovigen, aan wie hun positie in Christus, als ook de raadsbesluiten van God, geopenbaard waren. Ze kenden deze positie en de verheven voorrechten, die daarmee verbonden waren. Ze kenden God als hun Vader in Christus Jezus en wisten dat zij op grond van hun positie in Christus heilig en onberispelijk voor God stonden en Zijn kinderen waren. Met recht kan van hen een wandel verwacht worden, die bij...

Lees verder
14 jaar geleden

Psalm 71:3

In vroeger tijden, toen de mensen de moderne oorlogsmiddelen nog niet kenden, was een burcht een veilig toevluchtsoord. Nu nog verwonderen wij ons over de geweldige bolwerken, die de mensen toen bouwden om zich voor dreigende gevaren te beschermen. Wie zich bij een vijandelijke overval binnen in een burcht bevond, kon zich tamelijk veilig voelen. Met zulk een burcht vergelijkt de psalmdichter zijn God. Op ons toegepast betekent dat bescherming en zekerheid. Hoewel wij niet letterlijk aangevallen worden met wapens,...

Lees verder
14 jaar geleden

Psalm 77 vers 20

De wegen van God Vele kinderen van God moeten in hun leven zware beproevingen doormaken. Zo kwam een een oude, ervaren Christen bij een jonge vrouw. Deze had haar geliefde kind moeten afstaan doordat het na een korte ziekte stierf. Zij was in opstand tegen God. Zij kende de grote God niet als haar Vader door de Heere Jezus. Nee, zij was onbekeerd, had zich weinig om het Woord van God bekommerd, maar gaf nu gaf zij wel deze God...

Lees verder
14 jaar geleden

Jesaja 40 vers 29

Lezen: Jes. 40:25-31 Bent u ook zo moe? Er kan een gevoel van vermoeidheid en machteloosheid over ons komen, wanneer wij een tijd van pijn of een andere zware beproeving op ons af zien komen. De bittere smart heeft je nog niet getroffen, maar je weet dat hij zal komen en je huivert al bij de gedachte eraan. Men zegt dat je duizendmaal meer lijdt alleen al door de vrees voor de dood. Het spreekwoord zegt immers: “De mens lijdt...

Lees verder
14 jaar geleden

Jesaja 55 vers 3 en Lukas 10 vers 39

Zwijgen en spreken Zwijgen is een niet door iedereen beheerste kunst. De wereld is vol van mensen die zichzelf graag horen spreken en daarmee hun medemensen vermoeien. Niet alleen de toehoorders lijden verlies, maar de spreker zelf onthoudt zichzelf de mogelijkheid iets van zijn toehoorders, die vaak wijzer zijn dan hijzelf, te leren. Niet te kunnen luisteren, is een bijzonder zwaarwegend gebrek wanneer God spreekt. De Bijbel, Gods Woord, richt zich met autoriteit tot iedereen en roept op tot berouw...

Lees verder
14 jaar geleden

Psalm 51 vers 8

Hij begon de dag met stille tijd en bad: “O God, geef ons genade, voor de zonde bewaard te blijven, gezind te zijn zoals Jezus Christus het was en aan Uw liefde uitdrukking te geven!” Ik dacht: “Wat een voorbeeldige christen moet hij zijn!” Ongeveer een uur later hoorde ik dezelfde man buiten schelden en mopperen. Niets zinde hem. Hij was ongeduldig en driftig. “Het is erg slopend”, zei hij tegen mij, “voortdurend te worden geïrriteerd! De mensen zijn tegenwoordig...

Lees verder
14 jaar geleden

Romeinen 5 vers 3-4

We houden allemaal van de zonneschijn, maar de Arabieren hebben een spreekwoord: “Louter zonneschijn maakt de woestijn”. Is het niet een algemeen waargenomen feit, dat de vruchten van een Christelijk leven het meeste worden gevonden bij diegenen, die door grote tegenspoed zijn gegaan? God wil uit de grond van onze harten een zo rijk mogelijke oogst tevoorschijn brengen. Er zijn zekere planten van Zijn tuin, zoals zachtmoedigheid, inschikkelijkheid, vriendelijkheid, nederigheid, die minder tot volheid kunnen rijpen op de plaats waar...

Lees verder