6 jaar geleden

Handelingen 1 vers 7-9

7. En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,
8. maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
9. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen*.

* Deze teksten zijn uit de HSV genomen.

De laatste woorden van Jezus op aarde

De apostelen hadden juist aan de Heer gevraagd of Hij in deze tijd het koninkrijk voor Israël zou herstellen. Hun zorgen waren natuurlijk voor hen als Joden. Maar de Heer stond op het punt om op te varen naar de rechterhand van God. Er zou een tussenruimte in Gods betrekkingen met Israël zijn, gedurende de tijd dat de gemeente zou worden gevormd om het bijzondere voorwerp van God op aarde te zijn.

De Heilige Geest zou aan deze apostelen kracht geven, die een paar weken eerder zich achter gesloten deuren hadden afgesloten vanwege angst voor de Joden. Te beginnen in Jeruzalem, waar de oppositie van de Joodse leiders uitmondde in de kruisiging van hun Heer, zouden zij Zijn getuigen zijn, betuigende voor allen dichtbij en ver weg dat Jezus inderdaad uit de dood was opgestaan en de Levende was in de heerlijkheid.

Toen de Heer hen dit vertelde, zagen zij Hem zichtbaar opgestaan uit de dood en alsmede dat Hij tot God opgenomen werd. Zij staarden naar Hem totdat een wolk – de Shekinah Glorie-wolk waaruit God herhaaldelijk tot Zijn volk en hun leiders gesproken had, nadat Hij Israël uit Egypte had gevoerd – Hem aan hun ogen onttrok. Wat een aanblik! Hun Heer is opgestaan én … ontvangen in de wolk hetgeen de tegenwoordigheid van God aanduidde! Wat een boodschap voor hen (maar ook voor ons vandaag) om in de kracht van de Geest Zijn getuigen te zijn, eerst in Jeruzalem, dan in Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde! “Laat het hele huis van Israël dan zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt, deze Jezus Die u hebt gekruisigd”.

Eugene P. Vedder Jr., © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW