Overdenking bijbeltekst

523 artikelen in deze categorie gevonden
5 maanden geleden

2 Kronieken 26 vers 16

“Maar toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig, tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de HEERE, zijn God. Hij ging namelijk de tempel van de HEERE binnen om reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofferaltaar.” Het gaat hier om Uzzia, een koning van Juda, van wie we in vers 8 lezen: “… want hij werd buitengewoon sterk”. Hij wist toen echter wel, dat hij deze sterkte niet aan zichzelf kon toeschrijven. En zo leren...

Lees verder
5 maanden geleden

Jesaja 43 vers 2

“Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.” Is leven eenzaamheid? Nooit eerder leefden er zoveel mensen op aarde. De metropolen zijn overvol. Maar vooral in westerse landen voelen veel mensen zich eenzaam. Heel eenzaam. Een Duitse dichter heeft dit ooit met de volgende woorden vertolkt: Seltsam im Nebel zu wandern! Leben ist...

Lees verder
5 maanden geleden

Psalm 34 vers 8

“Proef en zie dat de HEERE goed is.” Heb je al ontdekt wie de Heer is, hoe goed en hoe trouw Hij is en hoe zeker het is om bescherming bij Hem te zoeken? Deze vragen kunnen niet alleen theoretisch worden beantwoord. Zeker, Gods Woord vertelt ons genoeg over Hem, en in deze psalm vinden we er een voorbeeld van. Maar wat vooral opvalt in dit loflied is, dat David graag iedereen wil vertellen wat hij met de Heer heeft...

Lees verder
5 maanden geleden

Handelingen 3 vers 15

“De Vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit [de] doden …”. Er is geen enkel ding dat een heilige kan hebben, behalve dan in verbinding met Christus Jezus. Waar is mijn leven nu? Het is in Hem. Toen Christus opstond, nam Hij de plaats in van ‘Levengever’; een fontein van levend water werd ontsloten en het water stroomde; het leven kwam neer op mensen net zoals op de zondaars, die hun handen in het...

Lees verder
6 maanden geleden

Johannes 10 vers 8

“Allen die <vóór Mij> gekomen zijn, zijn dieven en rovers; maar de schapen hebben naar hen niet gehoord”. Doofheid – de enige goede kwaliteit van schapen!   We zijn meestal niet erg complimenteus in onze opmerkingen over de intelligentie van schapen. We beschouwen deze als dom of dwaas. Maar de figuurlijke verwijzingen naar schapen zijn niet altijd zo denigrerend. Hun eigen weerloosheid en de daaruit voortvloeiende afhankelijkheid van de zorg van de herder illustreert de zwakke toestand van het volk...

Lees verder
6 maanden geleden

2 Korinthe 12 vers 9

“ … u … zo nodig een korte tijd bedroefd”   2 Korinthe 12 vers 9; Filippi 4 vers 4; 1 Petrus 1 vers 6 Toen ik op een avond na een dag hard werken naar huis ging, voelde ik me erg moe en depressief. Toen verschenen plotseling en onverwachts deze woorden voor mijn geest: “Mijn genade is u genoeg”. Toen ik thuiskwam, las ik dit vers in mijn Bijbel en riep uit: “Heer, als u het zegt, dan moet...

Lees verder
6 maanden geleden

Hebreeën 11 vers 7

“Door [het] geloof heeft Noach, toen hij een Goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar [het] geloof is”. Is mijn geloof juist?   Sommigen zijn onzeker over hun eeuwige redding. Ze weten niet of ze het met het geloven goed hebben gedaan. Het is natuurlijk waar, dat geloven niet hetzelfde is...

Lees verder
6 maanden geleden

Psalm 57 vers 3; Klaagliederen 3 vers 32 en 33

“Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal.” “Want wanneer Hij bedroefd heeft, zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid van Zijn goedertierenheid. Want niet van harte verdrukt en bedroeft Hij mensenkinderen.” Job en de beproeving   Onder de personen in de Bijbel is er nauwelijks iemand met zo’n trouwe levenswandel als Job en ook nauwelijks iemand, die door zo’n zware beproeving gaan moest als hij. Eerst rijk gezegend door God, verloor hij...

Lees verder
7 maanden geleden

Openbaring 2 vers 17

“Wie overwint, … en Ik zal hem een witte steen geven en op de steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die hem ontvangt”. De witte steen   In de brief aan Pergamus wordt de overwinnaar beloofd, dat hij van de Heer een witte steen ontvangen zal, waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent dan degene die hem ontvangt. Destijds werden witte stenen op verschillende manieren gebruikt. Bij wedstrijden ontvingen de overwinnaars witte stenen als erkenning;...

Lees verder
7 maanden geleden

1 Samuël 27 vers 1a

“Maar David zei in zijn hart: Ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen”. Een vreemde overweging   Een vreemde overweging voor een man als David, die bekend stond om zijn vertrouwen in God! Kort daarvoor had hij koning Saul verrast, die sliep in het wagenkamp. Zonder aarzeling gaf hij niet toe aan het verlangen van Abisaï...

Lees verder