Overdenking bijbeltekst

704 artikelen in deze categorie gevonden
9 maanden geleden

Mattheüs 27 vers 46

“Omstreeks het negende uur nu riep Jezus met luider stem de woorden: Eli, Eli, lemá sabachtáni? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt u Mij verlaten?.” Er zijn drie ernstige uren in de Heilige Schrift: het eerste is verleden tijd, het tweede is nog steeds waar en het derde is toekomst. Op het negende uur riep Jezus het uit. Hij ging naar het kruis voor zondaars. Hij droeg het oordeel om de zondaar een plaats te geven in Zijn eigen...

Lees verder
9 maanden geleden

1 Johannes 2 vers 15

“Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.” De apostel Johannes schrijft dit ernstige woord aan de kinderen van God. Ook voor hen is er nog steeds het gevaar dat ze zich tot de wereld wenden en de “huidige koers van de tijd” gaan liefhebben. Dit komt niet in één keer. Alles heeft zijn ontwikkeling. Voordat de ziel zich richt op het zichtbare,...

Lees verder
9 maanden geleden

Filippi 2 vers 2 en 3

“… maakt dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl u dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt. … in nederigheid de ander uitnemender achten dan zichzelf.” Dit is wat de trouwe apostel Paulus vraagt van de geliefden van de Heer. De Heer vindt Zijn vreugde daarin, als de Zijnen dezelfde gezindheid en dezelfde liefde voor elkaar hebben. Als ieder van ons zich zou laten leiden door Gods Woord en Geest en al het kwaad in zichzelf zou...

Lees verder
9 maanden geleden

Filippenzen 3 vers 3

“Wij zijn de besnijdenis, wij die [God] dienen door [de] Geest van God en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen.” De besnijdenis wijst op de dood van Christus. God beschouwt alle gelovigen als met Christus gestorven en met Hem opgewekt (Kol. 2:10-15 en 3:1-4). Volgens Gods gedachten staan de gelovigen in deze wereld als de voor Hem apart gezette mensen. En wat kenmerkt hen? Zij dienen door de Geest van God; hun dienst, hun aanbidding, bestaat niet...

Lees verder
9 maanden geleden

1 Johannes 2 vers 15

“Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.” De apostel Johannes schrijft dit ernstige woord aan de kinderen van God. Ook voor hen is er nog steeds het gevaar dat ze zich tot de wereld wenden en de “huidige koers van de tijd” gaan liefhebben. Dit komt niet in één keer. Alles heeft zijn ontwikkeling. Voordat de ziel zich richt op het zichtbare,...

Lees verder
9 maanden geleden

Zacharia 3 vers 4 

“Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken.” Een negerslaaf en zijn meester waren allebei wakker geschud. De slaaf vond al snel vergeving en vrede in het bloed van Jezus, maar de meester niet. Hij kwam naar zijn slaaf en zei: “Hoe komt het, Sambo, dat jij vrede hebt gevonden...

Lees verder
9 maanden geleden

Johannes 17 vers 11

“… opdat zij één zijn zoals Wij.” Dit was het verzoek van de vertrekkende Heer met betrekking tot de Zijnen, die Hij in deze wereld achterliet. Is dit nu ook onze weg, onze intentie en ons doel? Zijn wij één, u en ik, zoals de Vader en de Zoon één zijn in het vervolgen van deze ene weg en dit ene doel? Of denken we meer aan onszelf, aan onze eigen eer, aan onze eigen belangen, dan aan de vreugde...

Lees verder
9 maanden geleden

 Hebreeën 13 vers 15 en 16

“Laten we <dan> door Hem voortdurend een lofoffer1 brengen aan God … En vergeet de weldadigheid en mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welbehagen.” Toen de tien melaatsen (zie Luk. 17:11-19) gereinigd waren en slechts één van hen terugkeerde en de Heer Jezus dankte, zei de Heer bedroefd: “Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn echter de negen? Zijn er niet gevonden die terugkeerden om God heerlijkheid te geven dan deze vreemdeling?” De Heer verwacht van Zijn verlosten,...

Lees verder
9 maanden geleden

Efeze 2 vers 22

“In Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de Geest.” Geleid door Gods Geest maakt Paulus aan de Efeziërs, en dus ook aan ons, bekend wat Gods gedachten zijn over Zijn vergadering of gemeente. Elk waarachtig kind van God wordt als een levende steen in dit huis geplaatst waarin Hij Zelf door de Geest woont. Het is belangrijk om dit te begrijpen. Paulus schrijft aan Timotheüs: “Opdat je weet hoe men zich moet gedragen in...

Lees verder
9 maanden geleden

Genesis 24 vers 58

“Ik zal meegaan.” “Ik zal meegaan,” zei Rebekka toen haar werd gevraagd of ze met Eliëzer, de dienaar van Abram, mee wilde gaan om de vrouw van de zoon van zijn heer te worden. Ze had het verslag van de Godvrezende vreemdeling geloofd en haar hart was vastbesloten om alles op te geven wat haar dierbaar was geweest en de man te volgen die haar naar Izak zou brengen. Er lag een lange, zware reis voor haar, maar haar ogen...

Lees verder