Overdenking bijbeltekst

554 artikelen in deze categorie gevonden
2 maanden geleden

Psalm 39 vers 8

“En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!.”   Balans opmaken   De bekende Zweedse dichter Strindberg heeft kort voor zijn sterven de volgende woorden gesproken: “De balans is opgemaakt.” In zijn leven had hij tegen een aantal verkeerde ideeën gestreden en enkele geschriften gepubliceerd om de wereld een te verbeteren. Hoe merkwaardig is het dat hij zondagavond om 9 uur, toen hij voor de laatste maal goed bij bewustzijn was, de Bijbel nam – die...

Lees verder
2 maanden geleden

Mattheüs 19 vers 19

“… u zult uw naaste liefhebben als uzelf”   Op het slagveld kwam eens een gelovige veldprediker bij een soldaat, die zwaar gewond op de grond lag. “Mag ik u iets uit dit boek (het was de Bijbel) voorlezen?”, zo vroeg hij hem. “Ik heb zo’n dorst”, antwoordde deze, “en heb liever iets te drinken.” Zo snel als hij kon, haalde de prediker water en gaf hem te drinken. Daarna vroeg hem de gewonde of hij hem niet iets onder...

Lees verder
2 maanden geleden

Hebreeën 12 vers 1-2

“… laten ook wij alle last en de zonde die [ons] licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die vóór ons ligt, terwijl wij zien op Jezus … .”   In de laatste wereldoorlog voer een schip in de donkerheid op een mijn en begon te zinken. Snel werden de reddingsboten te water gelaten en de bemanning klom erin. Tot hun persoonlijke veiligheid nam de de bemanning een machinegeweer mee in de leidende reddingsboot van de kapitein, die...

Lees verder
2 maanden geleden

Jakobus 5 vers 16b

“Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel.”   De vrome Spener1 had een zoon die, hoewel hij uitstekende capaciteiten had, buitengewoon brutaal was. Alle middelen van liefde en ernst waren vruchteloos gebleven, eindelijk kon de vader alleen maar bidden dat de Heer zijn zoon toch zou redden; wanneer en hoe, dat laat Hij aan Hem over. Enige tijd later werd de verloren zoon zeer ernstig ziek, en hij lag daar enkele weken, maar bijna stil en roerloos, in grote innerlijke...

Lees verder
2 maanden geleden

1 Thessalonicensen 1 vers 9 en 10

“… hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om [de] levende en waarachtige God te dienen 1 en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit <de> doden heeft opgewekt, Jezus die ons redt van de komende toorn.” Dienen en wachten   In de duisternis en ellende van de heidense duisternis, waarin ook de Thessalonicensen zonder God en zonder hoop leefden, liet God Zijn licht schijnen. Hij zond Zijn boden daarheen. Toen de apostel Paulus en...

Lees verder
3 maanden geleden

Psalm 63 vers 1

“O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.”   Wat een verkwikking moet het voor het hart van God zijn, wanneer Hij ziet, hoe Zijn kind zó naar Hem verlangt en zorg heeft over de verheerlijking van Zijn Naam, zoals dit in bovengenoemd vers aan het licht treedt! Daarbij mogen we niet vergeten, dat op deze plaats...

Lees verder
3 maanden geleden

Psalm 27 vers 8

“Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE.”   “Ik heb nu een kleine kamer voor mij helemaal alleen”, zei een broeder eens. “Een kleine kamer voor u alleen? Waarom dan?” “O, de kamer waarin ik ga, daarvan sluit ik de deur waar ik dan een tijd met de Heer alleen kan zijn.” De broeder sprak erover alsof hij een hele groot goed verworven had, en het was maar een klein...

Lees verder
3 maanden geleden

Jakobus 1 vers 2 en 3

“Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt, daar u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt.”   Een man die in rijkdom, welzijn en genotzucht geleefd had, verloor al zijn bezittingen en werd daarover heel mismoedig. Om zich te vermaken en te ontspannen verliet hij de stad en ging naar het platteland. Hij kwam eerst in een dorp, waar hij een boer zag, die in de schuur het graan met een schop  omkeerde....

Lees verder
3 maanden geleden

Psalm 66 vers 10

  “God smeedt het geloof”   Eens had een smid veel verdriet en zorgen gehad. Zijn buurman hield hem voor: “Je zegt dat jouw God vol liefde is, maar Hij heeft het je in de laatste tijd wel moeilijk gemaakt”. De handwerker greep naar een stuk metaal dat ergens in zijn werkplaats lag en zei: “Zie je dit stuk ijzer? Voordat het gebruikt kan worden, moet het harden en in staat zijn weerstand te kunnen bieden. Ik leg het in...

Lees verder
3 maanden geleden

Psalm 73 vers 17

“… totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette”.   God leidt Zijn kinderen vaak op wegen, die helemaal niet overeenstemmen met hun wensen en voor het vlees pijnlijk zijn. Maar ze vinden hun oorsprong in Zijn hart dat voor hen klopt, en dienen volgens Zijn wijze raad tot het goede, voor hun groei en vorming. De onophoudelijke klachten bij vele gelovigen laten alleen maar duidelijk zien, dat het doel van God bij hen nog niet bereikt is....

Lees verder