Overdenking bijbeltekst

664 artikelen in deze categorie gevonden
7 maanden geleden

Mattheüs 7 vers 13-14

“Gaat in door de nauwe poort; want wijd <is de poort> en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor binnengaan; hoe nauw is de poort en smal is de weg die naar het leven leidt, en weinigen zijn er weinigen die hem vinden.” Het christelijk leven wordt vaak voorgesteld als een wedloop. Een enkel schot van het startschot maakt een uitbarsting van energie in de lopers los, en zij gaan de baan...

Lees verder
7 maanden geleden

Mattheüs 10 vers 25

“Het is de discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester, en de slaaf als zijn heer.” De Heer Jezus gaf ons duidelijk onderwijs over de aard van het ware discipelschap. Het woord discipel kan het best worden gedefinieerd als ‘iemand die onderricht krijgt van een ander,’ zoals een geleerde of een leerling. Een ware discipel streeft ernaar in vrijwel alle opzichten op zijn Meester te lijken: de leerling luistert en leert van de leraar en begint na verloop van...

Lees verder
7 maanden geleden

Mattheüs 10 vers 25

“Het is de discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester, en de slaaf als zijn heer.” De Heer Jezus gaf ons duidelijk onderwijs over de aard van het ware discipelschap. Het woord discipel kan het best worden gedefinieerd als ‘iemand die onderricht krijgt van een ander,’ zoals een geleerde of een leerling. Een ware discipel streeft ernaar in vrijwel alle opzichten op zijn Meester te lijken: de leerling luistert en leert van de leraar en begint na verloop van...

Lees verder
7 maanden geleden

Lukas 12 vers 35

“Laten uw lendenen omgord en uw lampen brandend zijn.” Voordat je een handeling kunt verrichten, moet je je eerst voorbereiden. Atleten ondergaan een strenge training om hun lichaam en geest goed uit te rusten voor de wedstrijd. Een reiziger moet zich voorbereiden voordat hij op reis gaat. Ook Christenen moeten voorbereid zijn. We kunnen verschillende lessen trekken uit zo’n eenvoudige instructie als “Laten uw lendenen omgord … zijn.” Ten eerste moeten we begrijpen, dat het in de context van Lukas...

Lees verder
7 maanden geleden

Hebreeën 13 vers 5

Hebreeën 13 vers 5: “Want Hij heeft gezegd: ‘Ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten.’” Beloften zijn van nature beloften die hoop geven voor de toekomst en kracht voor het heden. Psalm 119 zegt ons dat de beloften van God leven geven. In Hebreeën 13 vinden we zo’n leven-schenkende belofte. We moeten eerst opmerken wie de belofte doet. Het is de Heer. De oorspronkelijke tekst zegt: “Hijzelf heeft gezegd …”1 Wanneer de Heer een belofte doet, verklaart Hij...

Lees verder
7 maanden geleden

Jesaja 42 vers 3

Jesaja 42 vers 3: “Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.” Door de geschiedenis heen zijn veel heersers gekarakteriseerd als heersers met een ijzeren vuist. Zij vertrouwden op geweld om te regeren. Cyrus, de Perzische koning, wordt beschreven als iemand die machthebbers vertrapt en mensen onder de voet loopt (Jes. 41:25). Ook in de moderne geschiedenis zijn we bekend met tirannieke heersers. In het vers...

Lees verder
8 maanden geleden

1 Johannes 4 vers 9

“Hierin is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door Hem.” Heb je ooit stilgestaan bij de grootheid van de liefde van God? We moeten toegeven, dat we als eindige wezens de omvang van de Goddelijke liefde nooit volledig zouden kunnen bevatten. Maar God heeft deze liefde niet verborgen gehouden. Veel mensen hebben in de loop van de geschiedenis op allerlei manieren hun liefde...

Lees verder
8 maanden geleden

Exodus 14 vers 13

“Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien.” We hebben allemaal wel eens meegemaakt, dat het leek alsof God zweeg. Misschien hebben we gebeden en gebeden, en lijkt er geen antwoord te komen. God lijkt verre van behulpzaam. Wat doen we in zulke tijden? Ten eerste is het...

Lees verder
8 maanden geleden

Psalm 142 vers 4

“Toen mijn geest in mij bezweek, kende Ú mijn pad.” David ging van onbekendheid naar bekendheid toen de profeet Samuël naar het huis van David kwam en hem zalfde als de volgende koning van Israël. De roem van David groeide nog meer toen hij Goliath versloeg. David werd een zeer succesvolle bevelhebber en werd een begrip (1 Sam. 18:30). De beste vriend van David was de zoon van de koning, Jonathan, en hij trouwde zelfs met één van de dochters...

Lees verder
8 maanden geleden

Deuteronomium 4 vers 7

“Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de HEERE, onze God, bij ons is, altijd als wij tot Hem roepen?” Genieten van de nabijheid van God Deze geweldige zegen ging gepaard met een grote verantwoordelijkheid. Daarom werd Israël opgedragen naar de inzettingen en verordeningen te luisteren, ze te doen, opdat zij zouden leven en het land zouden binnengaan en bezitten. Zij mochten niets aan het woord toevoegen of ervan afnemen, opdat zij het in...

Lees verder