Overdenking bijbeltekst

686 artikelen in deze categorie gevonden
7 maanden geleden

Job 42 vers 2

Job 42 vers 2: “Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U.” Handelingen 26 vers 8: “Waarom wordt het bij u [allen] ongelooflijk geoordeeld als God doden opwekt?” Met betrekking tot wonderen In 1937 durfde de briljante natuurkundige Max Planck te beweren: <<Het geloof in wonderen moet wijken voor de voortdurende vooruitgang en de onomkeerbare krachten van de wetenschap.>> Velen delen dit standpunt vandaag de dag en denken, dat als iemand in wonderen gelooft, dit...

Lees verder
7 maanden geleden

Markus 6 vers 50 en 51

“Hebt goede moed, Ik ben het, weest niet bang. En Hij klom bij hen in het schip, en de wind ging liggen.” Het was een onvergetelijke nacht. De Heer was de berg opgegaan om te bidden, terwijl de discipelen vooruit gingen naar de overkant. Plotseling werd het schip getroffen door een storm. De discipelen kenden het meer en zijn verraderlijke stormen, maar deze keer was het bijzonder erg. Urenlang roeiden ze met veel inspanning, maar ze kwamen nauwelijks vooruit. Diep...

Lees verder
7 maanden geleden

Psalm 49 vers 17 en 18

“Wees niet bevreesd, wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, want bij zijn sterven zal hij niets van dat alles meenemen, zijn eer zal hem in het graf niet nadalen.” “Dit alles moet ik achterlaten!” Jules Mazarin (1602 – 1661), de Franse kardinaal en diplomaat, was lange tijd de bewindsman die over Frankrijk regeerde. Hij bouwde een enorm fortuin op door zijn inkomsten uit talloze ambten. In Parijs liet hij zijn eigen paleis bouwen...

Lees verder
8 maanden geleden

Psalm 74 vers 5-6

“Zij raakten bekend als lieden die hun bijlen opheffen in dicht geboomte. Zo sloegen zij al de graveringen ervan met houwelen en mokers in stukken.” In Psalm 74 vinden we een klaaglied van Asaf over de verwoesting van Gods heiligdom. Hij vertelt ons over mensen die bekend waren omdat ze naar de Libanon gingen en met hun bijlen bomen omhakten en ze met houwelen en mokers vormden voor de ornamenten van de tempel. Ze gebruikten destructieve wapens op de juiste...

Lees verder
9 maanden geleden

Genesis 3 vers 9

“En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?” Een groot aantal van onze tijdgenoten weigert de Bijbel te lezen. Sommigen zijn gewoon niet geïnteresseerd in geloofsvragen. Bij anderen voelt men niet alleen afwijzing; men stuit op een sterke verdedigingsmuur. Dat is verrassend. Waarom reageren mensen zo heftig op een boek dat ze nooit hebben gelezen? Intensief onderzoek heeft uitgewezen, dat de reden ligt in de bewering dat dit boek het Woord van God is. Laten...

Lees verder
9 maanden geleden

Titus 2 vers 11

“Want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen is verschenen.” God biedt iedereen eeuwige verlossing aan, zonder enige uitzondering. Niemand zal dus verloren gaan omdat de mogelijkheid van verlossing niet beschikbaar was. Maar niet iedereen is bereid de genade van God aan te nemen. Daardoor maken zij de raad van God ten aanzien van zichzelf onwerkzaam, zoals Jezus Christus eens tegen de Farizeeën zei (verg. Luk. 7:30). “God, onze Redder, die wil1 dat alle mensen behouden worden en tot kennis2 van...

Lees verder
9 maanden geleden

2 Korinthe 5 vers 1

“Want wij weten, dat als onze aardse tent waarin wij wonen, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, een eeuwig [huis], in de hemelen.” Oud worden! Dit is een gedachte die veel mensen afschuwelijk vinden. Wat ondernemen zij toch om het onvermijdelijke proces van degeneratie van het menselijk lichaam uit te stellen of te vertragen! Ze hopen een soort elixer (een wonderdrankje) te vinden, dat een eeuwigdurende jeugdigheid belooft. Voor de gelovige heeft...

Lees verder
9 maanden geleden

Lukas 23 vers 42 en 43

“En hij zei: Jezus, denk aan mij, wanneer U in uw koninkrijk komt. En Hij zei tot hem: vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn.” In mijn beroep had ik vaak te maken met een hoge ambtenaar die een bewonderaar was van de Franse redenaar en schrijver Bossuet1. Die ambtenaar stelde de hoogste eisen aan de taalkundige stijl van zijn secretaressen. Op een dag ergerde hij zich aan een zwakke stijl in een brief en mopperde over “deze...

Lees verder
10 maanden geleden

Efeze 2 vers 8

“Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God.” Er zijn veel religieuze personen die op maandag denken, dat zij een soort rekening hebben met tegoeden en schulden bij God. Voortdurend worden boekingen op hun rekening bijgeschreven: aan de ene kant al het verkeerde, dat wil zeggen overtredingen en zonden van nalatigheid, aan de andere kant al het goede, dat wil zeggen de trouwe vervulling van hun plicht en...

Lees verder
10 maanden geleden

Psalm 3 vers 6

“Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.”   Het geheim van de vrede Hoe indrukwekkend en eenvoudig is dit vers! Is het zo met ons? Wanneer een moeilijkheid ons treft, rust ons hart dan werkelijk in God, onze Vader? Wanneer problemen groter of talrijker worden, laat onze geest dan rust, blijft onze slaap zoet? Liggen we neer en staan we weer op alsof alles om ons heen vrede is, wetende dat God er is en...

Lees verder