Overdenking bijbeltekst

511 artikelen in deze categorie gevonden
5 maanden geleden

Psalm 91 (II)

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige” (Ps. 91:1). Welk een wonderbare troostende kracht spreekt er uit deze woorden. Waar ben je veiliger dan in de schaduw van de Almachtige? Het is zo donker in deze wereld, dat het lijkt op een pikdonkere nacht. Maar wie zich op de beschermde plaats bevindt, die God voor ons heeft gemaakt, hoeft niet bang te zijn. Waar is deze beschermde plaats? De Heer...

Lees verder
5 maanden geleden

Psalm 25 vers 7

“Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen” (Ps. 25:7). In de psalmen kunnen we vaak het menselijke gevoel herkennen. In Psalm 23 vers 4 zei David: “Ik zou geen kwaad vrezen”, terwijl hij in deze psalm uitroept: “… bevrijd mij uit mijn angsten. Zie mijn ellende en mijn moeite, neem weg al mijn zonden” (vs. 17b,18). Zo gaat het met een mens. De ene dag op de berg, de volgende dag in het dal. Het...

Lees verder
5 maanden geleden

Psalm 18 vers 30

“Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur” (Ps. 18:30). Enorme moeilijkheden …   Koning David leefde ongeveer 3000 jaar geleden en dichtte vele psalmen. In zijn leven raakte hij vaak in de knoei en werd hij meer dan eens geconfronteerd met onoverkomelijke moeilijkheden. Het was hem duidelijk: alleen kom ik niet verder. Maar hem was het ook duidelijk: met mijn God kan ik het toch redden, met Hem kan ik door...

Lees verder
5 maanden geleden

2 Korinthe 7 vers 6

“Maar God, die de nederigen troost” Bemoediging “Maar God, die de nederigen troost”. Ja, voor zo’n troost als deze is het de moeite waard om vernederd te zijn! En bedenk wat het betekent, dat God Zich met onze zorgen en problemen zal bezighouden, als we ons herinneren, wie Hij is! Als Christus tussen ons hart en het lijden is, in plaats van dat lijden tussen ons hart en Christus glijdt, zullen we ontdekken dat de plaats van lijden de beste...

Lees verder
6 maanden geleden

Psalm 139 vers 14

“Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed”. Waar komt de mens vandaan? De meeste mensen hebben nog weinig over deze vraag nagedacht. In het algemeen merken we niet veel van de ontwikkelingen in ons lichaam en letten er niet op zolang alle organen gezond zijn en de hun door God gegeven functie verrichten. Pas bij verschijnselen van verval, door ziekte of verwondingen worden we ons er plotseling van...

Lees verder
6 maanden geleden

Johannes 14 vers 3

“En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” De Heer Jezus komt weer om ons tot Zich te nemen! Welk een buitengewone troost en welk een hoop geven deze woorden aan allen die in Hem geloven. Vandaag nog kan deze hoop in één enkel ogenblik in vervulling gaan: “Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen,1 met [de] stem van...

Lees verder
6 maanden geleden

1 Petrus 1 vers 6 en 7

“Daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd bedroef door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij [de] openbaring van Jezus Christus”. Een visteler klaagde bij een vriend over de verliezen die hij bij zijn teelt ondervond. Deze vroeg hem: “Heb je ook een snoek in je vijver?” – “Een snoek? Wat denk...

Lees verder
7 maanden geleden

Spreuken 11 vers 30

“De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens, en wie zielen vangt, is wijs”. Zielen vangen betekent iets anders dan ‘partijgangers’ te winnen voor een of andere beweging, groep of kerk. Uit ervaring weten wij, dat bij velen het laatste op de voorgrond staat. Veel tijd en moeite wordt aangewend, ja, zelfs grote offers schuwt men niet om mensen voor bepaalde opvattingen te winnen. Maar als de zielen niet bij de Heer Jezus worden gebracht, opdat zij bij...

Lees verder
7 maanden geleden

Jesaja 11 vers 3

“Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen”. Dit vers beschrijft het karakter van de regering van de Heer Jezus in het duizendjarig rijk. In tegenstelling met de vaak onrechtvaardige, partijdige of zelfs willekeurige rechtspraak van vele heersers van deze wereld, draagt Zijn regering een stempel van absolute gerechtigheid. “Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Uw troon, goedertierenheid en...

Lees verder
7 maanden geleden

Psalm 119 vers 72

“De wet uit Uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud of zilver”. Stefan en Martina waren in grote nood gekomen en konden hun huur niet meer betalen. Na enige tijd verloor de huiseigenaar zijn geduld en trad gerechtelijk tegen hen op. Zo verscheen op een dag een deurwaarder om alles in beslag te nemen. Er was echter weinig wat hij in beslag nemen kon. Het enige meubelstuk dat nog wat waarde had, was een oude kast. Terwijl Martina...

Lees verder