Overdenking bijbeltekst

481 artikelen in deze categorie gevonden
4 maanden geleden

Richteren 6 vers 24-26

“Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HEERE en hij noemde het: De HEERE is vrede! … En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: … Breek vervolgens het altaar van de Baäl af dat van uw vader is, en hak de gewijde paal om die erbij staat. Bouw daarna voor de HEERE, uw God, een altaar …”. Pas nadat het altaar van aanbidding was gebouwd, riep God Gideon als dienaar om een openbare getuigenis te geven....

Lees verder
4 maanden geleden

Spreuken 9 vers 1-6

1. De hoogste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd, Haar zeven pilaren uitgehakt. 2. Zij heeft Haar vee geslacht, {vee geslacht – Letterlijk: een slachting geslacht.} Haar wijn gemengd, ook heeft Zij Haar tafel gereedgemaakt. 3. Zij heeft Haar dienstmeisjes uitgezonden: Zij roept op de toppen van de hoogten van de stad. 4. Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen afwijken. Wie zonder verstand {zonder verstand – Letterlijk: zonder hart; zie ook vers 16} is, tegen hem zegt Zij: 5. Kom,...

Lees verder
5 maanden geleden

Spreuken 9:10

Een jonge man kwam op een zondagavond bedroefd naar huis. Waarom was hij zo ‘down’? Hij had toch net aan een vrolijk drankfeest meegedaan? Dat was het juist, wat deze zoon van gelovige Christenen bewoog. Zijn geweten zei hem, dat hij daar niet heen had moeten gaan; want hij was in het ouderlijk huis voor genoegens gewaarschuwd die de “bevrediging van vleselijke lusten” ondersteunen. Hij voelde dat zijn ouders gelijk hadden. Nu ging hij naar zijn kamer en hoopte dat...

Lees verder
5 maanden geleden

Psalm 139 vers 1-3

“… HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd”. Het volgende gebeurde in Brazilië. Een inbreker drong op een avond een huis binnen. Omdat hij enkele geluiden hoorde gleed hij snel onder een bed. Tot zijn schrik kwam het hele gezin de afgelegen kamer binnen waar hij voor de veiligheid was binnen geslopen. De vader...

Lees verder
5 maanden geleden

1 Petrus 3 vers 16-17

Volgelingen van dat wat goed is   Merk op hoe vaak “goed” voorkomt in 1 Petrus 3 vers 10-17 (zie vers 10, 11, 13, 16). Weet jij wat een christen is? Een christen is iemand die gezegend is en uitgezonden wordt om een zegen te zijn. Je bent gezegend door de Heer en je bent op dit toneel geplaatst om een zegen te zijn, zoals Petrus het hier zegt. Je zegent de persoon die je ontmoet. Je bent de weergave...

Lees verder
6 maanden geleden

1 Petrus 3 vers 12

“Want [de] ogen van [de] Heer zijn op [de] rechtvaardigen en Zijn oren tot hun smeken …”. Het gebed van een zus   Een evangelist vertelde eens: ‘Ik mocht een keer tijdens de Eerste Wereldoorlog in N. de blijde boodschap van het heil voor verloren zondaars in Christus Jezus, de Heiland der wereld, brengen. Na die samenkomst kwam er een soldaat op mij af. Je kon heel duidelijk aan hem zien dat hij innerlijk heel onrustig was. Ik vroeg hem:...

Lees verder
6 maanden geleden

1 Johannes 5 vers 20

“En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons [het] verstand gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in Zijn Zoon Jezus Christus”. Ben jij een christen? Oh, zeg je, dat is een heel eenvoudige vraag. Laat er dan nu een eerlijk antwoord komen. Maar wat bedoel je met een christen?, vraag je. Ik bedoel dat een christen iemand is, die Christus echt kent – niet iemand die iets over Hem...

Lees verder
6 maanden geleden

Exodus 15 vers 23,25; Hebreeën 2 vers 9

Exodus 15: vers 23: “Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter …; vers 25: Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet …”. Hebreeën 2 vers 9: “… opdat Hij door [de] genade van God voor alles1 [de] dood smaakte”. Het kruis verandert de bitterheid in zoetheid Mara is slechts een beeld van...

Lees verder
7 maanden geleden

Psalm 105 vers 17-21

“Hij zond een man voor hen uit: Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien, hijzelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat Zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de HEERE hem gelouterd. De koning stuurde boden en liet hem vrij, de heerser van de volken liet hem los. Hij stelde hem aan tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit …” Jozefs lijden en verhoging – een beeld van...

Lees verder
7 maanden geleden

Psalm 30 vers 6

“Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht ’s avonds het geween, ’s morgens is er gejuich”. Vreugde in de morgen   De tekst van vandaag wordt vaak gebruikt op posters of op christelijke wenskaarten. Het is echter veel meer dan alleen een ‘gemeenplaats’ en het verdient een grondig onderzoek. De psalmist was onder de disciplinaire hand van God geweest, maar Zijn tuchtiging was tijdelijk in vergelijking met het grotere geheel der dingen. Zijn tucht is...

Lees verder