Overdenking bijbeltekst

532 artikelen in deze categorie gevonden
5 maanden geleden

2 Samuël 23 vers 12

Samma stond midden in het veld met linzen Samma wordt gerekend onder de drie helden van David vanwege zijn grote heldendaad van geloof en overwinning op de Filistijnen. Het meest opvallende is dat “hij zich stelde …” (2 Sam. 23:12). Toen al “het volk vluchtte” voor de vijand, stond hij op. Men zou kunnen zeggen, dat het land met linzen niet de moeite waard was om daarvoor het leven te verliezen. Samma dacht daar anders over, want hij wist, dat...

Lees verder
5 maanden geleden

Romeinen 8 vers 30

Bij God is de toekomst er al …   Niets kan Gods plan tegenhouden of zelfs maar dwarsbomen. Wat Hij Zich voorneemt te doen, zal zo zeker gebeuren alsof het al was gebeurd. In Zijn gebed tot de Vader zei de Heer Jezus: “Ik heb U verheerlijkt op de aarde, terwijl Ik het werk heb voleindigd dat U Mij te doen hebt gegeven” (Joh. 17:4). Dat gebeurde aan de vooravond van de kruisiging. De volgende dag zou Hij het werk...

Lees verder
5 maanden geleden

Lukas 8 vers 7

“En ander [zaad] viel midden in de dorens, en de dorens groeiden mee op en verstikten het”. Het verstand kan door de waarheid overtuigd zijn en het aannemen, maar het Woord kan, zoals de Heer uitlegt in de gelijkenis van de zaaier, door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en daardoor geen rijpe vrucht dragen. Vooral “zorgen” zijn zeer verraderlijk omdat zij ons schijnen als noodzakelijke plichten. En het is toch geen zonde om mijn...

Lees verder
6 maanden geleden

Psalm 27 vers 1-3

1. De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? 2. Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen. 3. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop.   Vast vertrouwen   In de prachtige Psalm 27...

Lees verder
6 maanden geleden

Hebreeën 11 vers 8-11

“Door [het] geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd, om uit te gaan naar [de] plaats die hij als erfdeel zou ontvangen; en hij ging uit zonder te weten waar hij komen zou” (Hebr. 11:8). Uit Handelingen 7 vers 2 blijkt dat “de God der heerlijkheid” aan Abraham verschenen was. Het geloof van Abraham vertrouwde op Hem en vond de kracht om het zichtbare op te geven. Gewillig liet hij zich door deze God leiden en was gehoorzaam. Alle omstandigheden...

Lees verder
6 maanden geleden

Psalm 5 vers 4

“’s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ’s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit.” Het einde van de vorige psalm laat zien, dat de gelovige in vrede kan slapen nadat hij tot God heeft geroepen. In de Psalm die we nu voor ons hebben, zien we de gelovige als hij ontwaakt. Als hij de dag tegemoet ziet, voelt hij zich zwak. Wat brengt deze dag hem weer? Hij weet het niet. Gelukkig...

Lees verder
7 maanden geleden

Psalm 5 vers 12

“Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen, laat hen voor eeuwig juichen omdat U hen beschut; laat in U van vreugde opspringen wie Uw Naam liefhebben.” Is het ook niet voor onze tijd een aanmaning om verblijd te zijn? Blij te zijn en zich te verheugen in de Heer maakt het hart gelukkig en verdrijft de geest van zorgen. Maar als de geest van zorgen ons hart beheerst, triomfeert de duivel. Zijn wij ons bewust hoeveel...

Lees verder
7 maanden geleden

Psalm 103 vers 22

“Loof de HEERE, al Zijn werken, op alle plaatsen van Zijn heerschappij.” Voor mij ligt een ansichtkaart, waarop ik van heel dichtbij een vlinder zie, die op één van de twee gele bloemen zit. Ik gebruik deze ansichtkaart als bladwijzer en daarom bekijk ik haar steeds weer opnieuw. De vleugels zijn in verhouding met het lichaam zeer groot, maar teer en symmetrisch van patroon, zodat ik onwillekeurig de macht en de grootheid van de Schepper wel moet bewonderen. Maar mij...

Lees verder
7 maanden geleden

Jakobus 5 vers 17 en 18

Het gebed van Elia “Elia was een mens van gelijke natuur als wij, en hij bad een een gebed1 dat het niet zou regenen, en het regende drie jaar en zes maanden niet op aarde”. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort”. God geeft ons hier het bewijs, dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Elia had een innige relatie met God en een hart voor het volk van God. Dit...

Lees verder
7 maanden geleden

2 Kronieken 26 vers 16

“Maar toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig, tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de HEERE, zijn God. Hij ging namelijk de tempel van de HEERE binnen om reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofferaltaar.” Het gaat hier om Uzzia, een koning van Juda, van wie we in vers 8 lezen: “… want hij werd buitengewoon sterk”. Hij wist toen echter wel, dat hij deze sterkte niet aan zichzelf kon toeschrijven. En zo leren...

Lees verder