Gehoorzaamheid

51 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 jaar geleden

Life is a festival

Juni 2014. Dit las ik tijdens mijn vakantie voor een etalage van een winkel. Het trof mij! Het liet me niet meer los en bracht mij ertoe om de bijbel, het Woord van God, hier eens naast te leggen. Omdat ook een vakantie emotioneel vrij ‘hectisch’ verlopen kan, voel ik sterk de behoefte om te zien wat God mij hierover te zeggen heeft. Het gedeeltelijke resultaat vind je in dit artikel. Het leven is een feest Dit is ongeveer de...

Lees verder
7 jaar geleden

Het spannende mediatijdperk

Wat voor media gebruiken jongeren? Dit werd in een recent representatief onderzoek – genaamd JIM (jeugd, informatie, multi-media) – onderzocht onder 12-19-jarigen. Dit zou niet overeen moeten komen met de gewoonten van jonge christenen. Maar of ze zich zo anders gedragen? Onlangs werden verschillende studies bij jonge en minder jonge mensen uitgevoerd over het PC- en multimedia gedrag. Voor mij liggen de (actuele) Jim-enquêtes van het media-educatie onderzoeksvereniging Zuidwesten uit de jaren 2007 en 2011, een nader onderzoek door het...

Lees verder
7 jaar geleden

Het koperen wasvat

Exodus 30:17-21; 38:8; 40:30-32 Bijbelstudie over het koperen wasvat het 2e voorwerp in de voorhof   Exodus 30:17-21: 17. En de HEERE sprak tot Mozes: 18. U moet vervolgens een koperen wasvat maken, met een bijbehorend koperen voetstuk, voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van ontmoeting en het altaar, en er water in doen, 19. zodat Aäron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. 20. Wanneer zij de tent van...

Lees verder
7 jaar geleden

Sam – een waarschuwing voor jonge christenen

Ik kom van een begrafenis. Het ging om Sam. Hij is 26 jaar oud geworden. Een prediker zei: “Hij is veel te vroeg van ons heengegaan”. Hij was Christen – en is gestorven. Hij werd met een spuit in het toilet van het ziekenhuis gevonden. En de volgende dag was de bruiloft van zijn broer. Sam is net 26 jaar oud. Hij groeide op als een gelukkige jongen in een gelovige familie. Hij was de oudste van drie kinderen en...

Lees verder
8 jaar geleden

Bijbelstudie over Richteren 1

Enkele gedachten over Richteren 1 Bewuste gemeenschap met God Jozua 24. Eerst enkele dingen uit het vorige boek, Jozua. In hoofdstuk 24 vinden we iets wat we als achtergrond mee kunnen nemen in onze overdenking van het boek Richteren. In Jozua 24 zien we dat Jozua al de stammen, de hoofden ervan, de rechters en zijn beambten zich voor God stelde (vs. 1). Wat een tafereel! “Zij stelden zich voor God”. Kennen wij dit ook? Wat betekent dit? Ik denk...

Lees verder
8 jaar geleden

Het christelijk gezin (5)

Verlaten van de kinderjaren   Hoofdstuk 2 (vervolg*) HET LEGGEN VAN EEN GOEDE BASIS Veranderingen bij jongeren zijn er veel en ze zijn overweldigend. We hebben een aantal van deze veranderingen beschreven. Fysiek veranderen jongens in mannen, meisjes veranderen in vrouwen. Geestelijk gezien worden onschuldige kinderen verantwoordelijke volwassenen. Emotioneel en wat het gedrag betreft, is er volwassenheid, een meerderjarigheid. Het is een spannende en soms traumatische tijd in het leven. Het gezond maken van dit deel van het leven vereist...

Lees verder
8 jaar geleden

Het christelijk gezin (2)

Basis principes voor het gezin Hoofdstuk 1 vervolg. Erfgoed zegen of vloek? We leven in het heden. Wij worden geconfronteerd met huidige situaties. Maar de huidige tijd en de huidige situaties kunnen worden teruggevoerd in de tijd en tal van andere situaties die hebben geleid tot het heden. In het gezin, verwijzen we naar deze achtergrond als “erfgoed.” Elke bepaalde familie is in veel opzichten een product van zijn erfgoed. Het werd geproduceerd door mensen en gebeurtenissen uit het verleden....

Lees verder
8 jaar geleden

Geen compromissen (3 – slot)

Leest nog eens 1 Koningen 13. Wat je op de gevaarlijke weg van compromissen tegen kunt komen zijn, is vaak erg onvoorspelbaar. … Hoedt u voor het gevaar van de compromissen op het terrein van vrome navolging. Het kan zo iemand zijn als de oude profeet in Bethel. Misschien waren het eens trouwe profeten van God, maar die afgeweken zijn en nu de verschrikkelijke neiging hebben, anderen eveneens af te trekken. Het maakt hun geweten rustig, wanneer zij ook anderen...

Lees verder
8 jaar geleden

Geen compromissen (2)

Leest eerst 1 Koningen 13. God grijpt in – door een profeet Toen riep God een niet met naam genoemde man, een “man Gods”. Daarbij wordt niet iedere profeet “man Gods” genoemd. Het was niet zomaar dat zijn naam niet genoemd wordt. Hij had bijzondere aanwijzingen, mocht geen brood eten en geen water drinken en niet op dezelfde weg terugkeren. Hij moest als een meteoriet aan de hemel voorbijkomen, zijn boodschap overbrengen en geen gemeenschap met de gehate zaak hebben....

Lees verder
9 jaar geleden

Geen compromissen (1)

Wat ik zou willen zeggen vanavond, kan met twee woorden samengevat worden: “Geen compromissen”. Dat bevalt de moderne geest niet, want onder mensen worden de beste zaken door compromissen afgesloten. We starten met volledig tegenovergestelde meningen en komen dan geleidelijk tot elkaar. Wanneer u toch op uw standpunt blijft staan en ik op de mijne, zullen onze meningen onverenigbaar blijven. Compromissen in het geloof – sleutel tot falen Compromissen zijn verantwoordelijk voor sommige economische en politieke zaken, maar in de...

Lees verder