5 jaar geleden

1 Johannes 4 vers 9

“Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem”.

Zorgt God?

Er zijn sommigen die ons vertellen dat God niet zorgt, dat Hij een onverschillige toeschouwer is voor de zielenpijn van de mensheid en dat Hij geen interesse heeft in de zaken van deze wereld. Is dit werkelijk Gods houding? Of is het een duivels geïnspireerde laster van Zijn Heilige Persoon? Het is het een of het ander.

Wij kennen de grootheid van God; iedereen die geen blinde dwaas is, weet dat. Dag en nacht kunnen we het verhaal van Zijn kracht en glorie aflezen (Ps. 19:1-3); maar is dat alles wat we van Hem weten? Als dat zo is, dan ligt er geen antwoord in op onze vraag. We mogen bewondering hebben voor de grootheid van Zijn onbegrensde glorie, maar als dat alles is, weten we dat onze kennis geen troost biedt en kunnen we niet vertellen of Hij zorgt of niet.

Maar dat is niet alles wat we weten; Hij is een wonderbare weg gegaan om ons meer te vertellen. Hij heeft ons geen engel, maar Zijn eigen Zoon gezonden; en van de lippen van JEZUS hebben we geleerd, dat geen mus op de grond valt zonder Zijn aandacht (verg. Matth. 10:29); Dat Hij, Wiens woord de machtige werelden die Hij geformeerd heeft, draagt, voor de zwakste, de meest nietswaardige onder Zijn schepsels zorgt (verg. Hebr. 1:3). Het laat ons zien dat Hij niet onverschillig is wanneer Zijn schepselen lijden. God ontfermt Zich over de mus die valt, maar mensen hebben meer waarde dan velen van hen (verg. Luk. 12:7).

Ja, God zorgt. Hij heeft dit op duizenden manieren bewezen, maar vooral in het feit dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven om voor mensen te sterven. Wij doen een beroep op de troosteloze en gebroken harten, en vooral op degenen die God nog niet kennen, om Hem op de proef te stellen en hun ellende bij Hem te brengen. Hij zal naar je roepen luisteren, je zonden vergeven, eeuwig durende vertroosting aan je hart schenken, en je een plaats en deel geven geven in die wereld, waar “God alle tranen van hun ogen zal afwissen” (Openb. 21:4).

J.T. Mawson, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW