Overdenking bijbeltekst

455 artikelen in deze categorie gevonden
5 maanden geleden

1 Thessalonika 1 vers 2-3

Het gebed van Paulus voor de Thessalonicensen “Wij danken God altijd voor u allen, terwijl wij u gedenken in onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof en uw arbeid van de liefde en uw volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus, tegenover onze God en Vader”. Kennen we zulke dankzegging aan God? Maken we dergelijke persoonlijke vermelding bij soortgelijke gelegenheden? Herinneren we ons onophoudelijk de vrucht van de zegen van de Geest in de heiligen?...

Lees verder
6 maanden geleden

1 Korinthe 12 vers 18-22

“Maar nu heeft God de leden, elk van hen, in het lichaam gesteld zoals Hij heeft gewild. Waren zij alle één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er vele leden, maar het lichaam is één. Het oog nu kan niet zeggen tot de hand: Ik heb je niet nodig; of ook het hoofd tot de voeten: Ik heb jullie niet nodig. Integendeel, de leden van het lichaam die de zwakkere schijnen te zijn, zijn des te noodzakelijker...

Lees verder
6 maanden geleden

Psalm 19 vers 15

“Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!” David begint deze psalm met de majestueuze pracht van de geschapen hemelen die de glorie van God verklaren. Hij schreef over de zon als een bruidegom die uit zijn slaapkamer tevoorschijn komt – een lieflijk beeld van Christus in Zijn koninklijke luister, met het oog op de zegen voor de hele mensheid dat de hele wereld omvat....

Lees verder
6 maanden geleden

Romeinen 8 vers 36

“Om U worden wij de de hele dag gedood; wij zijn geacht als slachtschapen”. Wie kan er tegen ons zijn? De schoonheid van Christus zal ons al getoond worden, voordat Hij verschijnt en Zijn grote kracht ter hand neemt om de dingen van de wereld te oordelen. Hij zit nu in de hemel met alle macht over Hem en in Hem, maar Hij oefent het nu nog niet uit. Hij heeft ons gesteld in de positie waarin Hij ooit op...

Lees verder
7 maanden geleden

Jesaja 32 vers 17

Wie zal vrede brengen? “De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid”. Hoe vergeefs is het streven naar vrede door alle eeuwen heen geweest! Dit lijkt echter geen verandering teweeg te brengen in de houding van mensen en regeringen, want zij blijven zeggen: “Vrede, vrede! Maar er is geen vrede” (Jer. 6:14). Na lange eeuwen van totale mislukking, zouden we denken dat ze zich zouden realiseren dat er...

Lees verder
7 maanden geleden

2 Koningen 5 vers 2-3

“En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is; dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen”. Het getuigenis van een jong dienstmeisje De Bijbel vertelt ons erg weinig over dit jonge meisje. Ze was door Syrische benden uit haar huis in Israël weggevoerd....

Lees verder
7 maanden geleden

Handelingen 23 vers 16-19

“Toen nu de zoon van Paulus’ zuster van deze hinderlaag had gehoord, kwam hij daarheen, ging de legerplaats binnen en berichtte het aan Paulus. En Paulus riep een van de hoofdlieden bij zich en zei: Breng deze jongeman naar de overste, want hij heeft hem iets te berichten. Deze dan nam hem mee, bracht hem bij de overste en zei: De gevangene Paulus riep mij bij zich en vroeg mij deze jongeman bij u te brengen, daar hij u iets...

Lees verder
7 maanden geleden

Klaagliederen 1 vers 12

“Raakt het u allen niet, voorbijgangers? Aanschouw en zie of er leed is als mijn leed, dat mij is aangedaan, waarmee de HEERE mij bedroefd heeft op de dag van Zijn brandende toorn”. Geen leed zoals het leed van de Heer In dit vers zien we Jeruzalem haar leed uitdrukken, of liever gezegd, Jeremia uit Jeruzalem’s leed om alles wat haar overkomen is vanwege haar zonden: “want de HEERE heeft haar bedroefd om haar talrijke overtredingen” (Klaagl. 1:5). Jeremia had...

Lees verder
8 maanden geleden

Spreuken 14 vers 13

“Ook bij het lachen zal het hart pijn lijden: het einde van zulke blijdschap is verdriet”. De bron van de echte vreugde God is geen “vreugde-killer“, want in feite heeft Hij de mens  gemaakt om uiterst gelukkig te zijn. De Hof van Eden was de mooiste plek die je kunt bedenken. Er waren geen dorens of distels om zijn schoonheid ontsieren, en het werd bewaterd door vier ongerepte rivieren die er doorheen stroomden, om het altijd florerend en mooi te...

Lees verder
8 maanden geleden

Psalm 119 vers 103-104

“Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad”. Voeden met het Woord De oneindige diepten van Gods Woord worden alleen ontvouwd aan het geloof en een zoekend hart. De Ene die de Heilige Schrift – de Bijbel – heeft samengesteld moet ons verstand openen om haar kostbare onderwijs te ontvangen. We moeten naar de Schrift gaan zoals een dorstige man naar een bron...

Lees verder