Overdenking bijbeltekst

600 artikelen in deze categorie gevonden
7 maanden geleden

Psalm 116 vers 15

“Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen” (Ps. 116:15).   Over: Psalm 116 vers 15; 1 Korinthe 15 vers 54   Tot op de dag van vandaag, zijn mensen bang voor de dood. Ook voor de gelovigen heeft de dood iets bedreigends. Maar in tegenstelling tot de ongelovigen weet de gelovige wat hem na de dood te wachten staat: hij zal voor eeuwig zijn, waar zijn Heer en Verlosser nu al is – in...

Lees verder
8 maanden geleden

Spreuken 16 vers 32

“Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.” Een gelovige boer werd eens uit de slaap gewekt. Een buurman vertelde hem, dat op zijn aardappelakker enkele personen bezig waren, zijn aardappelen te rooien. De boer antwoordde: “Zij stelen ze niet van mij, ze zijn van mijn hemelse Vader.” De buurman ging hoofdschuddend weg, maar de boer ging in zijn kamer en knielde neer, om voor de dieven...

Lees verder
8 maanden geleden

Johannes 14 vers 1-3; Openbaring 21 vers 1-9

Hemels Jeruzalem of Vaderhuis? Bijbelgedeelten: Johannes 14 vers 1-3; Openbaring 21 vers 1-9 Vraag: Waar zullen wij christenen op een dag zijn: in het huis van de Vader (Joh. 14) of in het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21)? Of zijn het slechts twee verschillende termen voor dezelfde zaak? Wanneer de Schrift twee heel verschillende termen kiest – een term die betrekking heeft op een huis en een andere op een stad – dan is het duidelijk, dat dit niet precies hetzelfde...

Lees verder
8 maanden geleden

Psalm 33 vers 9

“Want Híj spreekt en het is er … .” Deze psalm is een loflied op de Heer. De eerste verzen zijn een oproep aan allen die Zijn kracht in hun leven hebben ervaren om een nieuw lied te zingen: Zing vrolijk, looft, zing psalmen! Natuurlijk geeft de psalmdichter daar redenen voor. Het eerste “want” verbindt hij met de betrouwbaarheid van Zijn Woord. Als Hij iets belooft, komt Hij de belofte na. Dit heeft te maken met Zijn goedheid. Wij zien...

Lees verder
8 maanden geleden

2 Koningen 22 vers 11

“Het gebeurde nu, toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde.” Hoe staat u tegenover het Woord van God?   Bij de verbouwing van de tempel was het Boek der Wet gevonden, de goddelijke voorschriften die Hij, de grote God, door Mozes aan zijn volk had gegeven. Helaas hadden het volk niet volgens deze voorschriften geleefd. Dieper en dieper zonk het weg in afgoderij en morele verdorvenheid. God was echter altijd genadig voor Zijn...

Lees verder
8 maanden geleden

Lukas 19 vers 1-3

“En Hij kwam Jerico binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, genaamd Zacheüs; en hij was een oppertollenaar en was rijk. En hij trachtte Jezus te zien, Wie Hij wel was.”   Hoe belangrijk is dat kleine woordje zie, dat onze aandacht speciaal op Zacheüs vestigt. De menigte die de Heer volgde wordt genoemd, maar Zacheüs, die klein van gestalte was en daarom in de moerbeivijgenboom klom, was een voorwerp van bijzondere belangstelling voor de Heer Jezus,...

Lees verder
9 maanden geleden

Psalm 68 vers 20; Jesaja 46 vers 4

“Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons” (Ps. 68:20). “Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden” (Jes. 46:4). Gedragen   De prediker Henry Moorhouse was eens erg teneergeslagen. Toen hij op een avond thuiskwam met een pakje, zag hij zijn dochter die een dwarslaesie had, in een stoel zitten. “Waar is moeder?” “Moeder...

Lees verder
9 maanden geleden

Psalm 34 vers 6

“Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; en hun gezicht werd niet rood van schaamte.”   De wereld was voor iedere gelovige die in gemeenschap met God wenste te wandelen, altijd een vreemd land geweest, een woestijn. Bij Abraham waren de zichtbare tekenen van deze normale toestand de tent en het altaar. Hoe duidelijk openbaarden ook Daniël en zijn vrienden dit karakter. Zij kwamen daardoor in grote moeilijkheden, maar ze zagen en vertrouwden op God en werden...

Lees verder
10 maanden geleden

Exodus 20 vers 7

“U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken1, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt” (Ex. 20:7). In Mebel woonde een oude scheepskapitein; maar hij was altijd vrolijk ondanks zijn lijdende lichamelijke conditie. Hij was een kind van God die gelukkig was in dankbaarheid en hoop. Hij vertelde aan een jonge man op welke wijze God hem tot Zich getrokken had. “Zolang ik op zee was, gaf ik niets om...

Lees verder
10 maanden geleden

2 Kronieken 20 vers 12

“In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht.”   Zo sprak Josafat, de koning van Juda, toen men hem berichtte: “Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee, uit Syrië”. Wat een nood! Wat moest er gedaan worden? “Josafat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de HEERE te zoeken” (2...

Lees verder