Gehoorzaamheid

51 artikelen over dit onderwerp gevonden
9 jaar geleden

Met een ruim hart op de smalle weg – (1)

In deze artikelen gaat het om de vraag, hoe wij met een ruim hart de smalle weg, die de Schrift ons aanwijst, gelukkig gaan kunnen. En dat in een tijd, die vele verschillende aanbiedingen presenteert en de gelovigen dreigt te verwarren. Juist daarom is het goed om een zeker en bijbels fundament onder de voeten te hebben. Voorwoord De weg van het geloof, die de kinderen van God in overeenstemming met de wil van de Heer te gaan hebben, wordt...

Lees verder
9 jaar geleden

Met een ruim hart op de smalle weg – (2)

Verkeerd gebruik van de vrijheid Hoofdstuk 2 “Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt”. Dat is inderdaad een een gezegende positie en roeping, die aan alle ware kinderen van God gegeven is. Maar reeds de Galaten moesten voor het gevaar gewaarschuwd worden, de vrijheid als een aanleiding voor het vlees te gebruiken (Gal. 5:1,13). Hoe gemakkelijk de Christelijke vrijheid op verkeerde manier gebruikt kan worden, leren wij ook door het voorbeeld van de gelovigen in Korinthe. Zorgen om de zwakke...

Lees verder
9 jaar geleden

Met een ruim hart op de smalle weg – (3)

Vrijheid of onafhankelijkheid? Hoofdstuk 3 Wij leven, zoals wij al gemerkt hebben*, in zeer ernstige dagen, wat het getuigenis van de gemeente van God in deze wereld betreft. God heeft ons in Zijn genade door Zijn woord ons op deze dagen voorbereid (2 Tim. 3:1), en ook had de apostel Paulus in zijn afscheidsrede in Miléte in het bijzonder voor de gevaren van binnen uit gewaarschuwd (Hand. 20:30). Nu, wij bevinden ons vandaag midden in deze gevaren, en het schijnt...

Lees verder
10 jaar geleden

Enkele bijbelse gedachten over: Vijf bezwaren van Mozes

Vijf bezwaren maakte Mozes, de trouwe knecht van God, toen God hem naar de farao zenden wilde, opdat hij het volk van Israël uit Egypte zou voeren. Lees alstublieft Exodus 3 en 4. Het eerste bezwaar (Ex. 3:11) Het eerste bezwaar betrof zijn eigen persoon. “Wie ben ik?” (Ex. 3:11), zo vroeg hij. Hoe goed dat Mozes op zichzelf geen vertrouwen meer had. In vroeger dagen, voor hij uit geloof de wonderbare keus maakte, liever met het volk van God...

Lees verder
11 jaar geleden

De wijnstok en de ranken (4)

Hoofdstuk IV “BLIJFT IN MIJ” We zijn nu aangeland op een kritiek punt in onze studie van de gelijkenis van de wijnstok. We hebben de noodzaak gezien van het vruchtdragen voor Gods heerlijkheid; we hebben gezien dat we deze vrucht niet kunnen dragen door eigen inspanning; en we hebben gezien dat God bepaalt dat de vrucht voortgebracht wordt door het Leven van Christus in ons. Natuurlijk roept dit alles vragen op: Hoe kunnen deze dingen realiteit worden in mijn eigen...

Lees verder
11 jaar geleden

De brief aan Filemon – Een uitweg uit een uitzichtloze situatie

Intermenselijke problemen en de daaruit voortvloeiende gevolgen zijn zo oud als de mensheid. Ook onder Christenen komt het steeds weer tot situaties, waarin de verhouding tussen brusters schijnbaar hopeloos vastgelopen is. Men voelt zich door de andere gekwetst, bedrogen, niet begrepen, misleid of vernederd. Het gevolg is, dat de verhouding tussen de betreffende brusters  duidelijk afkoelt. Men spreekt niet meer met elkaar en gaat de ander uit de weg. In plaats van de zaak op te lossen, gaat men liever...

Lees verder
12 jaar geleden

Numeri 15:37-38

De reden voor het bovenstaande gebod van God vinden we in het volgende vers: “…opdat gij het aanziet, en aan al de geboden des HEEREN gedenkt, en die doet”. De snoertjes, die God geboden had, waren als het ware een blikvanger voor de Israëlieten, want telkens als ze zich bewogen, zagen of voelden ze ook gelijk de snoertjes. De draad die ze op de snoertjes van de hoek moesten zetten, moest hemelsblauw zijn. Het is dus niet moeilijk te begrijpen...

Lees verder
12 jaar geleden

De plaats van de vrouw (7 – slot)

Hoewel je bijna schroomt om iets te publiceren over de kleding en de tooi van de vrouw, is het toch wel belangrijk om juist vandaag ook daarover de Schrift tot ons te laten spreken. Hoewel in het verleden men wel vaak heel extreem was in het toepassen hiervan, moeten we nu opmerken dat “alles kan”, alles moet er zo “sexy” mogelijk uit zien. Veel vrouwen – vooral jonge natuurlijk – hebben zich laten verlagen om hieraan mee te doen. Helaas...

Lees verder
12 jaar geleden

De plaats van de vrouw (6)

Uit verschillende Schriftplaatsen hebben we gezien, dat de plaats van de vrouw in de gemeente niet van openbare aard is, maar veelmeer in het verborgen gebied van velerlei werkzaamheden voor haar Heer en Heiland. Nu we tot hiertoe onderzocht hebben wat de vrouwen niet mogen doen, willen we ook vanuit de Schrift verschillende plaatsen en taken bezien, die aan de vrouw voorbehouden bleven … Voorbeelden uit de schrift Uit verschillende Schriftplaatsen hebben we gezien, dat de plaats van de vrouw...

Lees verder
12 jaar geleden

De plaats van de vrouw (5)

Het is niet maar een zaak van gewoonte, dat in de tegenwoordigheid van de Heer de mannen het hoofd onbedekt, de vrouwen echter het hoofd bedekt moeten hebben. Deze orde van zaken heeft een werkelijk Schriftuurlijke grond en Schriftuurlijke betekenis … Het is dikwijls juist in de kleine dingen, zoals het bedekken of niet bedekken van het hoofd, dat de toestand van het hart openbaar wordt. Daaruit blijkt het of iemand bereid is zich aan God en Zijn Woord te...

Lees verder