Gehoorzaamheid

51 artikelen over dit onderwerp gevonden
12 jaar geleden

De plaats van de vrouw (4)

Hoofdstuk V b. Het leren in het openbaar In verbinding met het aandeel, dat de vrouw in de zondeval in de hof van Eden had, hebben wij 1 Timotheüs 2:11-14 al aangehaald, en de beperkingen, die daaruit zijn voortgekomen ten opzichte van de wandel van de vrouw, aangeduid. Het zal goed zijn, als we – met betrekking tot de andere zijde van ons onderwerp – nog eens aan deze verzen herinnerd worden: “De vrouw moet zich stil, in alle onderdanigheid...

Lees verder
12 jaar geleden

De plaats van de vrouw (3)

volgens de Heilige Schrift Sara, van wie we door de mededeling in het Oude Testament, de indruk van een energieke en fiere persoonlijkheid hebben, wordt ons als voorbeeld van de heilige vrouwen van eertijds voorgesteld, die hun eigen mannen onderdanig en kuis in hun wandel waren. Dat toont ons op een zeer duidelijke wijze de plaats van de vrouw in verhouding tot haar man en hoe deze plaats door de godvruchtige vrouw uit de oude bedeling inderdaad werd ingenomen …...

Lees verder
12 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (15)

Voorjaar 2008. De natuur in! Deze foto heeft niet zo veel met Nehemia te maken. Maar wanneer je de natuur ingaat en het voorjaar in alle rust op je laat inwerken, is het een goede gelegenheid eens rustig over de inhoud van dit geweldige bijbelboek na te denken. En misschien zie je dan ook wel zo’n prachtige weidevogel. Maar nu iets over het artikel: Uiterlijke tekenen van berouw gepaard met verootmoediging. Dat was het resultaat van het luisteren naar de...

Lees verder
13 jaar geleden

De plaats van de vrouw (2)

volgens de Heilige Schrift Nadat wij bij de schepping gezien hebben, dat de vrouw een plaats van onderdanigheid tegenover haar hoofd inneemt en zij toch aan hem gelijk is, willen wij nu nagaan, welk aandeel zij had in de zondeval van de mens in de hof van Eden, en welke plaats haar, tengevolge daarvan, werd toegewezen. iets waaraan vandaag gemakshalve veelvuldig wordt voorbijgegaan. In Genesis 3 zien we, dat de stammoeder Eva door de slang verleid werd om van de...

Lees verder
13 jaar geleden

De plaats van de vrouw (1)

volgens de Heilige Schrift Februari 2008. In onze dagen waarin de emancipatie een enorme vooruitgang heeft geboekt, is het bijna een waagstuk geworden om daarover aan de hand van de bijbel iets te zeggen. De media meldt zeer regelmatig in allerlei toonaarden van de zogenaamde “onderdrukking” van de Westerse vrouw. Zij moet in opstand komen, zo spoedig mogelijk achter haar ‘aanrecht’ vandaan komen en op haar ‘rechten’ gaan staan. Als zij gehuwd is en kinderen heeft, moet zij de kinderen...

Lees verder
15 jaar geleden

Hoofdschap en hoofdbedekking (II)

“Doch als iemand lust heeft tot twisten, wij hebben zulk een gewoonte niet, evenmin de gemeenten van God” (1 Korinthe 11:16). GEMEENTELIJKE ORDE Als een afsluitende uiteenzetting over dit onderwerp van de hoofdbedekking, schreef de apostel: “Maar als één denkt twistziek te moeten zijn, wij hebben zulk een gewoonte niet, noch de gemeenten van God” (vers 16, New trans. JND). Of: “Maar als één de neiging vertoont twistziek te zijn, wij hebben geen andere praktijk (uitoefening), ook de kerken van...

Lees verder
15 jaar geleden

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (I)

Wat zegt de bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek, trance … De volgende impressie geeft een helder beeld hoe het vandaag in de evangelische wereld voorstaat en wat er zich voordoet op dit terrein. Wat zijn zweefliederen en tranceliederen en welke functie en welke invloed hebben zij? De laatste tijd dringt het mystieke denken en beleven steeds meer de evangelische beweging binnen. Er is een grote openheid voor de Rooms-katholieke en oostersorthodoxe mystiek … Inhoudsopgave Gericht op geloof en...

Lees verder
15 jaar geleden

Goed bedoelde propaganda

Gehoorzaamheid aan de Heer Jezus is van groot belang en van grote waarde voor de Heer. Goede bedoelingen kunnen dit echter wel eens in de weg staan. Neemt echter niet weg, dat wij van de Heer Jezus mogen getuigen. Dat is zelfs een kenmerk van een Christen. Hoe is het met ons luisteren naar de Heer en het doen van Zijn wensen? Hoe staat het met onze goede bedoelingen en met ons getuigen? Lees eerst de geschiedenis van Markus 1:40-45....

Lees verder
16 jaar geleden

Ruth (27)

Wacht op de Heer: gehoorzaamheid en onderworpenheid Ruth 3:3-10: “3 Zo baad u, en zalf u, en doe uw klederen aan, en ga af naar de dorsvloer; [maar] maak u de man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. 4 En het zal geschieden, als hij neerligt, dat u de plaats zult merken, waar hij zal neergelegen zijn; ga dan in, en sla zijn voetendek op, en leg u; zo zal hij u te kennen...

Lees verder
16 jaar geleden

De zegen van de gehoorzaamheid

Judas, de broer van Jakobus. Deze apostel wordt ook genoemd Juda, Thaddeüs en Lebbeüs. Hij was de zoon van Alfeüs en een van de bloedverwanten van de Heer, zoals wij lezen in Mattheüs 13:55: “Heet zijn moeder niet Maria, en zijn broers Jakobus, en Jozef, Simon en Judas?” Wanneer of op welke wijze hij tot het apostelschap geroepen werd, wordt ons niet bericht. Over het algemeen noemt het Nieuwe Testament hem niet dan in de verschillende lijsten van de twaalf...

Lees verder