9 jaar geleden

1 Samuël 16 vers 7

Ga niet op het uiterlijk af!

“Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan” (1 Sam. 16:7).

Een joodse legende vertelt over een man die op een dag op de deur klopte van het huis van een rijk man. In gehavende kleren vroeg hij om gastvrijheid. De rijke man zond hem met minachtende woorden weg. Enkele dagen later keerde hij terug in prachtige kleding. De rijke man herkende de bedelaar niet. Hij vereerde hem met een hartelijke uitnodiging en nodigde hem uit aan zijn tafel te gaan zitten. Daar schonk hij hem een glas van zijn beste wijn in. De bezoeker nam het glas en zich onhandig voordoende, goot hij het over zijn kleren. Het glas werd voor de tweede keer en voor de derde keer gevuld, en elke keer werd het geleegd over zijn mooie kleding. De gast maakte toen deze opmerking tot de verbijsterde rijke gastheer: “Kort geleden kwam ik in lompen en u wees mij af. Vandaag kwam ik goed gekleed en u heette mij van harte welkom. Eerlijk gezegd ontving u mij niet maar enkel mijn kleding. Dus is het terecht dat zij de wijn zou ontvangen die u mij gaf”.

Welke les kunnen wij trekken uit dit kort verhaal? Liefde ziet niet op de uiterlijke verschijning. Het toont ons hoe de Heer Jezus gewoon was te handelen, zo veel dat Zijn vijanden genoodzaakt waren te erkennen: “Meester, wij weten dat U waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en Zich door niemand laat beïnvloeden, want U ziet de persoon van de mensen niet aan” (Matth. 22:16).

The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW