Overdenking bijbeltekst

522 artikelen in deze categorie gevonden
14 jaar geleden

Galaten 6:1

Hoeveel schade is er al niet aangericht door ons gebrek aan geduld en zachtmoedigheid? Wat wij nodig hebben, is genade om onze geest nooit verbitterd te laten worden, ons niet te ergeren. Een dienstknecht van de Heer kwam eens bij een zuster die erg verbitterd was over haar man. Zij vroeg deze broeder om voor haar man te bidden, want er werd niet meer in de Bijbel gelezen en samen gebeden. Kortom, alles ging verkeerd.De broeder zei haar dat het...

Lees verder
14 jaar geleden

Lukas 18:13

De laatste brief van een jonge moordenaar Lang geleden werd een brief van een ter dood veroordeelde opgenomen in een Canadees dagblad. De 22-jarige Joseph R. Oulette had aan de krant toestemming gegeven om zijn brief, die hij kort voordat z’n doodstraf werd voltrokken had geschreven, te publiceren. Hier volgt die brief: “Het begon bij mij al als kind: mijn eerste diefstal was een paar schaatsen. Daarna werd het steeds erger. Nu heb ik nog slechts een paar dagen te...

Lees verder
14 jaar geleden

Jesaja 42:16

De duisternis tot licht maken Het was al donker, toen een meisje van acht jaar nog door het park liep. Ze was op weg van school naar huis. In de zomers, als de zon scheen, was het daar prachtig, de bloemen bloeiden en de vogels zongen. Maar in de herfst en in de winter, als het vroeg donker werd, was het er niet zo fijn. Als je aan het meisje vroeg of ze bang was, zei ze: ‘Nee, want mijn...

Lees verder
14 jaar geleden

Jakobus 1:12

Het geloof dat God bewerkt, wordt zichtbaar in de daad en in de beproeving. Een geloof dat de proef niet kan doorstaan, is niet puur, niet door de Geest van God bewerkt. Daarom is het noodzakelijk dat God het ‘toelaat’ dat de Zijnen door verzoekingen, beproevingen, moeiten en lijden gaan. Een ongelovige zal op zulke ogenblikken geen houvast meer hebben en vertwijfeld in een bodemloze afgrond zien. Maar de gelovige die op God vertrouwt, mag over een vaste brug over...

Lees verder
14 jaar geleden

Jeremí­a 10:23

Is dit ook de taal van onze harten, van uw hart? Laten deze woorden niet onze hele afhankelijkheid van boven zien? O, dat wij dit toch steeds waar mogen maken in ons leven. Hoe vaak moet God onze wegen en plannen niet doorkruisen, omdat ze niet van Hem zijn. Hoe vaak zijn we niet ontevreden met Zijn weg, omdat het niet met onze eigen wensen overeenkomt. “De wegen des HEEREN zijn recht”, laten we dat toch altijd vasthouden. Hij laat...

Lees verder
14 jaar geleden

Openbaring 19:8

Het witte linnen waarmee de bruid, de vrouw van het Lam, bij de bruiloft bekleed zal zijn, is niet hetzelfde als de witte kleren van de oudsten in hoofdstuk 4:4. Daar gaat het om de positie van de gelovigen die zij in genade door het geloof in de Heere Jezus hebben ontvangen. Alle gelovigen, zowel van het Oude als het Nieuwe Testament, zijn op grond van geloof zonder werken gerechtvaardigd voor God. Uit genade hebben zij het witte kleed van...

Lees verder
14 jaar geleden

Galaten 1:10

In de christenheid heeft men het probleem van het gezag willen opheffen, door bepaalde personen aan wie de overigen zich moesten onderwerpen, voor "onfeilbaar" te verklaren. Dat dit in volkomen tegenspraak is met het Woord van God, is duidelijk. Ook de meest trouwe gelovige is in zichzelf niet volmaakt. Evenwel is iedere ware christen voor God "aangenaam gemaakt in de Geliefde" (Efeze 1:6), maar juist niet in zichzelf, maar alleen in Christus. Maar dat is ook helemaal niet de reden...

Lees verder
14 jaar geleden

Ezechiël 47:5

God gaf de profeet Ezechiël in een gezicht een indruk van hoe de zegen van God in het duizendjarig rijk het verderf, dat door de zonde over de aarde is gekomen, zal helen. Hij liet hem een stroom van water zien die opwelde onder de dorpel van het huis van God en steeds aanzwellend genezing en gezondheid bracht, overal waar hij kwam. Dat is de werking van de heerlijkheid van de Heer Die eens de tempel heeft verlaten en dan...

Lees verder
14 jaar geleden

Deuteronomium 33:27

Deze geweldige belofte van God aan Zijn volk Israël mogen we ook op ons toepassen. Een woning is de plaats waar we thuis zijn. Daar voelen we ons prettig, daar zijn we geborgen. Ook al stormt het buiten of komt er een onweer op, binnenshuis nemen we deze dingen maar indirect waar. Zo is het ook in het geestelijk leven. In de wereld is er veel wat ons zorgen bereidt. Leed en nood zijn ook het deel van de kinderen...

Lees verder
14 jaar geleden

Hebreeën 13:9

Wanneer we van leringen in het meervoud horen, dan weten we direct dat zo iets niet van God zijn kan. Het goede wat God bewerkt is altijd een eenheid. Zo wordt het geloofsgoed, dat ons in de Heer Jezus geschonken is, op vele plaatsen in de Heilige Schrift "de leer" genoemd. Evenzo is de vrucht van de Geest, alsook de vrucht van het licht, een eenheid, in tegenstelling tot de werken van het vlees en de werken van de duisternis...

Lees verder