Overdenking bijbeltekst

499 artikelen in deze categorie gevonden
5 maanden geleden

Psalm 91 vers 1 (I)

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige”. In de schaduw Wij gaan door een wereld waar we omringd worden door moeilijkheden, gevaren, stormen en onweer. Dan is het belangrijk om een toevluchtsoord te hebben. Waar vinden we die dan? Bij de Heer! De Psalmdichter zegt: “Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen” (vs. 4). God gebruikt dit mooie beeld uit de vogelwereld...

Lees verder
5 maanden geleden

Markus 4 vers 24

“En Hij zei tot hen: Kijkt u uit wat u hoort”. Gecontroleerd horen … Kun je dat dan zelf bepalen wat je hoort en wat niet? In veel opzichten wel, ja! Anders waren deze woorden van de Heer zonder reden. Gecontroleerd horen is nodig bij de vloed van woorden die dagelijks op ons afkomt in een persoonlijk gesprek, door een luidspreker of op andere wijze. Niet alleen omdat ons vermogen om op te nemen begrensd is en slechte dingen het...

Lees verder
5 maanden geleden

Jesaja 40 vers 25-31

“Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft” (Jes. 40:29). Bent u, jij ook zo moe? Er kan een gevoel van vermoeidheid en machteloosheid over ons komen, wanneer wij een tijd van pijn of een andere zware beproeving op ons af zien komen. De bittere smart heeft je nog niet getroffen, maar je weet dat hij zal komen en je huivert al bij de gedachte eraan. Men zegt dat je duizendmaal meer lijdt alleen...

Lees verder
5 maanden geleden

Spreuken 14 vers 10

“Het hart kent zijn eigen bitterheid, en een vreemde kan zijn blijdschap niet delen”. De smart van Christus en de vreugde van Christus “Het hart kent zijn eigen bitterheid”. Er is één hart dat in die zin past; het is het hart dat werd gebroken door smaad; dat werd gesmolten in de hete oven van de diepste beproeving, en dat de onuitsprekelijke bitterheid van het leed van Golgotha ervoer. De Vader weet en begrijpt wat het voor Zijn Zoon betekende...

Lees verder
6 maanden geleden

Jeremia 23 vers 29

“Is niet Mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots verplettert?” Een trouwe Christin schonk een goddeloze man in haar omgeving een Bijbel, hoewel hij dreigde de Bijbel in het vuur te werpen als de bezoekster de woning verlaten zou hebben. Nauwelijks was zij vertrokken of hij probeerde zijn dreigement waar te maken. Zijn vrouw smeekte hem om het niet te doen maar toen hij bij zijn voornemen bleef, verliet ze snel...

Lees verder
6 maanden geleden

Psalm 77 vers 20

“Uw weg was door de zee, Uw pad door grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend”. De wegen van God Vele kinderen van God moeten in hun leven zware beproevingen doormaken. Zo kwam een een oude, ervaren Christen bij een jonge vrouw. Deze had haar geliefde kind moeten afstaan doordat het na een korte ziekte stierf. Zij was in opstand tegen God. Zij kende de grote God niet als haar Vader door de Heer Jezus. Nee, zij was onbekeerd, had zich...

Lees verder
6 maanden geleden

Lukas 22 vers 62

“En hij (Petrus) ging naar buiten en weende bitter”. Als wij door een misstap de Heer oneer hebben aangedaan en daarover werkelijk bedroefd zijn, zullen wij met niets anders dan met onze eigen schuld bezig zijn. Maar we zijn toch nog al te gemakkelijk geneigd om daarbij ook op anderen te zien. Misschien iemand die er ook bij betrokken was, zodat onze schuld niet zo zwaar meer lijkt te zijn. Maar wanneer de Geest van God mijn ogen werkelijk opent...

Lees verder
6 maanden geleden

Filippi 1 vers 23

“Ik verlang ernaar heen te gaan en met Christus te zijn, <want> dit is verreweg het beste”. Met Christus te zijn … Is dat een uitspraak van een levensmoede, oude man die het einde van zijn krachten voelt? – Nee, levensmoe was de apostel Paulus niet; dat tonen ons de volgende verzen waarin hij er vol vertrouwen over spreekt dat hij bij de Filippiers zal blijven tot hun “bevordering en blijdschap van het geloof”. Zijn woorden in deze brief tonen...

Lees verder
6 maanden geleden

Efeze 5 vers 15-16

“Kijkt dus nauwkeurig uit hoe u wandelt, niet als onwijzen maar als wijzen, terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit”. De tijd verzilveren Tijd is een zeer waardevol ‘handelsartikel’. Omdat het onomkeerbaar is, moeten we zorgvuldig overwegen hoe we onze dagen doorbrengen – en zelfs onze minuten. Tijd is een geschenk van God. Dat betekent dat we geen eigenaars zijn, maar rentmeesters en op een dag verantwoordelijk zullen worden gehouden voor hoe we gebruikten wat ons was toevertrouwd. Volgens...

Lees verder
6 maanden geleden

Efeze 5 vers 19-20

“… en spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart [of van harte] tot de Heer, en dankt te allen tijde voor alles de God en Vader in [de] naam van onze Heer Jezus Christus …” Een paar Christenen zaten bij elkaar. De één beklaagde zich hevig, dat hij zoveel moeilijkheden had. Hij sprak van de vele beproevingen op de weg naar de hemel. Hij wenste dat God hem van deze aarde zou...

Lees verder