Overdenking bijbeltekst

467 artikelen in deze categorie gevonden
5 maanden geleden

Lukas 13 vers 16

“Moest dan deze, die een dochter van Abraham is, die de satan, zie, achttien jaar had gebonden, niet van deze band worden losgemaakt op de sabbatdag?”. Genade kan niet wachten In de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom zien we dat God terughoudend is om het oordeel uit te voeren. Er staat in de gelijkenis: “En hij antwoordde en zei tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar [staan], totdat ik er omheen gegraven en mest gelegd heb; brengt hij dan...

Lees verder
6 maanden geleden

Job 34 vers 2,4

“Luister, wijzen, naar mijn woorden, en verstandigen, hoor mij aan. … Laten wij voor onszelf kiezen wat recht is; laten wij onder elkaar erkennen wat goed is”. Wat zullen we kiezen? We leven in een veranderlijke wereld die misleidt en van voorbijgaande aard is. Op welke zekerheden kunnen we vertrouwen? We hebben enige hoop nodig om door te kunnen gaan. Atheïsme geeft ons niets dergelijks. Wat meer is: het is onlogisch. Hoe kunnen we ons een wereld zonder een Schepper...

Lees verder
6 maanden geleden

1 Johannes 5 vers 4

“Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof”. Wat wordt bedoeld met de wereld in bovenstaand vers? Het is de menselijke samenleving zoals deze is georganiseerd zonder enige achting voor God, om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Deze wereld, die de Heer Jezus Christus heeft gekruisigd, wil niets met Hem te maken hebben. Niettemin oefent de wereld een aanzienlijke invloed uit op de verlosten....

Lees verder
6 maanden geleden

Mattheüs 8 vers 10 en 15 vers 28

“Voorwaar, Ik zeg u, bij niemand heb Ik zo’n groot geloof in Israël gevonden”. “O vrouw, uw geloof is groot”. Groot geloof Terwijl de Heer Jezus te maken had met het “kleine geloof” van Zijn discipelen, prijst Hij ook twee personen aan voor hun “grote geloof”. Interessant genoeg waren beide niet eens van het volk van Israël. Ze kwamen uit heidense naties: een Romeinse hoofdman en een Syro-Fenicische vrouw (zie Mark. 7:26). Wat is een dan groot geloof in Gods...

Lees verder
6 maanden geleden

Mattheüs 6 vers 30

“Als nu God het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in een oven wordt geworpen, zó bekleedt, zal Hij niet veel meer u [bekleden], kleingelovigen?” Klein geloof Er wordt gemeld dat Hudson Taylor, de missionaris van China en de man van het geloof, zoiets zei als: “We hebben geen groot geloof nodig, maar we hebben geloof nodig in een grote God”. We weten zeker wat hij bedoelde en er zit een kern van waarheid in. Maar...

Lees verder
6 maanden geleden

Klaagliederen 1 vers 12

“Raakt het u allen niet, voorbijgangers? Aanschouw en zie of er leed is als mijn leed, dat mij is aangedaan, waarmee de HEERE mij bedroefd heeft op de dag van Zijn brandende toorn”. Geen smart gelijk de smart van de Heer In dit vers zien we Jeruzalem’s droefheid om alles wat haar is overkomen vanwege haar zonden. “… waarmee de HEERE mij bedroefd heeft op de dag van Zijn brandende toorn”. Jeremia had de niet benijdenswaardige taak om haar zonden...

Lees verder
7 maanden geleden

Nehemia 2 vers 4

“De koning zei tegen mij: Wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel”. Doe het gewoon Soms dragen weinige woorden veel gewicht. Overdenk bijvoorbeeld het kleine woord “toen” zoals gebruikt in het boek Nehemia. Nehemia hoorde de noden in Jeruzalem, toen bad hij. Hoewel hij een drukke en verantwoordelijke baan had als de schenker van de koning, nam het gebed in zijn leven de belangrijkste plaats in. Zijn grote bezorgdheid voor het volk van God...

Lees verder
7 maanden geleden

Job 14 vers 1

Het mysterie van het lijden “De mens, geboren uit een vrouw, is kort van dagen en verzadigd van onrust”. In de periode voor de zondeval van Adam en zijn vrouw was lijden onbekend en maakte daarom geen deel uit van hun menselijke ervaring. Pas toen de mens door zijn ongehoorzaamheid aan God was gevallen, ging de zonde de wereld binnen waar het lijden voor de eerste keer werd aangeduid. Ten eerste zou het zaad van de vrouw worden vermorzeld door...

Lees verder
7 maanden geleden

Genesis 39 vers 21 en 23

“Maar de HEERE was met Jozef en bewees hem Zijn goedertierenheid; Hij gaf hem genade … omdat de HEERE met hem was. Alles wat hij deed, liet de HEERE voorspoedig verlopen”. Beproevingen van Jozef en hun lessen Het leven in de jeugd van Jozef was duidelijk niet moeilijk. Zijn rijke ouders hielden van hem, vooral zijn vader. Hij was een van die tieners die alles voor leek te hebben: intelligentie, vaardigheid, zag er goed uit en een positieve persoonlijkheid. Zijn...

Lees verder
8 maanden geleden

Nehemia 2 vers 3-4

“Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan, als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij: Wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel”. Geloof kan overwinning op ontmoediging geven   Ontmoediging kan vrede, vreugde en tevredenheid beroven. Maar ik heb goed nieuws als je je ontmoedigd voelt: je zit niet klem! Ik ken mensen die in een onmogelijke...

Lees verder