6 jaar geleden

Psalm 62 vers 1 en 2

“Een psalm van David, voor de koorleider, over Jeduthun.
Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.”

Een van de meest moeilijke dingen die we te doen hebben is het in stilheid wachten op God. “Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil”. We hebben de neiging te denken dat wachten passief achterover leunen is totdat er iets is gebeurd. Echter, wanneer we ons temidden van een stormachtige gebeurtenis bevinden, houden we niet van werkeloosheid. Ons instinct is om snel te reageren en de verandering af te dwingen.

Maar in de psalm heeft het woord “stil zijn” een andere betekenis – het betekent: “pauze voor verdere instructies”. In plaats van voor passiviteit te kiezen, moeten we ervoor kiezen om onze acties te stoppen en naar Gods richtlijn te luisteren. Soms is de Heer voor een tijd stil, maar Hij heeft altijd een doel. Hij weet de juiste tijd voor ons om te handelen, en tot op dat moment is het nodig dat wij wachten. Het vereist meer kracht en karakter om in het midden van een storm stil te zijn, dan om verwoed naar onze eigen oplossing te zoeken.

Ik kan je wel vertellen dat ik soms ongeduldig wacht. Wanneer dat gebeurt, kan ik nerveus worden en vraag ik God of klaag. Maar zulke reacties passen niet bij wat we horen te zijn als Christenen. Paulus vertelt ons duidelijk “weest in niets bezorgd” (Fil. 4:6). Hij leert ons in plaats daarvan om tot de Heer te bidden, Die vrede geeft. We moeten wachten in stilheid zonder klagen, wat betekent dat we geduld moeten hebben. Om dat te kunnen laten gebeuren, moeten we vertrouwen in Gods wijsheid, liefde, kracht en timing. We kunnen niet verkeerd gaan als we op Hem vertrouwen.

De sleutel tot het vinden van vrede in de storm is het wachten op God alleen. Als we weigeren om zo te doen, hebben we meer kans om slechte beslissingen te nemen. Hij hoort elk gebed van ons, maar we moeten gewillig zijn om te wachten in stilheid en luisteren naar Zijn antwoord.

Tim Hadley, Sr.

Loeit de levensorkaan,
komt er zorg op ons aan:
’t Is Zijn glimlach,die alles verdrijft.
Klagen, zuchten, geween,
vrees en twijfel gaan heen;
als wij rustig vertrouwen in Hem.

Zie slechts op Hem,
volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen,
altijd ziende op Hem.

JdH 133 vers 2

T. Kelly, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW