Overdenking bijbeltekst

549 artikelen in deze categorie gevonden
4 maanden geleden

Psalm 26

“… in de samenkomsten zal ik de HEERE loven” (Ps. 26:12). Het gebed “Doe mij recht, HEERE!” komt vijf keer voor in het Oude Testament – vier keer in de Psalmen en één keer in de Klaagliederen [1]. De dichters die dit gebed opzonden, toonden een geest die heel anders was dan de geest van onze tijd. “Vigilante gerechtigheid”, het recht in eigen handen nemen, is de laatste jaren sterk in de mode. De dichter verwachtte echter zijn gerechtigheid van...

Lees verder
4 maanden geleden

Psalm 28

“Hoor mijn luide smeekbeden, wanneer ik tot U roep …” (Ps. 28:2).   God luistert …   David heeft hulp nodig en hij doet het beste, wat iemand in dergelijke omstandigheden kan doen. Hij verwacht niets van mensen, maar alles van de Heer. David kent Hem immers ook en noemt Hem “mijn rots” en later ook: “mijn kracht en mijn schild” (vs. 1,7). Iemand die zo over God, de Heer, spreekt, laat duidelijk zien dat hij een zeer persoonlijke relatie...

Lees verder
5 maanden geleden

Psalm 55 vers 23

U zult niet wankelen!   “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.” Is er misschien onder de lezers van vandaag iemand, die zucht onder het gewicht van wat hem wordt opgelegd? Iemand die wanhopig van hart is, die de last van zijn leven niet meer aankan en volledig op de grond ligt? Vat dit psalmwoord dan persoonlijk op. De Heer roept vandaag zo’n troostend woord tot...

Lees verder
5 maanden geleden

Psalm 92 vers 3

“… in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen en Uw trouw in de nachten.” Deze psalm is speciaal geschreven voor de sabbat, de rustdag. Dan kan men zich onttrekken aan de dagelijkse sleur. Gelukkig zijn we als de woorden van onze dagtekst voor ons uitkomen. Als we dankbaar kunnen zijn voor de kleine dingen, die God ons in Zijn goedheid gegeven heeft: voor de nachtrust, voor het dagelijkse voedsel en voor gezondheid, kleding en een dak boven ons hoofd; maar ook...

Lees verder
5 maanden geleden

Psalm 116 vers 7 (2)

Wees rustig, mijn ziel!   “Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest.” De dichter van de psalm had grote ontberingen meegemaakt. Hij was zelfs de dood nabij (vs. 3). Maar God had zijn roepen gehoord en hem van benauwdheid verlost (vs. 6). De storm was weliswaar voorbij, maar zijn ziel had nog niet rust. Weten wij ook niet uit eigen ervaring, dat het onopgeloste verleden aan ons kan knagen? Dat teleurstellingen en...

Lees verder
5 maanden geleden

Psalm 116 vers 7 (1)

“Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest.” De blik in de achteruitkijkspiegel Goede chauffeurs kijken steeds in de achteruitkijkspiegel. Je moet het echter niet overdrijven, anders kom je snel tegen een boom terecht. De principiële blikrichting kan alleen zijn: naar voren. Het is vergelijkbaar met het leven van een christen. Een christen kijkt terug om de goedheid van God te zien en om daardoor moed te krijgen. Hij kent ook zijn mislukkingen...

Lees verder
5 maanden geleden

Psalm 116 vers 15

“Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen.” De bloemen voor de Meester Vele jaren geleden zorgde een tuinman met grote toewijding en vreugde voor de prachtige tuin van een man van adel. Toen de tuinman op een ochtend de tuin binnenkwam, wilde hij zijn lievelingsbloemen zien. Tot zijn schrik ontdekte hij echter dat ze allemaal waren geplukt. Verontwaardigd ging hij toen naar zijn helpers en vroeg hen: “Wie heeft mijn bloemen gestolen?” Eén van...

Lees verder
6 maanden geleden

Jesaja 30 vers 15

“Want zo zegt de Heere, HEERE, de Heilige van Israël: door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn …” Stilheid en vertrouwen Het getuigd altijd van zwakheid wanneer we onszelf kwellen, we twijfelen en we wantrouwen. Waarom zouden we onszelf plagen totdat alleen nog huid en botten over zijn? Kunnen we iets winnen door angst of tobben? Maken we ons niet onbekwaam om te handelen en verbrijzelen we zo niet onze geest,...

Lees verder
6 maanden geleden

1 Petrus 5 vers 6 en 7

“… terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u.” Het werpen van de zorgen De Schrift vraagt ​​ons in 1 Petrus 5 vers 7 om al onze zorgen op God te werpen. Maar soms hebben we daar moeite mee. Want nauwelijks hebben we de zorgen weggeworpen, of daar rollen ze al weer terug. Opnieuw werpen we onze zorgen op God, maar korte tijd later ligt de zware steen van bezorgdheid weer aan onze voeten. Deze...

Lees verder
7 maanden geleden

2 Samuël 23 vers 12

Samma stond midden in het veld met linzen Samma wordt gerekend onder de drie helden van David vanwege zijn grote heldendaad van geloof en overwinning op de Filistijnen. Het meest opvallende is dat “hij zich stelde …” (2 Sam. 23:12). Toen al “het volk vluchtte” voor de vijand, stond hij op. Men zou kunnen zeggen, dat het land met linzen niet de moeite waard was om daarvoor het leven te verliezen. Samma dacht daar anders over, want hij wist, dat...

Lees verder